Q& DESIGN IN YLE VEGA ÅBOLAND

Q& Design in Yle Åboland. | qandvictoria.wordpress.com

Article in Yle Åboland

This article is the result of today’s radio interview in Yle Åboland! If you want to listen to the interview itself, you can do that on Yle Arenan.

Läs texten på svenska

Artikel i Yle Åboland

Så här blev artikeln efter dagens radiointervju i Yle Åboland! Om ni vill lyssna på själva intervjun så kan man också göra det på Yle Arenan.

RADIO INTERVIEW IN YLE VEGA ÅBOLAND

Picture from Yle Radio Vega Åboland.

Yle Radio Vega Åboland. | qandvictoria.wordpress.com

My third radio interview

Yep, you heard me right – I’m going to be on radio, for the third time already! This time I’m not going to talk about bartending though, but now I have been asked to talk about my Pop Tab Purses and how it is to be a young designer. Linus Hoffman on Yle Åboland had met me on the Christmas market and seen my products. So from that I will now get the chance to talk about them in live broadcast tomorrow! If you want to listen to the interview, put on Yle Åboland tomorrow at 8:40.

Läs texten på svenska

Min tredje radiointervju

Jepp, ni hörde rätt – jag skall vara med i radio, för tredje gången gillt! Den här gången skall jag inte prata om bartending dock, utan nu har jag blivit tillfrågad att prata om mina Pop Tab Purse och hur det är att vara ung formgivare. Linus Hoffman på Yle Åboland hade träffat mig på julmarknaden och hade sett mina alster. Utifrån det skall jag nu få chansen att prata om dem i direktsändning imorgon! Så om ni vill lyssna på intervjun, slå på Yle Åboland imorgon klockan 8:40.

THE OLD GREAT SQUARE CHRISTMAS MARKET IN TURKU

Pop tab purses by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

New owners to my Pop Tab Purses

They have been organizing Christmas market here in Turku these last two weekends, and I have been busy trying to get my products done. In my opinion the sales have gone really good, and now there are a lot of new owners of my Pop Tab Purses. It’s crazy how much interest there’s been for them, which is of course really great to see!

Läs texten på svenska

Nya ägare till mina Pop Tab Purses

De senaste två helgerna har det ordnats julmarknad här i Åbo, och jag har haft fullt program med att försöka få färdigt mina produkter. Jag tycker själv att försäljningen har gått bra, och nu finns det massor av nya ägare till mina Pop Tab Purses. Det är galet hur stort intresse det har funnits för dem, vilket förstås är jätteroligt!

Design products by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

The difference from day to day

This far it’s been going really good with the sales of my products at the Christmas market! For me it’s weird though, how big difference it can be from day to day. Some days my Pop Tab Purses are selling really good, while some days the necklaces sell really good. But at least the interest for my Pop Tab Purses have been pretty much the same every day = a real success! Now there’s only one sales weekend left, on third of advent to be more correct. After that weekend it’s time for me to have my Christmas vacation and to hand in my school keys.

Läs texten på svenska

Skillnaden från dag till dag

Hittills har det gått jättebra med försäljningen av mina produkter på julmarknaden! Det som jag tycker är konstigt är hur olika det kan vara från dag till dag. Vissa dagar säljer Pop Tab Pursen jättebra, medan andra dagen säljer halsbanden jättebra. Intresset för mina Pop Tab Purse har dock varit ganska samma varje dag = en riktig success! Nu återstår bara sista försäljningshelgen, tredje advent till ära. Efter den helgen är det dags att ta jullov och att så småningom lämna in skolnycklarna.