I LOVE YOU

I remember it like it was yesterday.

It was the night before New Years Eve
one year ago.
We were both sleeping in his parents bed
and he held me tight.
Between sleep and awake
I can hear him whisper to me
“I think I love you”.

Everything was so perfect.

Läs texten på svenska

Jag minns det som igår.

Det var natten till nyårsafton
för ett år sedan.
Vi övernattade båda i hans föräldrars säng
och han höll om mig.
Mellan sömn och att vara vaken
hör jag honom viska till mig
“I think I love you”.

Allt var så perfekt.

FROM BUDAPEST TO TURKU | INTERRAIL TRAVEL GUIDE

From Budapest, Hungary to Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

The trip home

After three weeks of traveling, with both ups and downs, it was now time to go home. The trip had been really interesting and it was difficult to believe that we had spent so long time in the Eastern part of Europe. After all trainrides, which all had been late with anything from one to nine hours, we were now at the airport in Budapest. Conventionally we ended our trip with a one and a half hour flight delay. But we got ourselves home, safe and sound. World’s greatest trip with the world’s greatest traveling companion – I would do it all over again!

Läs texten på svenska

Hemresan

Efter över tre veckors resande, med både upp- och nedgångar, så var det dags att åka hem. Resan hade varit fantastiskt intressant och det var svårt att tro att man spenderat så lång tid i Europas östra del. Efter tågresor, som alla hade varit försenade med allt från en till nio timmar, så var vi framme vid flygplatsen i Budapest. Sedvanligt avslutade vi vår resa med ett en och en halv timmes flygförsening. Men hem kom vi, safe and sound. Världens bästa resa med världens bästa ressällskap – I would do it all over again!

InterRail in Eastern Europe. | qandvictoria.wordpress.com

FAIR STAND PRODUCTION | STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2012

Fair stand production. | qandvictoria.wordpress.com

Production of our fair stand

During the whole day yesterday, and today, our class have been working with sawing and painting the material we need to bring with us for our fair stand. It’s been effective work, and now we’re finally starting to see the end. It’s a lot of work that we have put on this project, thinking that we started already last spring and we’re still going. There hasn’t been a calm moment these last six months since we came back to school. 110 %! A few pictures from our building, you can see here below.

Läs texten på svenska

Tillverkning av vår mässmonter

Hela gårdagen och idag har hela klassen jobbat med att såga och måla det material som vi behöver ha med oss till mässmontern. Det har varit effektivt jobbande och nu börjar man småningom se slutet. Det är ruggigt mycket jobb som vi har lagt ner på det här projektet, med tanke på att vi började redan i våras och håller på ännu. Det har inte varit en lugn stund under dessa sex månader sedan vi började skolan i höstas. 110 %! Lite bilder från bygget kan ni se här nedanför.

Fair stand production. | qandvictoria.wordpress.com

Fair stand production. | qandvictoria.wordpress.com

Fair stand production. | qandvictoria.wordpress.com