NICKELBACK BILJETTER

Nickelback at Hartwall Arena in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nickelback is coming to Helsinki

I’m so happy right now – I’ll get to see my absolute favourite band LIVE! Even I had set an early wake-up today to sit down and buy tickets. Both me and my dad sat in front of a computer, he on lippu.fi and me on tiketti.fi. There were a few incidents in the beginning (for example that I only put one ticket in the shopping chart instead of two, and realizing it when all the other tickets were out), but then we succeeded in getting really good seats! Nickelback 16th of September 2012 in Hartwall Arena in Helsinki.

Läs texten på svenska

Nickelback kommer till Helsingfors

Jag är så lycklig just nu – jag skall få se mitt absoluta favoritband LIVE! Idag hade till och med jag väckning för att sätta mig ner och köpa biljetter. Både pappa och jag satt framför varsin dator, han på lippu.fi och jag på tiketti.fi. Det blev lite missöden i början (som till exempel att jag lägger bara en biljett i köpkorgen istället för två, och kommer på det när alla andra biljetter redan är slut) men sen lyckades vi få riktigt bra biljetter! Nickelback den 16 september 2012 vid Hartwall Arenan i Helsingfors.

One thought on “NICKELBACK BILJETTER

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.