INTERRAIL TRAVEL PLANS

Eastern Europe travel route. | qandvictoria.wordpress.com

Route planning

Pieces are starting to fall into place now for our InterRail trip! We have now a planned route that we will take between Istanbul and Budapest, and we have also contacted the bank about the currencies we need. It will be quite interesting when it’s time for us to order:

• Croatian Kuna (1€ = 7,39 HRK) (1 HRK = 0,14€)
• Turkish Lira (1€ = 2,34 TRY) (1 TRY = 0,43€)
• Hungarian Forint (1€ = 264,58 HUF) (1 HUF = 0,004€)
• Bulgarian Lev (1€ = 1,96 BGN) (1 BGN = 0,51 €)
• Serbian Dinar (1€ = 78,54 RSD) (1 RSD = 0,013€)
• Bosnia Herzegovinian Marka (1€ = 0,55 BAM) (1 BAM = 1,83€)

Läs texten på svenska

Ruttplanering

Bitarna börjar falla på plats nu inför InterRailen! Vi har nu en ungefär rutt planerad som vi kommer att ta mellan Istanbul och Budapest, och vi har även kontaktat banken gällande valutorna vi behöver. Det lär bli intressant när det blir dags att beställa:

• Kroatisk Kuna (1€ = 7,39 HRK) (1 HRK = 0,14€)
• Turkiska Lira (1€ = 2,34 TRY) (1 TRY = 0,43€)
• Ungerska Forint (1€ = 264,58 HUF) (1 HUF = 0,004€)
• Bulgarisk Lev (1€ = 1,96 BGN) (1 BGN = 0,51 €)
• Serbisk Dinar (1€ = 78,54 RSD) (1 RSD = 0,013€)
• Bosnia Herzegovina Marka (1€ = 0,55 BAM) (1 BAM = 1,83€)

INTERRAIL PLANNING

Photo from Pixabay.

Stari Most in Mostar, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Planning of our InterRail trip

Today we finally booked the flight home, so now we know that our trip starts on Friday fifth of August in Istanbul and ends on Saturday 27th August in Budapest! We also found a new city that we would like to visit, and that is Mostar in Bosnia-Herzegovina. So incredibly beautiful!

Läs texten på svenska

Planering av vår InterRail-resa

Idag bokade vi äntligen flyget hem, så nu vet vi att vår resa börjar fredagen den femte augusti i Istanbul och avslutas lördagen den 27 augusti i Budapest! Vi fick också upp ögonen för en ny stad vi vill besöka, nämligen Mostar i Bosnia-Herzegovina. Underbart vacker!

ÅBÅTARNA I ÅBO

River boats in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Summer Turku

Tonight I visited the river boats for the first time, even though I have lived in Turku for almost two years. The river boats is something that is very typical for Turku, so that’s why it’s a bit weird that I haven’t visited them earlier. It was absolutely perfect weather and we had such nice company!

Läs texten på svenska

Sommaråbo

Ikväll besökte jag åbåtarna för första gången, trots att jag bott i Åbo i snart två år. Åbåtarna är något som är så typiskt för just Åbo, så därför är det ganska konstigt att jag inte har besökt dem tidigare. Det var alldeles perfekt väder och vi hade mycket fint sällskap!

River boats in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com