MY PRODUCT HAS BEEN SEEN ON TV

Picture 1 from linnanahde and 2 | 3 | 4 are screenshots from MTV Katsomo.

Q& Design product seen on TV! | qandvictoria.wordpress.com

My product in Enbuske & Linnanahde Crew

Yesterday when I came home from my internship placement my boyfriend was watching Enbuske & Linnanahde Crew on TV, and he quickly mentioned that one of the program hosts is wearing a necklace that looks exactly like the ones I was producing and selling at the Christmas market at Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat in Turku. After getting it confirmed from Aki Linnanahde himself, so yes it is my product that is hanging around his neck in the latest episode of Enbuske & Linnanahde Crew! So darn fun, and so unbelievably random since my boyfriends doesn’t normally watch the program. If you wanna watch the program, you find it here on MTV Katsomo (I think it’s only available in Finland?), and if you wanna order the same kind of necklace as Aki Linnanahde, you can do it by sending me an e-mail on victoria.qvist@gmail.com!

Läs texten på svenska

Min produkt i Enbuske & Linnanahde Crew

Igår när jag kom hem från min praktik satt min kille och tittade på Enbuske & Linnanahde Crew i TV, och i förbifarten nämner han åt mig att den ena programledaren har ett halsband som ser precis ut som dom jag tillverkade och sålde på julmarknaden vid Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat i Åbo. Efter att ha fått det bekräftat från Aki Linnanahde himself, så visst är det min produkt som hänger kring hans hals i det senaste avsnittet av Enbuske & Linnanahde Crew! Så himla roligt, och så otroligt påträffande med tanke på att min kille annars inte brukar titta på programmet. Om ni vill titta på programmet så hittar ni det här på MTV Katsomo (är väl bara tillgängligt i Finland?), och vill ni beställa ett likadant halsband som Aki Linnanahde så kan ni göra det genom att kontakta mig på victoria.qvist@gmail.com!

Q& Design product seen on TV! | qandvictoria.wordpress.com

JACKET PRESENTATION

Product presentation. | qandvictoria.wordpress.com

The presentations is affected by the campaigns

Some more pictures from different product presentations I did two weeks ago. That week Sokos had a campaign on all jackets, so then we dressed all mannequins in jackets. The pictures below is from another presentation I did that same week, first you see what the presentation looked like before, and the two pictures further down is after.

Läs texten på svenska

Presentationerna påverkas av kampanjerna

Lite fler bilder på olika produktpresentationer jag gjorde för två veckor sedan. Den veckan hade Sokos en kampanj på dam-, herr- och barnjackor, så då klädde vi på jackor på alla skyltdockor. Bilderna nedan är från en annan presentation jag gjorde den veckan, först ser ni hur presentationen såg ut innan, och de två bilderna längst nere på sidan är hur det såg ut efter.

Product presentation. | qandvictoria.wordpress.com

TO DO IT ALL OVER AGAIN

Product presentation. | qandvictoria.wordpress.com

Variety is the spice of life

As I’ve mentioned before the product presentations usually changes every week, but actually my first table by the entrance (that I made the first day of my internship placement) hadn’t been changed until I got to do it again, so for over 2 weeks it hadn’t been changed. By then the table had been emptied (=customers buying the products) a couple of times, and also refilled with new products (but in the same color scheme as before) a couple of times. I felt like I had a yellow-white-gray day, so that was the color choice I went with. …and both me and my supervisor became very pleased with the result!

Läs texten på svenska

Ombyte förnöjer

Som sagt så brukar produkt presentationerna byta ungefär varje vecka, men faktiskt så hade mitt första bord vid ingången (som jag gjorde första dagen på min praktik) fått stå kvar fram till förr förra veckan, alltså i över 2 veckors tid. Men vid det laget hade bordet hunnit tömmas på produkter (=kunder som köpt produkterna) x-antal gånger, och i sin tur fyllas på med nya produkter (men i samma färgskala som tidigare) x-antal gånger. Jag kände att jag hade en gul-grå-vit dag, så det fick det bli. ..och nöjd blev både jag och min handledare över resultatet!

Product presentation by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com