INBUNDET EXAMENSARBETE

Final degree project. | qandvictoria.wordpress.com

No more Novia University of Applied Sciences

Unbelievable, but my degree project is finally done!! Here it is, printed and bounded, so fun to finally be able to hold the book in my hands. The only thing that is left to do now is to organize the exhibition, present and write my last test – then it’s completely done. No more Novia University of Applied Sciences – sooo weird.

Läs texten på svenska

Inget mera Yrkeshögskolan Novia

Helt ofattbart, men mitt examensarbete är äntligen här!! Utprintat och inbundet, och så otroligt roligt att äntligen kunna hålla boken i handen. Det enda som återstår är att ställa igång utställningen, presentera och skriva mognadsprov – sen är det loppu slut. Inget mera Yrkeshögskolan Novia – konstigt minsann.

VOLLEYBALL TOURNAMENT

Volleyball tournament in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

IKA volleyball tournament

Yesterday there was volleyball on my schedule, all day! IKA was organizing a friendly tournament between 12-18, and I got to participate in a completely new team. Normally I play with some people I know from Ostrobothnia or from around here, but this time I played with Vasa Nation from Helsinki (well, most of the team mates were anyway from Ostrobothnia, but was studying in Helsinki). It was great fun to play again after an one year break! From now on I’ll try to train volleyball every Friday evening, when there’s a chance for it!

Läs texten på svenska

IKA vänturnering

Igår var det volleyboll på schemat, hela dagen! IKA ordnade nämligen vänturnering mellan 12-18 och jag fick delta i ett nytt lag. Vanligtvis har jag spelat med känt folk hemma från Österbotten eller från häromkring, men denna gång spelade jag tillsammans med Vasa Nation från Helsingfors (i och för sig var de flesta deltagare ändå hemma från Österbotten, men som studerat i Helsingfors). Mycket roligt att spela igen efter ungefär ett års paus! Från och med nu blir det nog att börja träna volley varje fredagskväll då chansen finns!