ISTUTAAN! – EXHIBITION AT SALO CITY LIBRARY

Istutaan! exhibition at Salon Kirjasto in Salo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

The exhibition at Salon Kirjasto

So was the last day for our exhibition finally here! I also captured a few pictures from when we had our opening at Salon Kirjasto (which chairs that got to go to the exhibition at the library was chosen by our teachers). Since it was the last day for the exhibition today, I had planned already long ago to go to Salo to pick my chair up after work. I had even agreed this with my teacher so they would leave the chair at the library. Weeell, didn’t feel too good when I found out that the chair wasn’t at the library anymore and that it had been moved to our school instead with the rest of the products from the exhibition. So it was just to wait for the next train back to Turku and to return with nothing but myself. So then it was just to wait for the next train and to travel back home to Turku. Thank God for my teacher that offered to bring it with him to Turku during next week when he anyway is going there. That way I don’t have to go to Salo again to pick it up and now I don’t either have to bring it on the train. But it was still quite a waste of time, since almost all evening went by. Now I’m quite exhausted.

Läs texten på svenska

Utställningen vid Salon Kirjasto

Så var tiden för vår utställning slut för den här gången! Jag lyckades knäppa några bilder dagen vi hade öppning av utställningen vid Salon Kirjasto (vilka stolar som skulle få ställas ut vid biblioteket röstades fram av en jury bestående av våra lärare). Eftersom det var sista dagen för utställningen idag så hade jag haft inplanerat sedan länge att åka till Salo och hämta upp min stol efter praktikdagen. Jag hade till och med kommit överens med läraren att de lämnar kvar min stol vid biblioteket. Jahapp, kändes ju passligt bra att få veta att stolen inte alls fanns kvar vid biblioteket längre utan att den hade kommit sig till skolan tillsammans med resten av produkterna från utställningen. Så det var bara att vänta på nästa tåg hem till Åbo och återvända tomhänt. Tacka vet jag min lärare som erbjuder sig att ta med den till Åbo nästa vecka när han ändå har ärenden hitåt. På så vis slipper jag åka till Salo igen för att hämta den och nu slipper jag dessutom att släpa med den på tåget. Men det blev ändå en mycket bortkastad kväll och en onödigt lång dag, så nu är man passligt slut.

VISUAL MERCHANDISING INTERNSHIP AT SOKOS MYLLY

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

Internship assignments

Two days of my internship at Sokos Myllys have now gone by, but it feels like I’ve been there many weeks already! I get to do so much stuff, and actually crazy fun stuff. During Monday I got to, almost right away, begin with the first table that you see when you get in to the store. It is a quite important part of the marketing, since it’s supposed to bring customers in to the store. Really fun to get free hands already from the beginning, for me that’s the only way to learn.

Product organization

For the rest of the day I spent organizing handbags and putting new products in place. A lot more harmonious on the walls now after I have got to put my hands on the store decoration! Today I got to work on the second floor among all women’s, men’s and kid’s clothes, and I got for the first time be part of decorating a shop window and to change clothes on the mannequins. It was very fun and quite exciting. It’s a lot more difficult than it looks!

Läs texten på svenska

Praktikuppgifter

Två dagar har nu gått av min praktik vid Sokos Mylly, men det känns som om jag varit där flera veckor redan! Jag får göra så sjukt mycket, och framförallt så himla mycket roliga saker. Under måndagen fick jag nästan genast börja med det första bordet som man ser när man kommer in i affären. Det är alltså en ganska viktigt del av marknadsföringen, eftersom det skall dra kunder in till butiken. Jätteroligt att få fria händer redan från start, för mig är det det enda sättet att lära sig på.

Produktorganisering

Resten av dagen spenderade jag med att organisera handväskor och att plocka fram nya produkter i den kategorin. Mycket mera harmoni på väggarna efter att jag har satt mina spår i affären! Idag blev jag placerad på övre våningen bland dam-, herr- och barnkläderna och fick för första gången vara med och dekorera ett skyltfönster och byta kläder på skyltdockorna. Det var också roligt och ganska spännande. Det är mycket svårare än det ser ut!

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

WINDOW DECALS RESULTS FOR SSKKY AIKUISKOULUTUSKESKUS

Photo by Johanna Rintanen.

Visual merchandising studies in Salon Seudun Ammattiopisto. | qandvictoria.wordpress.com

My work in top three

Do you remember the Illustrator course and the commissioned work I was talking about earlier? Anyway, we got the results from the voting earlier in the week, and I can tell you I was very surprised to see two of my creations among the top three of the ones that had got the most votes of all 25-30 proposals! In the picture above you can see the three suggestions that the customer(s) had liked the most, and the one in the middle is the one that got sent to production. It’s been a very good start for my studies, seems like I’m on the right track now!

Läs texten på svenska

Mitt arbete i top tre

Ni minns väl Illustrator kursen och beställningsarbetet jag pratat om tidigare? I vilket fall som helst så fick vi reda på resultatet tidigare i veckan, och jag kan säga att jag blev extremt överraskad när jag hittade två av mina kreationer bland top tre som hade fått flest röster av alla 25-30 förslag! På bilden ovan kan ni se de tre förslag som kunden (kunderna) hade gillat bäst, och den i mitten blev den som blev skickad till produktion. Det har varit en mycket bra start på mina studier, det verkar som om jag är på rätt spår nu!