RENOVATION PROJECT: LOUNGE AREA

Renovation project - before picture. | qandvictoria.wordpress.com

Renovation of the lounge area

My winter sport holiday is starting to be over, and yesterday I was so eager to do some decorating that I could have done what ever job offered to me. So how perfect was it to start renovating at my boyfriend’s parent’s place? They have been talking about it for a long time, but now we decided to do it and have now started to paint and renovate their lounge area.

Läs texten på svenska

Renovering av loungen

Sportlovet börjar så småningom lida mot sitt slut, och igår pirrade det i inredningsfingrarna så mycket att jag var redo för vilket jobb som helst. Vad passar då bättre då än att påbörja lite renoveringsarbete hos svärföräldrarna? De har pratat om det länge, men nu tog vi tag i saken och målar om och förbereder uppsnyggning av loungen.

MERITEIJO – SKI RESORT NEAR TURKU, FINLAND

Skiing at Meriteijo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

A perfect day for skiing

It couldn’t have been more perfect weather than this when spending the day out skiing, -5 degrees and sunshine! We had such a great day at Meriteijo, and of course I have some pictures to show you.

Läs texten på svenska

En perfekt dag i slalombacken

Mera perfekt väder än så här kan det inte vara när man är ute en dag i slalombacken, -5 grader och solsken! Vi hade en dunderskön dag vid Meriteijo och förstås tänkte jag bjuda på lite bilder.

Skiing at Meriteijo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Skiing at Meriteijo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Skiing at Meriteijo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Skiing at Meriteijo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

PRODUCT INSPIRATION | STOCKHOLM FURNITURE FAIR 2012

Inspiration from Stockholm Furniture Fair 2012. | qandvictoria.wordpress.com

Product inspiration

There were a few things that inspired me at the fair, and as an exhibitor you had all the time in the world to just walk around the fair and meet other companies at the fair. You could find new contacts or just exchange words with other people in the same business. Here below you can see some pictures of things that I liked.

Läs texten på svenska

Produktinspiration

På möbelmässan fanns det en del saker som jag inspirerades av, och som utställare hade man all tid i världen att strosa runt bland alla andra företag som ställde ut på mässan. Man kunde skapa kontakter eller bara utbyta ord med andra inom branschen. Här nedanför ser ni ett litet bildplock på sådant som jag fattade tycke för.

Inspiration from Stockholm Furniture Fair 2012. | qandvictoria.wordpress.com

Inspiration from Stockholm Furniture Fair 2012. | qandvictoria.wordpress.com

Inspiration from Stockholm Furniture Fair 2012. | qandvictoria.wordpress.com

Inspiration from Stockholm Furniture Fair 2012. | qandvictoria.wordpress.com

Inspiration from Stockholm Furniture Fair 2012. | qandvictoria.wordpress.com