DIY | FLOATING CLOTHES RACK

Clothing rack inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Clothing rack inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Clothing storage

Finally there is one less problem in my life – never again half dirty clothes thrown over the back of chairs or on the floor! I’m already in complete harmony when I’m looking at the clothing rack. So easy, so cheap and completely perfect!

Läs texten på svenska

Klädförvaring

Äntligen finns det ett problem mindre i mitt liv – aldrig mera halvsmutsiga kläder slängda över stolsryggar och på golvet! Jag är redan i fullständig harmoni när jag tittar på klädställningen. Så enkel, så billig och så fullständigt perfekt!