SPLIT, CROATIA | INTERRAIL TRAVEL GUIDE

Split, Croatia. | qandvictoria.wordpress.com

Split, Croatia. | qandvictoria.wordpress.com

Next stop in Croatia

On Thursday morning, after four nights in Dubrovnik, it was time to head to next place – away from the city with all the freaking stairs! We walked to the bus station, bought our tickets and waited. After a few hours we finally arrived. One thing that had been typical during our trip was, that everytime we arrived to a new city, there were always a group of people at the train- and busstations that desperately tried to find someone to rent their sleeping place. Same thing happened in Split, but it was almost the worst during the whole trip! Thankfully we had already booked a hostel which was only fifty meters away from both train- and busstation. When we arrived to the hostel, which was a three star hotel, we had booked a room for one night, but later on we decided to stay for two more nights.

Round tour in Split

During our first day in Split, we mainly just walked around and checked out the city. There was a lot of beautiful architecture to look at, but also beaches and a wonderful harbour. The second day we spent the whole day at the biggest and best beach – that was so nice! During the third day we also brought out blow-up mattresses, and just floated around on the waves. Later during the evening, we went on a tour around the city to go see everything you “have to” see. Among others, we found a gigantic wizard in bronz, and if you rubbed his toe and wished for something, it would come true. Of course I had to try! The evening went by quite calmly, and we ended it by having pizza on our balcony. The next morning we had a wake-up call, check-out and time to go to next place.

Läs texten på svenska

Nästa anhalt i Kroatien

På torsdag morgon, och efter fyra nätter i Dubrovnik, var det dags för att bege sig vidare – bort från staden med alla jädrans trappsteg! Vi traskade iväg till busstationen, köpte biljetter och väntade. Efter några timmars busstur var vi äntligen framme. Det som hade varit typiskt under hela vår resa var, att varje gång man anlände till en ny stad fanns där alltid en hop med människor vid tåg- eller busstationen som desperat försökte hitta någon som ville hyra sovplats. Likadant var det i Split, nästan värst hittills under hela resan! Men tack och lov hade vi redan bokat ett hostell som dessutom fanns bara cirka femtio meter från både tåg- och busstation, lyx! Vi hade bara bokat för en natt när vi anlände till hostellet, som visade sig vara ett trestjärnigt hotell, men bestämde oss senare för att stanna i två nätter till.

Rundvandring i Split

Under första dagen i Split gick vi mest runt och kollade läget. Där fanns mycket arkitektur att se på men också stränder och en underbar hamn. Andra dagen spenderade vi hela dagen vid den största och bästa stranden – det var helt underbart skönt! Tredje dagen tog vi dessutom våra uppblåsbara madrasser med oss och bara flöt omkring på vågorna. Senare på kvällen gick vi en rundvandring i staden och tittade på allt sånt man “måste” se. Bland annat hittade vi en gigantisk trollkarl i brons, och om man gnuggar hans tå och önskar något så går det i uppfyllelse. Självklart var jag ju tvungen att testa! Kvällen flöt på i skön takt och vi avslutade kvällen med pizza på balkongen. Nästa morgon var det väckning, utcheckning och dags att dra vidare.

Split, Croatia. | qandvictoria.wordpress.com

Split, Croatia. | qandvictoria.wordpress.com

SNEAK PEEK | STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2012

Q& Rocker exhibited at Stockholm Furniture Fair 2012. Design by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Back in Turku

The weekend has now passed by, and tomorrow I’m back at school as normal. On Friday afternoon we finally got to pick up my product from Esse and drive back to Turku. We arrived so late that we only had time to take the product to school, and wait with unpacking it until Saturday when school opened after twelve. During the whole night I couldn’t think of anything else than opening up my package, so I could finally see the end result! So on Saturday, exactly at opening time, we were back at school and ripped the package open like a kid on Christmas eve! I wish I could upload a picture of my product so I could show you how great it is – but unfortunately we can’t publish anything before the fair, so it will have to wait for another three months. What’s left is the seat cushions, and then I have a finished product. But those I will take care of later, it’s not like I’m in rush or anything, since I still have two and a half week before deadline. I have been quite effective!

Läs texten på svenska

Tillbaka i Åbo

Helgen är så gott som förbi och imorgon kallar skolan som vanligt. På fredag eftermiddag fick vi äntligen plocka upp min färdigmålade produkt från Esse och sedan bege oss ner mot Åbo och hem ljuva hem. Vi anlände så pass sent att vi bara hann lämna av produkten vid skolan och vänta med själva uppackningen till lördag efter tolv, då skolan hade öppnat. Jag låg hela natten och väntade på att få öppna upp mitt paket för att äntligen få se slutresultatet! Lördag, precis vid öppningstid, var vi tillbaka vid skolan och jag slet och rev upp paketet som på julafton när man var fem år! Jag ööönskar att jag kunde ladda upp en helhetsbild så att jag skulle kunna visa er min dundermegasköna produkt – men tyvärr så får vi inte publicera produkten innan mässan, så det blir att vänta ännu i ungefär tre månader. Det som återstår nu är kuddarna, så har jag sen en helt färdig produkt. Men dem fixar vi inom en snar framtid, det känns inte precis som om jag måste stressa eftersom jag ännu har två och en halv vecka innan deadline. Rätt så effektiv har man ju varit!

PRODUCT ALMOST DONE | STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2012

Almost done with the product production

Today I’m so happy, relieved and tired. Today I could finally say that my Stockholm Furniture Fair product is 70 % done! Around lunch time all parts had been put together and you could see a whole product for the first time. To try sit it and realize that it is better than you ever could have imagined made it even better! What was left to do, was to finish it up and sand it – then it was finally my turn to take over. Three hours later it was sanded and on it’s way to be painted! The painting will be done at Varax in Esse now during the evening, so tomorrow I will pick it up and head back to Turku. I just have to quote myself from yesterday’s post: “my product will be AWESOME!”.

Läs texten på svenska

Produkttillverkningen nästan klar

Idag är jag helt fantastiskt lycklig, lättad och dödstrött. Idag kunde jag äntligen förklara min Stockholm Furniture Fair produkt 70 % färdig! Vid lunch hade vi alla delar fastsatta och man kunde se en hel produkt, och att sätta sig i den och inse att den är bättre än jag någonsin hade kunnat föreställa mig gör ju saken absolut inte sämre! Sen var det bara slutfinish och slipningen kvar – då var det äntligen min tur att ta över. Tre timmar senare var allt färdigslipat och på väg till måleriet! Målningen sker vid Varax i Esse nu under kvällen, så imorgon plockar vi upp den innan vi sticker iväg ner till Åbo. Jag måste bara citera mig själv från gårdagens inlägg: “min produkt kommer att bli AWESOME!”.