CLOTHING RACK

Photo from Pixabay.

Clothing rack inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Clothing storage

Now I can’t stand to watch the piles of clothes anymore that are spread out everywhere. Clothes that have been used, but still ain’t dirty – I have to find a place for them, somewhere, somehow. I’m planning to make a clothing rack, but now the question is: What should it look like?

Läs texten på svenska

Klädförvaring

Nu orkar jag inte titta på högarna med kläder längre som finns utspridda lite här och där. Kläder som är använda, men som ändå inte är smutsiga – dom måste få en plats, någonstans, på något sätt. En klädställning är i planerna, men nu återstår frågan: Hur skall den se ut?

VÅR NYA FAMILJEMEDLEM

Piscina Isabella bed from Sotka. | qandvictoria.wordpress.com

Our new bed

Our new family member was delivered yesterday evening, and it’s even more gigantic than we both remembered. We have now quite a big bedroom, but the bed looks huge anyway even though it’s only a 160 cm wide bed. For me, who is long, it’s also really high. If I sit on the edge I can swing my legs, and every time I crawl up in my bed I have to take a small jump to even get up in it. I love it, it’s perfect! Worth every penny!

Läs texten på svenska

Vår nya säng

Vår nya familjemedlem blev levererad igår kväll och den är mer gigantisk än vi båda kom ihåg. Vi har ju just nu ett relativt stort sovrum, men sängen ser ändå stor ut fastän det bara är en 160 cm bred säng. För mig, som dessutom är lång, så är den otroligt hög. Om jag sitter på sängkanten kan jag dingla med benen, och varje gång jag kryper upp i sängen får jag ta ett litet skutt för att ens komma upp i den. I love it, den är perfekt!  Värt varje peng!

INTERNSHIP AT IKEA RAISIO

Internship at IKEA in Raisio, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Interior and communication at IKEA Raisio

Today I went to IKEA in Raisio for a meeting/an interview for a possible internship placement. Or, at least I thought it was for a “possible” internship placement. But the reality was that they already wanted me there and that they just wanted me to fill out a paper about when I can start. 11 February-22 March I will do my internship placement at IKEA Interior and Communication in Raisio. The best thing with being there at that specific time is ’cause they will change to the summer collection then, which means a lot of their rooms will be remade. Even though it’s only IKEA in Raisio, I’m so looking forward to this, it’s going to be so much fun!

Läs texten på svenska

Inredning och kommunikation vid IKEA Raisio

Idag var jag på möte/intervju till IKEA i Raisio gällande en eventuell praktik. Eller, åtminstone trodde jag det var till en “eventuell” praktik. Det visade sig att de redan ville ha mig dit och att jag bara skulle fylla i ett papper om när jag kan börja. 11 februari-22 mars kommer jag att praktisera på IKEA Inredning och Kommunikation vid Raisio. Det bästa med att vara där den tiden är att de just då byter till sommarsortiment, vilket betyder att massor av deras rum skall göras om. Fastän det bara är IKEA i Raisio, så ser jag grymt mycket fram emot detta, det skall bli så roligt!