INTERNSHIP ASSIGNMENTS | IKEA COMMUNICATIONS AB

Internship at IKEA Communications AB in Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

My work assignments

First week has gone by, and Walpurgis Night is finally here. Unfortunately I’m not spending it at home in Turku together with worlds greatest, but all alone here in the apartment in Älmhult. This past week has been a wonderful insight of what they do here at ICOM, but I can’t wait to get some responsibilities. This far I have participated in meetings, written protocols and seen what this internship will be all about. On Wednesday we had an important meeting, and after the workday we headed out to the countryside – actually to Ingvar Kamprads secret hideout. I was so fascinated, and already then I started to feel a bit more important! ;)

Over all, I love this internship placement! To work with the catalog and to work with the assignments that they do here fits me like a glove. But do I wanna end up in Älmhult for the rest of my life? And yeah, another thing also, ICOM is very international, so I speak English 24/7.

Läs texten på svenska

Mina arbetsuppgifter

Första veckan har gått, och nu är valborg äntligen här. Tyvärr spenderas den inte hemma i Åbo tillsammans med världens bästa, utan helt ensam i lägenheten i Älmhult. Veckan som har gått har varit en underbar inblick i vad de gör på ICOM, men jag längtar så mycket efter ansvarsuppgifter. Hittills har jag deltagit i möten, skrivit protokoll och fått se vad min praktik faktiskt kommer att gå ut på. I onsdags hade vi ett viktigt möte, och efter arbetsdagens slut styrde vi kosan ut på landet och faktiskt till Ingvar Kamprads hemliga tillhåll. Fascinerad till max, och redan då började jag känna mig mera viktig! ;)

I övrigt så älskar jag denna praktikplats! Att jobba med katalogen och att jobba på det sätt de jobbar på är som hand i handske för mig. Men vill man hamna i Älmhult för resten av livet? Jo, en annan sak också, ICOM är väldigt internationellt, så jag pratar engelska 24/7.

WELCOME TO ÄLMHULT

Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Älmhult in Sweden

I have finally arrived to Älmhult, and tomorrow my internship will begin. The trip here was long, hot and nauseous, but now I have just come back from store and starting to feel like home. I already start to get used to the environment. But I felt quite tiny when I came to the store and had to ask for help with weighing bananas. It was also a bit frightening when the first thing you see when getting off the train is a big red text written on a building that said “PEDOFILE WARNING”.

Läs texten på svenska

Älmhult i Sverige

Jag har anlänt hel och hållen till Älmhult, och från och med imorgon börjar praktiken. Resan hit var lång, varm och illamående, men nu har jag äntligen handlat mat och börjar göra mig hemmastadd. Jag börjar redan vänja mig vid omgivningen. Kände mig dock ynklig och liten när jag väl kom till affären då jag till och med var tvungen att fråga hjälp med vägningen av bananer. Lite skräckinjagande var det också att det första man ser när man kliver av tåget är en liten del av en byggnad rödklottrad med “PEDOFIL VARNING”.

Q& CULTURE CHAIR – FURNITURE DESIGN BY Q& DESIGN

Q& Culture Chair in cooperation with HKT Korhonen. Design by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Capital of Culture Chair in cooperation with HKT Korhonen

The project Capital of Culture Chair in cooperation with HKT Korhonen is finally done now, after three weeks of hard work. The result you can see here above. Now I’m just counting the hours until I’m at the harbour waiting for the boat to take me to Sweden and to my internship at IKEA Communications AB. Tomorrow I have arrived at the place that will be my new home for the next two months. Exciting!

Läs texten på svenska

Kulturhuvudstadsstol i samarbete med HKT Korhonen

Projekt Kulturhuvudstadsstol i samarbete med HKT Korhonen är äntligen slut nu, efter tre veckor av hårt arbete. Resultatet kan ni se här ovanför. Nu räknar jag timmarna tills jag står vid hamnen och väntar på att båten skall ta mig till Sverige och min praktik vid IKEA Communications AB. Imorgon är jag framme vid mitt nya hem för de två kommande månaderna. Spännande!