AUTUMN IN TURKU, FINLAND

Autumn in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Thesis and seminar

Now you’re not able to pretend it’s summer anymore, ’cause now it’s so freaking cold outside, even when sun is shining! I’m NOT looking forward to minus degrees and snow, I would rather see that it would turn back to summer now. One good thing that the summer is over, is that now finally things will start to happen! For example, on Friday I handed in the first version of my thesis and on Tuesday we will have our seminar – then we’ll see how it’s gone for my thesis.

Läs texten på svenska

Slutarbete och seminarium

Nu går det väl inte att inbilla sig mera om att det fortfarande är sommar, för nu är det så förbaskat kallt ute fastän solen skiner! Längtar INTE efter minusgrader och snö, det skulle gärna få vända redan nu och bli sommar tillbaka. En bra sak med att sommaren är över, är att nu börjar det småningom hända lite grejer! Jag lämnade bland annat in den första versionen av mitt slutarbete i fredags, och på tisdag har vi mellanseminarium – så då får vi se hur det har gått.

VISUAL MERCHANDISING STUDIES IN SALO, FINLAND

Salo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Vocational education in Finnish

Today I had scheduled a meeting at Salon Seudun Ammattiopisto. I actually applied to this school about a week ago, and they called me already the same week to let me know I’m invited there for a discussion and to go through my courses etc.. I got really surprised when I right away got put in to work. I started with a morning meeting together with second year’s students, and after that I got to help them paint and to work on their project. After discussing with the teachers, they welcomed me to start my studies from Januari 2014 and forward.

Visual merchandising

When I stepped out from the school, it felt like 10 kg had been lifted off my shoulders. FINALLY I know what my upcoming two years will look like. So, from January I will be studying visual merchandising on vocational education level in Salo. The education is in Finnish, and since I have already received my high school diploma + my bachelor of design I will be able to finish in one and a half years time. Quite big part of the time I will spend outside of school, doing internship placements. I am SO pleased!

Läs texten på svenska

Yrkesutbildning på finska

Idag hade jag inbokat ett samtal vid Salon Seudun Ammattiopisto. Jag sökte faktiskt in till skolan för ungefär en vecka sedan, och de ringde redan förra veckan och meddelade att jag är välkommen dit på samtal och för att gå igenom mina kurser etc. Jag blev riktigt förvånad när jag redan från start blev satt i arbete. Jag började med ett morgonmöte tillsammans med andra årets studerande och sen fick jag hjälpa dem måla och fixa med deras projekt. Efter mitt samtal med lärarna välkomnade de mig att påbörja mina studier hos dem från och med januari 2014.

Visuell marknadsföring

När jag steg ut från skolan kändes det som om 10 kg lyfts från mina axlar. Nu vet jag ÄNTLIGEN hur de kommande två åren kommer att se ut för min del. Så, från och med januari studerar jag visuell marknadsföring på yrkesnivå i Salo. Utbildningen är på finska och eftersom jag redan har gått gymnasiet + formgivning på yrkeshögskolenivå kommer jag att få klart utbildningen på ett och ett halvt år. Under största delen kommer jag att befinna mig utanför skolan och på arbetspraktik. Jag är SÅ nöjd!