VÄGGPANEL

Renovation project. | qandvictoria.wordpress.com

Renovation project. | qandvictoria.wordpress.com

Wall panel made out of laminat floor

Wednesday we spent at Bauhaus looking for the right material to right price. The plan for the one wall is to build a horizontal panel in grey. We didn’t find a ready painted panel in grey and an unpainted panel + paint would have been so expensive, so we decided to work with laminat floor instead. We shopped laminat for a lot of money and started putting it up right away when we came back. We continued the renovation during Friday and Saturday, and then we started to soon be done with that wall. As extra detail I chose to paint a silhouette of a bonsai tree on the wall next to the fireplace. Just the painting took me around six hours to finish. I will show you the end result a bit later!

Läs texten på svenska

Väggpanel av laminatgolv

Onsdagen spenderade vi på Bauhaus för att hitta rätt material till rätt pris. Tanken med den bortre väggen är att bygga upp en liggande panel i grått. En färdigmålad panel i grått hittade vi ingenstans och omålad panel + målfärg skulle ha blivit så pass dyrt, så vi bestämde oss för att jobba med laminatgolv istället. Vi handlade laminat för massor av pengar och började genast att montera upp väggen när vi kom tillbaka. Vi fortsatte med renoveringen under fredag och lördag, och då började vi vara i slutskedet av den bortre väggen. Som slutfinish och som extra detalj valde jag dessutom att måla en silhuett av ett bonsai träd på väggen vid kaminen. Bara målningen tog ungefär sex timmar att få färdig. Slutresultatet skall jag visa er senare!

Renovation project. | qandvictoria.wordpress.com

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.