VÄGGKLÄTTRING

Wall climbing at Kiipeilypalatsi in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Wall climbing in Turku

Yesterday I tried wall climbing for the first time at Kiipeilypalatsi in Turku. Today’s birthday kid (T) had wished for us to go climbing, so I gave in – but I knew already from the start how badly it would go. Already when I was twelve I used to try to climb on the small climbing wall on our school yard, and I never got anywhere (realistic to compare myself with ten years ago ;) ). But to my surprise it went really great, and it was crazy much fun! I even made it all the way up to the roof one time, and I got such a adrenaline kick from it. Shaky arms and legs is evidence enough that it was a great experience!

Läs texten på svenska

Väggklättring i Åbo

Igår prövade jag för första gången på väggklättring vid Kiipeilypalatsi i Åbo. Med önskemål från dagens födelsedagsbarn (T) så gav jag efter – men jag visste redan från start hur otroligt dåligt det skulle gå. Redan som tolvåring brukade jag pröva på lilla klätterväggen på skolgården och klarade aldrig av att ta mig någonstans överhuvudtaget (realistiskt att jämföra med för tio år sedan ;) ). Men som en stor överraskning gick det superbra och det var hur roligt som helst! Jag klarade till och med av att klättra ända upp till taket ett varv, adrenalinkicken efteråt och skakande armar och ben var ett bevis på en tummen upp upplevelse!

BRANCH WALL PAINTING

Wall painting and hallway inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Wall painting in the hallway

This is what the end result looks like of the wall painting that I started a few days ago! We’ll still buy some knobs that we will attach to the wall, so when you hand your jacket it will look like it’s hanging in the tree branch. I’m really pleased with the end result, the painting lives up the hallway a little bit extra!

Läs texten på svenska

Väggmålning i hallen

Så här blev slutresultatet av väggmålningen som jag påbörjade för några dagar sedan! Vi kommer ännu att köpa några små knoppar som vi fäster fast i väggen, så när man hänger upp sin jacka ser det ut som om man hänger den i trädgrenen. Jag är jättenöjd med slutresultatet, målningen livar upp hallen lite extra!

TID TILL ATT MÅLA VÄGGARNA

Wall painting and hallway inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Wall painting in the hallway

One benefit when you’re surfing on someone elses internet and they shut off their router is that you get a lot of time to spare. This is what happened tonight, and finally I have started the wall painting that I have planned to do for a while now. This is what it looks like right now, but now I’m gonna pause after four hours of painting.

Läs texten på svenska

Väggmålning i hallen

En fördel med att surfa på någon annans internet och när de plötsligt stänger av sin router är att man får massor av tid till annat. Ikväll hände detta och jag satte äntligen igång med väggmålningen som jag har haft i planerna sedan länge. Så här ser det ut just nu, men nu pausar jag efter ungefär fyra timmars målande.