COMPASS TATTOO

Compass tattoo - Designed by Victoria Qvist, made by Kalle Koo. | qandvictoria.wordpress.com

The end result

Almost a whole week has passed by since I did my tattoo, and now it is almost completely healed. Now remains the phase when it starts to itch as hell! I asked T to try to take a picture of it today, since I can’t reach it myself to get a decent picture of the end result. It is placed on my left back ribs, and it actually looks a lot bigger in the picture than it actually is. I’m really pleased and I like it more and more for each day that go by!

Läs texten på svenska

Slutresultatet

Nu har det gått nästan en hel vecka sedan jag gjorde min tatuering och nu har den nästan läkt klart. Nu återstår bara stadiet då den börjar klia så in i h*lvete! Jag bad T att försöka ta en bild på den idag, eftersom jag själv inte når så pass långt bak att jag skulle lyckas få en vettig bild på slutresultatet. Den sitter alltså på vänstra bakre revbenen, och på bilden ser den större ut än vad den egentligen är. Jag är själv nöjd och gillar den mer och mer för varje dag som går!

2 thoughts on “COMPASS TATTOO

    1. Kompassen symboliserar “my love for travelling”. Först var tanken att placera den längre fram för att vara nära mitt hjärta och dessutom att norr skulle peka mot mitt hjärta. Men placeringen blev lite ändrad då den följer kroppen bättre där den är nu! :)

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.