I NEED YOUR HELP

Pop tabs. | qandvictoria.wordpress.com

Material for my Pop Tab Purses

Friends, acquaintances, blog readers and also you who drink a lot of alcohol or lemonade from can; help me (and earth) by collecting the small clips you open the can with. For every big purse I make, I need almost 200 pieces, so I need a lot of them. The clips I’m looking for look like those in the picture – both in silver and in gold. It’s a benefit if you live around Turku or Oravainen, also everything between Pietarsaari or Vaasa works. That way I can pick them up once I’m around there! You can get in touch on victoria.qvist@gmail.com when you have collected 200 or more. Thank you so much in beforehand, and please spread the word!

Läs texten på svenska

Material till mina Pop Tab Purses

Vänner, bekanta, bloggläsare och framförallt ni som dricker mycket alkohol eller lemonad ur burk; hjälp mig (och jorden) på vägen och ta tillvara de små clipsen som man öppnar burken med. För varje större väska jag gör behöver jag nästan 200 stycken, så de går åt väldigt snabbt. Clipsen som jag är ute efter ser ut som de på bilden – både dem i silver och dem i guld. En fördel är om ni finns i Åbo eller Oravais trakten, också allt mellan Jakobstad och Vasa går bra. På så vis kan jag själv hämta dem när jag är i trakterna! Ni kan kontakta mig på victoria.qvist@gmail.com när ni har samlat ihop 200 eller fler. Tack så jättemycket i förväg, och sprid gärna ordet vidare!

OUR HOME | THE KITCHEN

Kitchen inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Kitchen interior

Last, but not least, I was thinking to show you around in our kitchen. I would say the kitchen is the room which has changed the least, but some new furniture you can at least find in there. The kitchen was in great condition already from the start, so all cabins and all other materials has stayed the same as it was when we moved in.

Läs texten på svenska

Köksinredning

Sist men inte minst tänkte jag visa en liten rundtur från köket. Köket är nog det rum som har ändrats minst, men en del nyköpta möbler hittar man i alla fall. Köket var i fint skick redan från början, så alla skåp och ytmaterial är samma som när vi flyttade in.

Kitchen inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Kitchen inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

OUR HOME | THE BEDROOM

Bedroom. | qandvictoria.wordpress.com

Bedroom transformation

The bedroom if probably the room which has changed the most since I moved in. Before the bedroom consisted of a 120 cm bed and a bench press with weights – now we have a gigantic jenkki bed, a small working table and a clothes hanger. A bit better from before at least!

Läs texten på svenska

Sovrumsförändring

Sovrummet är kanske det som har ändrats mest sedan jag flyttade in. Tidigare bestod sovrummet av en 120 cm säng och en bänkpress med vikter – nu har vi en gigantisk jenkkisäng, ett litet arbetsbord och klädhängare. Ett litet lyft från tidigare i alla fall!