I’M GONNA BE ON RADIO

Bild från Yle Radio Vega.
Picture from Yle Radio Vega.

Yle Radio Vega. | qandvictoria.wordpress.com

Lördax på Radio Vega

Häromdagen blev jag kontaktad av programmet Lördax på Radio Vega. De frågade om jag skulle vara intresserad av att berätta lite om bartending och om utbildningen jag har gått vid Europeiska Bartenderskolan, och självklart tackade jag ja! Så slå på Radio Vega kring klockan elva på lördag (den 16 februari) så ni inte missar det!

Lördax on Radio Vega

The other day I got contacted by the program Lördax on Radio Vega. They asked me if I would be interested in telling about bartending and the education I did at European Bartender School, and of course I said yes! So make sure to put on Radio Vega around eleven o’clock on Saturday (on 16th February) so you wont miss it!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s