LONDON, ENGLAND | TRAVEL GUIDE

Photos 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 by Ida-Maria Heikius.
Photo 19 by Michelle Silander.

Harrods in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

Her Majesty's Theatre in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

Harrods and Piccadilly Circus

Our trip started on Thursday morning with taking the bus to Turku airport, and we arrived right after one o’clock at London central. During our first day we mainly just prepared our stay and had quite an easy day. During Friday things started to happen. We met up with Mimmi at the trainstation and started our day with Starbucks and then off for some shopping at Harrods! There we found a lot of beautiful things that were way too expensive for our taste. We also passed by Piccadilly Circus and then we walked home again, changed clothes and got ready for a night out – the program for the day was the musical Phantom of the Opera!

Läs texten på svenska

Harrods och Piccadilly Circus

Resan startade torsdag morgon med buss mot flygplatsen i Åbo och vi anlände strax efter klockan ett till London central. Första dagen gick som sagt åt till att förbereda vår vistelse och vi hade ganska lugnt program hela dagen. Under fredagen började det hända lite mera. Vi mötte upp Mimmi vid tågstationen och inledde vår dag med Starbucks, och sen iväg på storshopping till Harrods! Där hittade vi massor av vackra ting som var alldeles för dyra för vår smak. Vi åkte också förbi Piccadilly Circus och traskade sen hem igen, bytte kläder och gjorde oss klara för en kväll ute – programmet för kvällen var nämligen musikalen Phantom of the Opera!

Shopping in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

Buckingham Palace in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

Harry Potter in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

Primark, Buckingham Palace and Harry Potter

After our visit at Harrods the day before, we decided to go for a real shopping day the day after. I’ve heard Primark is a must if you visit London? Later that day we also passed by Her Majesty the Queen at Buckingham Palace and then we went for a visit to Kingscross to experience some real Harry Potter traveling style. After that we went quickly back home to shower, change clothes and to get ready! Next on our schedule was to go to a party with exchange students. We ate a dinner at the pub “the Rocket” in Euston and then we headed to a preparty. We learned a few drinking games and laughed until our jaws hurt.

Läs texten på svenska

Primark, Buckingham Palace och Harry Potter

Efter massor av strosande runt på Harrods dagen innan, så bestämde vi oss för en riktig shoppingdag dagen därpå. Primark är väl ett måste när man besöker London? Senare på dagen gick vi förbi Her Majesty the Queen vid Buckingham Palace och sen tog vi en tur till Kingscross för att uppleva lite äkta Harry Potter traveling style. Sen var det snabbt hem tillbaka, duscha, byta kläder och uppiffning! Nästa som stod på schemat var fest med utbytesstuderanden. Vi åt en brakmiddag vid puben the Rocket i Euston och stack sen vidare för lite förfestande. Vi lärde oss några nya drinking games och skrattade tills käkarna hade ont.

St. James's Park in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

St. James's Park in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

St. James's Park in London‎, England. | qandvictoria.wordpress.com

St. James’s Park

Our sightseeing in London continued on Sunday midmorning. Even though we had gone to bed around three am, it still felt quite OK to walk around in the city for a while (that’s the advantage when you don’t drink more than three portions of alcohol). First stop was St. James’s Park right next to Buckingham Palace. The view was amazing, and I can imagine how beautiful it is there during summer.

Läs texten på svenska

St. James’s Park

Vårt turistande i London fortsatte igen på söndag förmiddag. Trots att man kommit sig i säng först vid tre tiden så kändes det ändå rätt OK att snurra runt på stan ett tag (en fördel med att inte dricka fler än tre portioner alkohol). First stop var St. James’s Park precis bredvid Buckingham Palace. Utsikten var fantastisk, kan bara tänka mig hur fint det är där under sommarmånaderna.

Big Ben in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Westminster Abbey in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Big Ben in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Big Ben and Westminster Abbey

A must when you visit London is to visit Big Ben and to take a photo when you’re standing inside a phone booth. Said and done, here’s some evidence that I have actually visited London! At the same time we went to visit Westminster Abbey, a magnificent church in central of London.

Läs texten på svenska

Big Ben och Westminster Abbey

Ett måste när man reser till London är ju att besöka Big Ben och att ta ett foto när man står inne i en telefonkiosk. Sagt och gjort, här är några bevis på att jag faktiskt har besökt London! Samtidigt passade vi på att besöka Westminster Abbey, en ståtlig kyrka i centrala London.

London Eye in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

London Eye in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

London Eye in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

London Eye

Of course we also had to go up in London Eye to get a full view of beautiful London!

Läs texten på svenska

London Eye

Förstås var vi också tvungna att ta oss upp i London Eye för att få en full utsikt över vackra London!

Trafalgar Square in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Tower Bridge in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Tower Bridge in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

M&M Store in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Trafalgar Square and Tower Bridge

To end our sightseeing in London, we finally visited Trafalgar Square, Tower Bridge and Picadilly Circus. Of course we also visited the M&M store, which was decorated with lots beautiful colours and a lot of candy! We were really lucky with the weather when we came to Tower Bridge, clear sky and sunshine. We took a lot of pictures, and in the end we also got a group picture of all of us.

Läs texten på svenska

Trafalgar Square och Tower Bridge

För att avsluta vårt turistande i London så besökte vi slutligen Trafalgar Square, Tower Bridge och Picadilly Circus. Förstås så besökte vi också M&M butiken som var helt inredd i fantastiskt fina färger och massor av godis! Vädret var verkligen på vår sida när vi kom till Tower Bridge, öppen himmel och solsken. Här passade vi på att ta en hel del bilder av oss alla, och slutligen en gruppbild med alla.

COLOR & MATERIAL INTERNSHIP AT FORD MOTOR COMPANY

Granted internship

You’re now looking at the girl who has just been granted an internship at Ford Motor Company in England! I applied for an internship placement for June-July-August, but because the laws say that the manager has to be available they found a suitable time for only six weeks instead. So 6 August – 14 September 2012 I will do my practice at Ford! It’s quite perfect, since now I can also achive some of my other plans also: apply for a second internship placement here in Turku (sine the minimum for our internship periods are eight weeks), spend most of the summer in Turku, maybe look for a summerjob during the time I’m in Finland AND take a short trip to Helsnki to see Nickelback 16th September! Yes, I’m very pleased.

Läs texten på svenska

Beviljad praktikplats

Här ser ni den tjej som precis har blivit beviljad en praktikplats vid Ford Motor Company i England! Jag sökte praktikplats där för juni-juli-augusti, men på grund av lagar som säger att managern måste finnas på plats så hittade de en tid på bara sex veckor istället. Så 6 augusti – 14 september 2012 praktiserar jag på Ford! Ganska perfekt, eftersom nu finns det massor av annat jag kan fullfölja: söka en till praktikplats i Åbo (eftersom åtta veckor är minimum för våra praktikperioder), spendera största delen av sommaren i Åbo, kanske söka sommarjobb/inhopp under tiden jag inte praktiserar OCH ta en tripp till Helsingfors för att se Nickelback den 16 september! Ja, jag är jättenöjd.