MIAMI HEAT DOGHOUSE

Miami Heat dog house. | qandvictoria.wordpress.com

The ready doghouse

I was planning to show you what the doghouse started to look like when it was done. T has done all the work, I have just painted the logo. And by the way, the tanning yesterday was more like a burn. My back is so red, sooo red. Probably have to stay away from the sun now for a while.

Läs texten på svenska

Den färdiga hundkojan

Jag tänkte visa er hur hundkojan började se ut. Det är som sagt T som har gjort grovjobbet och jag har bara målat logon. Jaa, och förresten, med sommarens första bränna igår så menade jag verkligen bränna. Min rygg är röd, sååå röd. Måste nog försöka hålla mig borta från solen en stund nu.

MIAMI HEAT HUNDKOJA

Miami Heat dog house. | qandvictoria.wordpress.com

Production of a doghouse

We have spent the weekend in Paimio at the in-law’s place. Today we have enjoyed the sun to the fullest and painted doghouse without wearing shirts – so now we’re already a bit tanned. T has got an order from his brother and girlfriend for a doghouse that looks like Miami Heat’s home stadium. I got the assignment to paint the Miami Heat logo on the roof of the doghouse – said and done, now it’s done.

Läs texten på svenska

Tillverkning av en hundkoja

Helgen har vi spenderat i Paimio och hos svärföräldrarna. Idag har vi njutit av solen till fullo och målat hundkoja skjortlösa – så här har man redan lyckats skaffa sig sommarens första bränna. Det är T som har fått en beställning på en hundkoja av sin bror och hans flickvän, och en av kriterierna var att den skall se ut som Miami Heats hemmastadion. Själv fick jag i uppgift att måla Miami Heats logo på hundkojans tak – sagt och gjort, nu är den färdigmålad.

3D MINIATYRMODELL

Bathroom miniature model. | qandvictoria.wordpress.com

Bathroom planning in 3D

Today I woke up with headache and also seem to end the day with headache. Anyway I managed to be very productive, and now the 3D scale model of mom and dad’s bathroom is starting to be done. What’s still missing is doors and the bathroom cabins, but the tiles are at least painted and glued in their place, and the toilet chair is also done. Do I even need to mention how long it took to saw the tiles in right size and to paint them in right colour and to glue them piece by piece? Yes, very long.

Läs texten på svenska

Badrumsplanering i 3D

Idag vaknade jag med huvudvärk och tycks också avsluta dagen med huvudvärk. Ändå lyckades jag vara mycket produktiv och nu börjar 3D miniatyrmodellen av mammas och pappas badrum snart vara klar. Det som saknas ännu är dörrar och själva badrumsinredningen, men kaklet är i alla fall målat och fastlimmat och wc-stolen är tillverkad. Behöver jag ens nämna hur lång tid det tog att såga ut kaklet i rätt storlek, måla det i rätt färg och sen limma fast det bit för bit? Ja, länge.

Bathroom miniature model. | qandvictoria.wordpress.com

Bathroom miniature model. | qandvictoria.wordpress.com