MOSTAR, BOSNIA-HERZEGOVINA | INTERRAIL TRAVEL GUIDE

From Sarajevo, Bosnia-Herzegovina to Mostar, Bosnia-Herzegovina by train. | qandvictoria.wordpress.com

Scenic route from Sarajevo to Mostar

When we got on the train to Mostar, the first thing we could see was Swedish text! I got quite happy to see signs with my native language, even if being 1000 km from home (later on we could read on a sign that the train was a donation from Sweden). The train ride felt really long, even though it was only supposed to take two hours. But the view from this part of the trip was amazing – so I don’t complain! We had a group of Frenchmen and women next to us, and even though it’s said that French is one of world’s most beautiful languages, this dialect that we had to listen to was awful. When we arrived to Mostar we had already checked for a hostel, so we started right away to look for it with some help from the owners brother. After finding our room, which was situated at the owner’s grandparents, it was time for some sightseeing in the old town to see the well known bridge!

A beautiful Mostar

Since we were going to spend only one night in Mostar, we wanted to see as much as possible. But to stand there, under the bridge was enough – we were totally in love! What an amazing view – the bridge, the clear blue water, the atmosphere, everything! Afterwards we headed back home, and because of the heat we had to rest for a while before going back out to check out the nightlife of Bosnia-Herzegovina. Before ending the day we also bought bus tickets for the next day that would take us straight to Croatia and Dubrovnik.

Läs texten på svenska

Scenisk rutt från Sarajevo till Mostar

När vi steg på tåget mot Mostar var det första jag kunde se – svensk text! Jag blev lite smålycklig över att få se mitt modersmål flera 1000 km hemifrån (senare kunde vi läsa på en skylt att tåget var en donation från Sverige). Tågresan kändes otroligt lång, fastän den egentligen bara skulle ta två timmar. Men utsikten från den här biten av resan var helt underbar – så jag klagar inte! Vi hade en grupp med fransmän och kvinnor bredvid oss, och fastän franska sägs ju vara ett av världens vackraste språk så var den dialekten, som vi var tvungna att lyssna på, riktigt hemsk. När vi anlände till Mostar hade vi redan i förväg kollat ut ett hostell, så vi började genast söka oss fram med hjälp av ägarens bror i följetong. Efter att ha hittat till vårt rum, som fanns hemma hos ägarens farföräldrar, så blev det dags för sightseeing i gamla stan för att se den kända bron!

Ett vackert Mostar

Eftersom vi skulle spendera endast en natt i Mostar ville vi se så mycket som möjligt, men bara att stå nere vid bron var tillräckligt – vi blev totalt förälskade! Vilken fantastisk vy – bron, det klarblåa kalla vattnet, stämningen, allt! Efter titten på stan begav vi oss hemåt igen, och på grund av värmen så blev det att ta en middagsvila innan vi begav oss ut igen för att ta in lite av Bosnia-Herzegovinas turistortsnattliv. Innan vi avslutade dagen och kvällen så köpte vi bussbiljetter, till följande dag, som skulle ta oss direkt vidare till Kroatien och Dubrovnik.

Stari Most in Mostar, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Stari Most in Mostar, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

View from Stari Most in Mostar, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Stari Most in Mostar, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Stari Most in Mostar, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Hostel in Mostar, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

SARAJEVO, BOSNIA-HERZEGOVINA | INTERRAIL TRAVEL GUIDE

From Belgrad, Serbia to Sarajevo, Bosnia-Herzegovina by train. | qandvictoria.wordpress.com

Room upgrade

Despite the early wake-up call we anyway got on our way the next morning! We didn’t get too much sleep during the night, but thankfully there is possibilities to sleep on the train. To our surprise the train to Sarajevo was only one hour late, so we arrived to a rundown trainstation in the afternoon, and once again we were wondering where we had ended up. The hostel we had booked was organizing free pick up from the train station, so we called the hostess and she came to pick us up. We had booked two beds in a four person dorm, but when we sat down in her office the hostess had a deal for us. She liked us from the very beginning, since we were from Finland, and therefore offered us a private room for the same price as we otherwise would have paid for two beds in a dorm. After pondering for a while why someone would give us such a deal, we anyway said yes. Partly ’cause she was telling us that the place we would stay at otherwise would have only two showers/toilets shared between 24 people – the private room had shower/toilets shared between five persons.

The private room

After filling out the papers she tells us to wait for a while, since a man was supposed to come and pick us up to take us to our room. All of a sudden we’re standing there, with a man in his fifties with no English knowledge and with a car ready to give up in any second. He drives us up along Sarajevos steep hills, and we finally arrive to an area, which to us felt a bit unsafe. I happened to mention the word “dangerous”, and that word he apparently knew, since he was trying to convince us that “No dangerous, NO dangerous”. He even calls the office and hands me the phone, where a man in the other end tries to explain that there’s nothing to worry about. The locks and doors of the room looked like they were from the 19th century, and the thought of spending two nights there felt like quite enough.

The war in Sarajevo

During our two days we sleep a lot and spend most of the time in our room. We also go out in the old town take part of some of Sarajevos history. You can see that it’s not long ago since the war was going on, but that was also part of the charm of the city. The streets of the old town are narrow and made out of stone, and during the evenings they are full of people eating and associating. After two nights and an early wake-up call on Saturday morning, it still felt good to leave this town. Next stop: Mostar.

Läs texten på svenska

Rumuppgradering

Trots den tidiga väckningen kom vi oss ändå iväg nästa morgon! Det blev inte alltför många timmar sömn under natten, men tack och lov finns det alltid möjlighet att sova på tågen. Till vår förvåning var tåget till Sarajevo endast en timme försenat, så vi anlände till en fallfärdig tågstation på eftermiddagen och undrade än en gång vilken håla vi hade hamnat i. Hostellet vi hade bokat ordnade gratis upphämtning från tågstationen, så vi ringde värdinnan efter att vi anlänt och hon tog med oss till sitt kontor. Vi hade bokat två sängar i en fyra personers dorm, men när vi väl satte oss ner i kontoret hade värdinnan en deal åt oss. Hon fattade genast tycke för oss, eftersom vi var från Finland, och erbjöd oss därför ett privatrum en bit bort för samma pris som vi annars skulle ha betalt för två bäddar i ett dorm. Efter lite funderingar på varför någon skulle ge oss en sådan deal tackade vi ändå ja. Delvis för att hon berättade att där vi annars skulle bo fanns bara två duschar/toaletter som skulle delas mellan 24 personer – privatrummet hade dusch/toalett som delades mellan fem personer.

Privatrummet

Efter att vi hade fyllt i pappren säger hon åt oss att vänta en stund, eftersom en man skulle komma och hämta oss för att ta oss till vårt rum. Plötsligt står vi där med en man i femtio års åldern med inga engelska kunskaper och en bil redo att ge upp i vilken stund som helst. Han kör iväg med oss upp för Sarajevos branta backar och vi anländer slutligen till ett område, som för oss kändes väldigt osäkert. Jag råkade nämna ordet ”dangerous”, och det visste han tydligen vad det betyder och försöker därefter försäkra oss om att ”No dangerous, NO dangerous”. Han ringer till och med till kontoret och ger mig telefonen där en man i andra änden försöker förklara att det är inget att bekymra sig över. Rummets lås och dörrar såg ut att vara från 1800-talet och tanken att spendera två nätter där kändes som helt tillräckligt.

Kriget i Sarajevo

Under våra två dagar sover vi och spenderar ganska stor del av tiden på vårt rum. Vi tar oss också runt i gamla stan för att ta del av Sarajevos historia. Man kan se att det inte är länge sedan kriget höll på, men staden i sig hade självklart en viss charm just på grund av det. Gamla stans gator är smala och stenbelagda, och under kvällarna är det fullt med människor som äter och umgås. Efter två nätter och tidig väckning lördag morgon kändes det ändå bra att lämna staden. Nästa anhalt: Mostar.

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

BELGRAD, SERBIA | INTERRAIL TRAVEL GUIDE

Train between Sofia, Bulgaria and Belgrad, Serbia. | qandvictoria.wordpress.com

More delays

Now we finally were on our way, slightly unsure of what we could expect ahead. The picture we had when we heard Serbia, was pretty much the same as what we had seen in Sofia. The train, which departed right after lunch, was supposed to arrive at seven in the evening – so we would at least have some time to see the city, and to EAT. Time went by, and the train was one hour late. Every time we asked the conductor, we got as answer: “one hour”. “One hour” ended up being four hours. So around eleven in the evening we arrived to Belgrad. Stomach was aching desperately after something to eat, since the only thing we had eaten during the last fifty hours was a pizza slice, pickled gherkin, some chocopuffs and toasts.

A surprisingly beautiful city

After a quick look in the city on our way to the hostel, we were both positively surprised by Belgrade. And that the hostel and the hostess was really great didn’t make it any worse! The first thing she did was to invite us down to the bar and to treat us a shot of liquor. On an empty stomach it did it’s thing, and it wasn’t any weak liquor she was treating us. So we just stood there and chatted about vodka, since we came from Finland. We thanked her and headed out on the town to find some FOOD. Right outside the hostel we found a street full of restaurants that was filled with people and music, even though it was after midnight on a regular weekday. We ate pasta, drank a beer and enjoyed Belgrad. If we wouldn’t already have booked our hostel in Sarajevo for the next night, we would definitely have stayed one, or maybe even two, nights longer. The bed was calling us, and we had an early wake-up call next morning. Right after seven o’clock we were supposed to leave.

Läs texten på svenska

Mera tågförseningar

Nu var vi äntligen på väg vidare, lite ovetande om vad vi skulle kunna förvänta oss framöver. Bilden vi fick när vi hörde Serbien var ungefär samma sak som vi hade fått se i Sofia. Tåget, som startade efter lunch, beräknades vara framme strax efter sju på kvällen – så vi skulle i alla fall ha lite tid till att se staden, och ÄTA. Tiden gick, tåget var en timme försenat. Varje gång vi frågade konduktörerna fick vi som svar: ”one hour”. ”One hour” blev till slut fyra timmar. Ungefär klockan elva på kvällen anlände vi alltså till Belgrad. Magen kurrade desperat efter något att äta, eftersom det enda vi hade ätit under de senaste femtio timmarna var en pizza slice, saltgurkor, lite chokopuffs och rostbröd.

En överraskande vacker stad

Efter en snabb titt i staden på väg till hostellet blev vi båda positivt överraskade av Belgrad. Att hostellet och värdinnan var bättre än bäst gjorde heller inte saken värre! Det första hon gjorde var att bjuda ner oss till baren och hälla upp varsin hembrygd shot. På tom mage gjorde detta susen, och det var inga svaga grejer hon bjöd på. Så där stod vi och diskuterade vodka, eftersom vi kom från Finland. Vi tackade och begav oss sedan ut på stan för att hitta MAT. Strax utanför hostellet hittade vi en gata full med restauranger som var fyllda med människor och musik, fastän klockan var strax efter midnatt på en helt vanlig vardagskväll. Vi åt pasta, drack en öl och njöt av Belgrad. Om vi inte redan skulle ha bokat hostel i Sarajevo för följande natt skulle vi definitivt ha stannat en, om inte två nätter längre. Sängen kallade och tidig väckning nästa morgon, strax efter sju skulle vi igen vara på väg vidare.

Belgrad, Serbia. | qandvictoria.wordpress.com

Belgrad, Serbia. | qandvictoria.wordpress.com

Hostel in Belgrad, Serbia. | qandvictoria.wordpress.com