KIIPEILYPALATSI – INDOOR CLIMBING IN TURKU

Wall climbing at Kiipeilypalatsi in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Wall climbing in Turku

Yesterday I tried wall climbing for the first time at Kiipeilypalatsi in Turku. Today’s birthday kid (T) had wished for us to go climbing, so I gave in – but I knew already from the start how badly it would go. Already when I was twelve I used to try to climb on the small climbing wall on our school yard, and I never got anywhere (realistic to compare myself with ten years ago ;) ). But to my surprise it went really great, and it was crazy much fun! I even made it all the way up to the roof one time, and I got such a adrenaline kick from it. Shaky arms and legs is evidence enough that it was a great experience!

Läs texten på svenska

Väggklättring i Åbo

Igår prövade jag för första gången på väggklättring vid Kiipeilypalatsi i Åbo. Med önskemål från dagens födelsedagsbarn (T) så gav jag efter – men jag visste redan från start hur otroligt dåligt det skulle gå. Redan som tolvåring brukade jag pröva på lilla klätterväggen på skolgården och klarade aldrig av att ta mig någonstans överhuvudtaget (realistiskt att jämföra med för tio år sedan ;) ). Men som en stor överraskning gick det superbra och det var hur roligt som helst! Jag klarade till och med av att klättra ända upp till taket ett varv, adrenalinkicken efteråt och skakande armar och ben var ett bevis på en tummen upp upplevelse!

DIY | TREE BRANCH WALL ART

Wall painting and hallway inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Wall painting in the hallway

One benefit from surfing on someone elses internet and they shut off their router is that you get a lot of extra time to spare. That’s what happened tonight, and finally started painting the wall art that I had planned to do for quite a while now.

Läs texten på svenska

Väggmålning i hallen

En fördel med att surfa på någon annans internet och när de plötsligt stänger av sin router är att man får massor av tid till annat. Ikväll hände detta och jag satte äntligen igång med väggmålningen som jag har haft i planerna sedan länge.

Wall painting and hallway inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Wall painting in the hallway

This is what the end result looks like! We’re still going to buy some knobs that we’ll attach to the wall. So when you hang your jacket, it will look like it’s hanging in the tree branch. I’m really pleased with the end result! The painting brightens up the hallway with a small extra detail!

Läs texten på svenska

Väggmålning i hallen

Så här blev slutresultatet av väggmålningen! Vi kommer ännu att köpa några små knoppar som vi fäster fast i väggen. Så när man hänger upp sin jacka ser det ut som om man hänger den i trädgrenen. Jag är jättenöjd med slutresultatet, målningen livar upp hallen lite extra!