WORKING ON MY THESIS

To start from the beginning

Almost two weeks silence here on the blog now, but I’ve had my reasons! I got quite bad news about my thesis two weeks ago, and since that I’ve been working 12-15 hours per day to get it finished. The only times I’ve had a pause has been for eating, showering and sleeping. On Saturday I took a bit longer pause to go out for dinner with T, and oh man it was nice to get out and do something else than to stare at the computer screen!

Done before the end seminar

Today is the D-day when we’re returning our thesis for the end seminar, and I can hardly believe it myself, but I have an almost finished thesis to hand in! I have learned my lesson from the last time not to take out the joy in advance, I can still get a lot of critisism which I might need to work on afterwards. But to see something positive in this, I will at least have one free weekend when I don’t need to worry about my thesis. I’m keeping my fingers crossed that I will find out about all problems on Monday, just so I can have a needed break. The blog will keep on being empty untill all the hysteria has calmed down. After my thesis the hysteria will keep on going, since I will need to start producing products for the upcoming Christmas market. I have so much to do still! But sometimes you just need to learn how to prioritice.

Läs texten på svenska

Att börja om från början

Två veckors tystnad blev det här på bloggen, och med all rätt kan jag säga! Jag fick ganska dåliga nyheter med mitt examensarbete för två veckor sedan, och jag har helt oskojat jobbat med arbetet 12-15 timmar per dygn sedan dess. De enda gångerna jag har pausat har varit för att äta, duscha och sova. På lördag tog jag en lägre paus för att åka in till centrum för att äta middag med T, och fy tusan så välbehövligt det var att få komma ut och stirra på något annat än datorskärmen!

Färdig inför slutseminariet

Idag är dagen D då vi lämnar in våra arbeten inför slutseminariet, och jag kan knappt tro det själv, men jag har ett nästan färdigt arbete att lämna in! Jag har dock lärt mig från senaste gång att inte ta ut glädjen i förskott, det kan ännu komma kritik som gör att jag måste jobba ännu mera på det. Men för att se det positiva i det hela så har jag troligtvis en ledig helg nu som jag slipper att fundera på och oroa mig över examensarbetet. Jag håller tummarna för att kommande problem meddelas på måndagens slutseminarium, bara så att jag får ta en välbehövlig paus. Bloggen lär gapa ganska tom för en tid framöver tills all hysteri med examensarbetet har lagt sig. Sen fortsätter hysterin med tillverkning av julmarknadsprodukter som jag ligger hemskt mycket efter med just nu. Men ibland måste man bara lära sig att prioritera.

COMPASS TATTOO – THE END RESULT

Compass tattoo - Designed by Victoria Qvist, made by Kalle Koo. | qandvictoria.wordpress.com

The end result

Almost a whole week has passed by since I did my tattoo, and now it is almost completely healed. Now remains the phase when it starts to itch as hell! I asked T to try to take a picture of it today, since I can’t reach it myself to get a decent picture of the end result. It is placed on my left back ribs, and it actually looks a lot bigger in the picture than it actually is. I’m really pleased and I like it more and more for each day that go by!

Läs texten på svenska

Slutresultatet

Nu har det gått nästan en hel vecka sedan jag gjorde min tatuering och nu har den nästan läkt klart. Nu återstår bara stadiet då den börjar klia så in i h*lvete! Jag bad T att försöka ta en bild på den idag, eftersom jag själv inte når så pass långt bak att jag skulle lyckas få en vettig bild på slutresultatet. Den sitter alltså på vänstra bakre revbenen, och på bilden ser den större ut än vad den egentligen är. Jag är själv nöjd och gillar den mer och mer för varje dag som går!

COMPASS TATTOO

Compass tattoo - Designed by Victoria Qvist, made by Kalle Koo. | qandvictoria.wordpress.com

Compass tattoo

Now it’s finally done! After two and a half hours under the needle, it got done yesterday at 22:30. It was quite nice to be in the tattoo studio that late, since there was only three other persons in the studio except from me and Kalle Koo. I was prepared for unbearable pain because of the placement of the tattoo, but actually my arm tattoo was a lot more painful. The filling of this tattoo was really painful though – the last half hour I just felt like leaving. But now it’s finally done! I will post a picture of the result once it has healed a bit more!

Läs texten på svenska

Kompass tatuering

Nu är den äntligen klar! Efter två och en halv timme under nålen blev den klar igår kväll klockan 22:30. Det var ganska skönt att befinna sig i tatueringsstudion så pass sent, eftersom det bara var tre andra på plats förutom mig och Kalle Koo. Jag var förberedd på outhärdlig smärta med tanke på placeringen av tatueringen, men det visade sig att den jag har på armen var mera smärtsam. Fyllningen av den här tatueringen var dock en riktig pina – sista halvtimmen ville jag inget annat än att gå därifrån. Men nu är den äntligen klar! Postar en bild senare av slutresultatet då den läkt lite grann!