ENGELSK IRRITATION

Foto från Pixabay.
Photo from Pixabay.

English irritation. | qandvictoria.wordpress.com

Det finns vissa saker som man kan börja irritera sig över när det kommer till ett nytt land som man nyligen har bosatt sig i. Jag tänkte därför ta och lista upp några saker som irriterade mig otroligt mycket under tiden jag bodde i England! Observera att en del av punkterna är specifikt för Essex och kanske inte inkluderar precis hela England och Englands befolkning.

Kranarna. Jag tror seriöst att jag höll på att bli galen på dessa manuella kranar! Och what’s up med två kranar vid lavoaren, en för varmt och en för kallt vatten? Hur gör vanligt folk när dom tvättar händerna till exempel? Kallvattnet blir ju händerna inte rena av och varmvattnet bränner ju bara.

• Alla män behandlar kvinnor som om man skulle vara prinsessan på ärten. Seriöst, jag klarar mig helt fint själv, FASTÄN jag är kvinna. Och ja, det är verkligen tio gånger extremare i England än hemma.

• Essex dialekt. Jag tror jag känner samma hatkärlek till Essex dialekten som jag känner gentemot Danska och Närpesiska. Dom pratar precis som om dom skulle ha en potatis i munnen!

Familjeförpackningarna i affären. Hur är det ens tänkt att man som singel skall kunna köpa mat utan att slänga bort? För att inte tala om glass – nästan allt är en halv liter eller större, hur gör folk när de bara vill ha EN glass?

• Essex temperament och unga mammor. Jepp, stubinen är kort och temperamentet är kraftigt och långvarigt. Och de unga mammorna som fanns överrallt! Kombinera små barn och mammor med kort stubin så har du Essex samhälle i ett nötskal.

• När alla frågar “How are you?” eller “How’s it going?” i varje hälsningsfras. Fastän man hälsar i förbifarten ställer dom den frågan! Det slutade oftast med att jag gav mitt svar fem meter efter att vi hade passerat varandra.

Pulverkaffe. Jag tror det finns alltför många kaffeälskare här i Finland för att jag ens skall behöva förklara vad jag menar med detta påstående.

Engelska tangentbord. Är man van att använda sin egen dator med finskt alfabet så är det otroligt irriterande att försöka vänja sig vid ett annat lands tangentbord.

There are some things that might start to irritate you when you arrive to a country you have just moved to. That’s why I was thinking to list a few things that annoyed me s lot during the time I lived in England! Observe that some of the things are specific for Essex and might not include whole England and Englands inhabitants.

The taps. I seriously thought I would go crazy trying to work their taps! And what’s up with two taps at the sink, one for warm and one for cold water? How does normal people wash their hands for example? Cold water doesn’t clean your hands and you burn your hands using the hot water.

• Men treat women like princesses. Seriously, I manage great by myself, EVEN THOUGH I’m I woman. And yes, it is ten times more extreme in England than in home.

• Essex dialect. I think I feel the same hate love to Essex dialect as for Danish and Närpiö dialect. They speak just as if they would have a potato in their mouth.

The family packages in grocery stores. How are you able to live as a singel person and buy food without having to throw anything away? And not to talk about ice cream – almost everythng is at least half a liter, how does people do it in case they just want ONE icecream?

• Essex temperament and young mothers. Yes, their short temper is powerful and last for long time. And the young mothers were everywhere! Combine young children and mothers with a short temper, there you have Essex community in a nutshell.

• When eveyone is asking “How are you?” or “How’s it going?” every time they say hello. Even though you’re just passing eachother by they ask that question! Usually it ended up with me answering five meters after passing by the other person.

The instant coffee. I think there is way too many coffee lovers here in Finland for me to even having to explain what I mean with this.

English keyboards. If you’re used to using your own computer with Finnish alphabet it’s incredibly irritating to try to get used to other countries’ keyboards.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “ENGELSK IRRITATION

  1. Dedär kranarna är faktiskt hemskt irriterande. Man har kokhett vatten på ena sidan och iskallt på den andra. Hur gör de? Jag håller med om väldigt många andra saker också som t.ex. de unga mammorna, de stora matförpackningarna och att man får frågan om hur man mår 20 ggr per dag. Det är väldigt ovant för en finländare! :) //En som för tillfället bor i England

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s