INTERRAIL COUNTDOWN

Photo from Pixabay.

Istanbul, Turkey. | qandvictoria.wordpress.com

My second InterRail trip

Now I’m starting to realize that it actually is true – I’m going on my second InterRail trip now in August! We booked the first flight today, so Friday fifth of August we’ll arrive in Istanbul. We have a route planned, but we’ll still keep on planning, and if everything goes as planned we will fly home from Budapest. What a wonderful trip it’s going to be!

Läs texten på svenska

Min andra InterRail-resa

Nu börjar jag inse att det faktiskt är verklighet – jag åker iväg på min andra InterRail resa nu i augusti! Vi bokade första flyget idag, så fredagen den femte augusti anländer vi till Istanbul. Vi har en rutt planerad, men vi skall ännu fundera vidare lite, och om allt går som planerat borde vi flyga hem från Budapest. Vilken underbar resa det kommer att bli!

MY LAST DAY AT IKEA COMMUNICATIONS AB

Train station in Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Last day in Älmhult

So was the last internship day over. My visit to IKEA of Sweden was quite quick, but it was anyway really interesting. Unfortunately I have to say, that I didn’t feel as inspired there as I have felt during the whole time at ICOM. I just don’t belong working with product development and -design. Tonight I have to empty and clean the apartment, and tomorrow I get on the train that will take me closer to home. On Sunday I’m finally back in Turku! Thank you Älmhult for this time, I hope to see you again!

Läs texten på svenska

Sista dagen i Älmhult

Då var den sista praktikdagen avslutad. Besöket vid IKEA of Sweden gick ganska snabbt, men det var ändå väldigt lärorikt. Tyvärr måste jag ändå medge att jag kände inte alls den samma inspirationen där som jag har känt under hela min tid vid ICOM. Jag hör helt enkelt inte hemma hos produktutveckling och -formgivning. Ikväll skall lägenheten tömmas och städas och imorgon förmiddag hoppar jag på tåget som kommer att ta mig närmare hem. På söndag är jag äntligen tillbaka i kära Åbo! Jag tackar Älmhult för denna gång, hoppas vi ses igen!

INTRODUCTION DAY AT IKEA ÄLMHULT

Internship at IKEA Communications AB in Älmhult, Sweden. | qandvictoria.wordpress.com

Introduction Day

Today they organized Introduction day at IKEA Älmhult, which is a day full of program. We gathered a group of people from all over the world that work within IKEA. We were introduced to IKEA and got to go on a roundtour in IKEA Patternshop, Destribution Center, Swedwood and ICOM. There we got to see prototypes, product warehouse, production and product photographing. A very rewarding day, you really saw all the work that is put into IKEA:s products.

IKEA of Sweden

Tomorrow I’ll get the chance to visit IKEA of Sweden, which is the department where they design IKEA:s new products. There I will tag along with a designer and see how it works when they develop new products. A final spurt for my internship!

Läs texten på svenska

Introduction Day

Idag ordnades Introduction day vid IKEA Älmhult, vilket var en hel dag fullproppad med program. Vi samlades en grupp med personer från hela världen som alla jobbade inom IKEA på ett eller annat sätt. Vi introducerades för IKEA och begav oss dessutom ut på rundtur i IKEA Patternshop, Destribution Center, Swedwood och ICOM. Där fick vi se prototyper, produktlager, tillverkning och produktfotografering. En mycket givande dag, man fick verkligen se allt jobb som finns bakom IKEA:s produkter.

IKEA of Sweden

Imorgon får jag chansen att besöka IKEA of Sweden, som är den avdelning var de planerar IKEA:s nya produkter. Där kommer jag att få följa med en designer i hans arbete och se på hur man går tillväga för att få fram de nya produkterna. En sista slutspurt på praktiken!