8 ANNOYING THINGS ABOUT ENGLAND

Photo from Pixabay.

English irritation. | qandvictoria.wordpress.com

There are some things that might start to irritate you when you arrive to a country you have just moved to. That’s why I was thinking to list a few things that annoyed me s lot during the time I lived in England! Observe that some of the things are specific for Essex and might not include whole England and Englands inhabitants.

The taps. I seriously thought I would go crazy trying to work their taps! And what’s up with two taps at the sink, one for warm and one for cold water? How does normal people wash their hands for example? Cold water doesn’t clean your hands and you burn your hands using the hot water.

• Men treat women like princesses. Seriously, I manage great by myself, EVEN THOUGH I’m I woman. And yes, it is ten times more extreme in England than in home.

• Essex dialect. I think I feel the same hate love to Essex dialect as for Danish and Närpiö dialect. They speak just as if they would have a potato in their mouth.

The family packages in grocery stores. How are you able to live as a singel person and buy food without having to throw anything away? And not to talk about ice cream – almost everythng is at least half a liter, how does people do it in case they just want ONE icecream?

• Essex temperament and young mothers. Yes, their short temper is powerful and last for long time. And the young mothers were everywhere! Combine young children and mothers with a short temper, there you have Essex community in a nutshell.

• When eveyone is asking “How are you?” or “How’s it going?” every time they say hello. Even though you’re just passing eachother by they ask that question! Usually it ended up with me answering five meters after passing by the other person.

The instant coffee. I think there is way too many coffee lovers here in Finland for me to even having to explain what I mean with this.

English keyboards. If you’re used to using your own computer with Finnish alphabet it’s incredibly irritating to try to get used to other countries’ keyboards.

Läs texten på svenska

Det finns vissa saker som man kan börja irritera sig över när det kommer till ett nytt land som man nyligen har bosatt sig i. Jag tänkte därför ta och lista upp några saker som irriterade mig otroligt mycket under tiden jag bodde i England! Observera att en del av punkterna är specifikt för Essex och kanske inte inkluderar precis hela England och Englands befolkning.

Kranarna. Jag tror seriöst att jag höll på att bli galen på dessa manuella kranar! Och what’s up med två kranar vid lavoaren, en för varmt och en för kallt vatten? Hur gör vanligt folk när dom tvättar händerna till exempel? Kallvattnet blir ju händerna inte rena av och varmvattnet bränner ju bara.

• Alla män behandlar kvinnor som om man skulle vara prinsessan på ärten. Seriöst, jag klarar mig helt fint själv, FASTÄN jag är kvinna. Och ja, det är verkligen tio gånger extremare i England än hemma.

• Essex dialekt. Jag tror jag känner samma hatkärlek till Essex dialekten som jag känner gentemot Danska och Närpesiska. Dom pratar precis som om dom skulle ha en potatis i munnen!

Familjeförpackningarna i affären. Hur är det ens tänkt att man som singel skall kunna köpa mat utan att slänga bort? För att inte tala om glass – nästan allt är en halv liter eller större, hur gör folk när de bara vill ha EN glass?

• Essex temperament och unga mammor. Jepp, stubinen är kort och temperamentet är kraftigt och långvarigt. Och de unga mammorna som fanns överrallt! Kombinera små barn och mammor med kort stubin så har du Essex samhälle i ett nötskal.

• När alla frågar “How are you?” eller “How’s it going?” i varje hälsningsfras. Fastän man hälsar i förbifarten ställer dom den frågan! Det slutade oftast med att jag gav mitt svar fem meter efter att vi hade passerat varandra.

Pulverkaffe. Jag tror det finns alltför många kaffeälskare här i Finland för att jag ens skall behöva förklara vad jag menar med detta påstående.

Engelska tangentbord. Är man van att använda sin egen dator med finskt alfabet så är det otroligt irriterande att försöka vänja sig vid ett annat lands tangentbord.

DAUGHTRY & NICKELBACK IN HELSINKI

Nickelback at Hartwall Areena in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nickelback concert

Yesterday we arrived to Helsinki at eleven o’clock and we spent a few hours at Habitare, an interior and furniture fair in Messukeskus. Later that day, we went back to Pasila a second time to go to Nickelbacks concert with Daughtry as supporting act. These are two bands I’ve listened a lot to during these last few years! The only bad thing I have to say about the concert is that Nickelbacks calm songs were a lot worse live than on the record. But a rock concert is still a rock concert, and they are kind of supposed to be loud and give great feeling. That’s why the calmer songs got to suffer.

Läs texten på svenska

Nickelback konsert

Igår anlände vi till Helsingfors klockan elva och spenderade först några timmar vid Habitare, inrednings- och möbelmässan vid Messukeskus. Sen bar det av till Böle en andra gång på kvällskvisten för att ta del av Nickelbacks konsert och med Daughtry som förband. Två band som jag själv har lyssnat på massor under mina år! Det enda dåliga jag har att säga om konserten var att Nickelbacks lugna låtar var absolut mycket sämre live än på skiva. Men en rockkonsert är ju en rockkonsert och det hör ju till att de skall vara högljudda och med grym feelis. Därför blev de lugnare låtarna lidande.

Nickelback at Hartwall Areena in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nickelback at Hartwall Areena in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nickelback at Hartwall Areena in Helsinki, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

COLOR & MATERIAL TRENDS 2016–2020 | FORD MOTOR COMPANY

Story board for Color and Material trends 2016-2020. | qandvictoria.wordpress.com

Final presentation for trends 2016-2020

The plane landed at twelve o’clock Finnish time and it has never felt this good to be home! I’m enjoying it to the fullest. It has been a great internship placement at Ford, but I’m very happy to be home again. Yesterday I had my final presentation for those who work at Color & Material: trend research of interior colors and materials and exterior colors for 2016-2020. This is the end result of six weeks of research, and this is what I think will be trendy in about five years time. I got to focus on two colors per category. The categories consisted of: Women take control, Ecology and Sporty. The research resulted in these colors: Purple & Beige, Brown & Mint green, Orange & Blue.

Läs texten på svenska

Slutpresentation i trender 2016-2020

Planet landade klockan tolv finsk tid och det har aldrig känts så här bra att vara hemma! Jag njuter verkligen till fullo. Det har varit en mycket givande praktik vid Ford, men jag är mycket nöjd över att vara hemma igen. Igår hade jag min slutpresentation för de som jobbar på Color & Material: trendresearch av interiörfärger och -material och exteriörfärger för 2016–2020. Det här är slutresultatet av sex veckors research och detta är vad enligt mig kommer att vara trend om ungefär fem år. Jag fick koncentrera mig på två färger per kategori. Kategorierna bestod av: Women take control, Ecology och Sporty. Researchen resulterade i färgerna: Purple & Beige, Brown & Mintgreen, Orange & Blue.

Story board for Color and Material trends 2016-2020. | qandvictoria.wordpress.com

Story board for Color and Material trends 2016-2020. | qandvictoria.wordpress.com

Story board for Color and Material trends 2016-2020. | qandvictoria.wordpress.com

Story board for Color and Material trends 2016-2020. | qandvictoria.wordpress.com

Story board for Color and Material trends 2016-2020. | qandvictoria.wordpress.com