DIY | WOODEN CRATES

DIY wood crates. | qandvictoria.wordpress.com

Wood crates for the balcony

You might remember that I was still missing two milk boxes to put on our balcony? Since I didn’t get anything done while school was still open, I ordered two from my dad instead who made them at home in Ostrobothnia. They are perfect, and exactly what I have had in mind! Now I’m just waiting for getting them to Turku.

Läs texten på svenska

Mjölklådor till balkongen

Ni minns kanske att jag saknade två mjölklådor ännu till balkongen? Eftersom jag själv inte fick tummen ur under tiden skolan ännu var öppen så beställde jag istället två av min pappa som fixade till dom där hemma. Helt perfekta, och precis vad jag hade tänkt mig! Nu väntar jag bara på att få ner dom hit till Åbo.

LABELYOURSELF – PRODUCT TAGS

This blogpost is a cooperation with LabelYourself.

LabelYourself product tags. | qandvictoria.wordpress.com

LabelYourself product tags. | qandvictoria.wordpress.com

Product tags

On Monday I finally got an anticipated mail in my mailbox! For quite a while I have been thinking about getting a tag to my pop tab purses to market myself and to mark the stuff that I produce. So I was really happy when I found labelyourself.com – nice looking tags and good prices! The problem I have with the tags I need is the attachment method. I need the certain kind that I can put under the metal fram on the purse. LabelYourself had many different options, and after contacting the customer service I got tags that would fit perfect for my products.

Many colors and fonts to choose from

I ordered 100 pcs and they arrived attached like this. One negative thing with getting them attached is that the sides can get ripped open after cutting the piece you want. But the actual thread for the letters is attached really good, so the text itself shouldn’t get ruined. You can probably fix the edges with super glue or maybe even by burning the edges in case it becomes a problem. The best with LabelYourself is the amount of colours and fonts that you can choose between, and if you’re not satisfied with the selection you can design your own and choose everything from size and logo to colour and font.

They had great customer service and it was worth the money! If you want to order from Finland you can do it from here: http://www.labelyourself.com/fi/kudotut_niminauhat, and if you want to order from Sweden you can do it from here: http://www.ikastetiket.dk/se/vavda_namnband. Happy tagging!

Läs texten på svenska

Produkttag:ar

I måndags fick jag ett mycket efterlängtat brev i brevinkastet! Jag har länge funderat på att skaffa någon typ av tag till mina pop tab purses för att marknadsföra mig själv och för att märka upp saker som jag tillverkar. Så när jag hittade labelyourself.com blev jag jätteglad – snygga tag:ar till bra priser! Problemet med de tag:ar jag behöver är fastsättningsmetoden. Jag behövde sådana som kunde sättas fast under metallramen på börsarna. LabelYourself hade många valmöjligheter, och efter att ha kontaktat kundbetjäningen fick jag fixat tag:ar som skulle passa perfekt till mina produkter.

Många olika färger och fonter att välja mellan

Jag beställde 100 stycken och de anlände sammansatta på det här sättet. En negativ sak med att få dem alla på band är ju förstås att sidorna kan rivas upp efter att du klippt den bit du vill använda. Men själva tråden som används till den broderade texten har ändå fästs fast långt ut på bandet så att själva texten knappast rivs upp. Man kan ju också fixa kanterna med snabblim eller kanske till och med bränna kanterna om man tycker att det blir till ett problem. Det bästa med LabelYourself är mängden färger och fonter du kan välja mellan, och om du inte är nöjd med utbudet som finns kan du också designa egna och välja allt från storlek och logo till färg och font helt själv!

Mycket bra kundbetjäning och värt pengarna! Om du vill beställa från Finland klickar du in dig här: http://www.labelyourself.com/fi/kudotut_niminauhat, och om du vill beställa från Sverige klickar du in dig här: http://www.ikastetiket.dk/se/vavda_namnband. Happy tagging!

LabelYourself product tags. | qandvictoria.wordpress.com

LabelYourself product tags. | qandvictoria.wordpress.com