INTERRAIL – SARAJEVO, BOSNIA-HERZEGOVINA

From Belgrad, Serbia to Sarajevo, Bosnia-Herzegovina by train. | qandvictoria.wordpress.com

Rumuppgradering

Trots den tidiga väckningen kom vi oss ändå iväg nästa morgon! Det blev inte alltför många timmar sömn under natten, men tack och lov finns det alltid möjlighet att sova på tågen. Till vår förvåning var tåget till Sarajevo endast en timme försenat, så vi anlände till en fallfärdig tågstation på eftermiddagen och undrade än en gång vilken håla vi hade hamnat i. Hostellet vi hade bokat ordnade gratis upphämtning från tågstationen, så vi ringde värdinnan efter att vi anlänt och hon tog med oss till sitt kontor. Vi hade bokat två sängar i en fyra personers dorm, men när vi väl satte oss ner i kontoret hade värdinnan en deal åt oss. Hon fattade genast tycke för oss, eftersom vi var från Finland, och erbjöd oss därför ett privatrum en bit bort för samma pris som vi annars skulle ha betalt för två bäddar i ett dorm. Efter lite funderingar på varför någon skulle ge oss en sådan deal tackade vi ändå ja. Delvis för att hon berättade att där vi annars skulle bo fanns bara två duschar/toaletter som skulle delas mellan 24 personer – privatrummet hade dusch/toalett som delades mellan fem personer.

Privatrummet

Efter att vi hade fyllt i pappren säger hon åt oss att vänta en stund, eftersom en man skulle komma och hämta oss för att ta oss till vårt rum. Plötsligt står vi där med en man i femtio års åldern med inga engelska kunskaper och en bil redo att ge upp i vilken stund som helst. Han kör iväg med oss upp för Sarajevos branta backar och vi anländer slutligen till ett område, som för oss kändes väldigt osäkert. Jag råkade nämna ordet ”dangerous”, och det visste han tydligen vad det betyder och försöker därefter försäkra oss om att ”No dangerous, NO dangerous”. Han ringer till och med till kontoret och ger mig telefonen där en man i andra änden försöker förklara att det är inget att bekymra sig över. Rummets lås och dörrar såg ut att vara från 1800-talet och tanken att spendera två nätter där kändes som helt tillräckligt.

Kriget i Sarajevo

Under våra två dagar sover vi och spenderar ganska stor del av tiden på vårt rum. Vi tar oss också runt i gamla stan för att ta del av Sarajevos historia. Man kan se att det inte är länge sedan kriget höll på, men staden i sig hade självklart en viss charm just på grund av det. Gamla stans gator är smala och stenbelagda, och under kvällarna är det fullt med människor som äter och umgås. Efter två nätter och tidig väckning lördag morgon kändes det ändå bra att lämna staden. Nästa anhalt: Mostar.

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Room upgrade

Despite the early wake-up call we anyway got on our way the next morning! We didn’t get too much sleep during the night, but thankfully there is possibilities to sleep on the train. To our surprise the train to Sarajevo was only one hour late, so we arrived to a rundown trainstation in the afternoon, and once again we were wondering where we had ended up. The hostel we had booked was organizing free pick up from the train station, so we called the hostess and she came to pick us up. We had booked two beds in a four person dorm, but when we sat down in her office the hostess had a deal for us. She liked us from the very beginning, since we were from Finland, and therefore offered us a private room for the same price as we otherwise would have paid for two beds in a dorm. After pondering for a while why someone would give us such a deal, we anyway said yes. Partly ’cause she was telling us that the place we would stay at otherwise would have only two showers/toilets shared between 24 people – the private room had shower/toilets shared between five persons.

The private room

After filling out the papers she tells us to wait for a while, since a man was supposed to come and pick us up to take us to our room. All of a sudden we’re standing there, with a man in his fifties with no English knowledge and with a car ready to give up in any second. He drives us up along Sarajevos steep hills, and we finally arrive to an area, which to us felt a bit unsafe. I happened to mention the word “dangerous”, and that word he apparently knew, since he was trying to convince us that “No dangerous, NO dangerous”. He even calls the office and hands me the phone, where a man in the other end tries to explain that there’s nothing to worry about. The locks and doors of the room looked like they were from the 19th century, and the thought of spending two nights there felt like quite enough.

The war in Sarajevo

During our two days we sleep a lot and spend most of the time in our room. We also go out in the old town take part of some of Sarajevos history. You can see that it’s not long ago since the war was going on, but that was also part of the charm of the city. The streets of the old town are narrow and made out of stone, and during the evenings they are full of people eating and associating. After two nights and an early wake-up call on Saturday morning, it still felt good to leave this town. Next stop: Mostar.

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com

Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

One thought on “INTERRAIL – SARAJEVO, BOSNIA-HERZEGOVINA

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s