DIY | PALLET BALCONY FURNITURE

Balcony inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Pallet balcony furniture

Do you remember this blogpost that I wrote last summer? I have been putting off the project of sewing the covers for the balcony mattresses, but after learning the basics for sewing in IKEA I started right away once I came home. So, now this project is starting to be done, the only thing that is missing now is two milk boxes that I will put along the one wall + some flowers and stuff. Oh, I’m so pleased! I will enjoy many summer evenings on this bed during this summer.

Läs texten på svenska

Balkongmöbler av lastpallar

Minns ni det här inlägget som jag skrev förra sommaren? Jag har skjutit upp projektet med att sy överdrag till balkongmadrasserna så länge nu, men efter att jag har lärt mig grunderna i att sy under min praktik vid IKEA, så satte jag genast igång här hemma när jag märkte att vårvädret var på väg. Så nu börjar det här projektet vara slutfört, det enda som saknas är två mjölklådor som skall få ta plats uppefter den ena väggen + lite blommor och stuff. Åh, vad jag är nöjd! Här kommer jag att njuta många sommarkvällar detta år!

Balcony inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Balcony inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

MY LAST DAY AT IKEA RAISIO

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

Internship at IKEA Com&In

So now I have just ended my third and last work experience placement. I was really sad to hand in my work clothes and keys today. This has been the best internship placement and this work place feels SO right for me. It’s just so typical that once you find something that makes you happy, you can not have it. Not for the moment at least. But to see the positive in it, now I at least know what I want to work with in the future, which is really valuable to know.

Läs texten på svenska

Praktik vid IKEA Com&In

Så var den tredje och sista praktiken avslutad för min del. Det var med sorg i hjärtat som jag lämnade in mina arbetskläder och nycklar idag. Det här har varit den bästa praktiken någonsin och den här arbetsplatsen känns SÅ rätt för mig. Det är just typiskt att när man hittar någonting som gör en lycklig, så kan man inte få det. Inte för stunden i alla fall. Men för att se det positiva i saken så vet jag nu vad jag vill arbeta med i framtiden, det om någonting är värdefullt att veta.

SUMMER COLLECTION AT IKEA RAISIO

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

Internship at IKEA Raisio. | qandvictoria.wordpress.com

IKEA:s summer selection

It feels weird to be decorating balconies and to take out the summer selection now while it’s -10 degrees outside (even though it is 21 March)! But here are some pictures of what we have been working with these last few days.

Läs texten på svenska

IKEA:s sommarsortiment

Det känns konstigt att piffa balkonger och att ta fram sommarsortiment just nu när det ännu är -10 grader ute (fastän det är 21 mars)! Men här är i alla fall lite bilder av det som vi har jobbat med de senaste dagarna.