TIME TO TRAVEL

Photo from Pixabay.

To plan a trip to Spain and Portugal. | qandvictoria.wordpress.com

Malaga and south of Spain

You who follow me on Instagram already know that I have a trip planned for this summer, but for you who don’t follow me there, I can tell you that me and T booked flights to Malaga in Spain about two weeks ago! 7 July the plane flies from Tampere, and then we stay in Malaga for three nights. After that we have planned to rent a car and drive along the Spanish southcoast all the way to Sevilla, after that we take the bus over to Portugal and stay there for a few days. We don’t know yet from where we’ll fly home, but we’re aiming for Faro or Lissabon! It’s going be so awesome! Last time we traveled was in Oktober when we went to Tallinn and before that it was Thailand in January. I can tell you I have crazy abstinence! What makes it even better, is that it’s my birthday 8 July, so this will be my birthday present!

Läs texten på svenska

Malaga och södra Spanien

Ni som följer mig på Instagram vet redan om att jag har en resa inplanerad i sommar, men för er som inte följer mig där kan jag ju berätta att jag och T bokade flyg till Malaga i Spanien för ungefär två veckor sedan! 7 juli startar vi från Tammerfors, och stannar sedan i Malaga i tre nätter. Efter det har vi inplanerat att hyra en bil och köra längs med den spanska sydkusten ungefär fram till Sevilla, efter det tar vi bussen över till Portugal och stannar där några dagar. Det som återstår att se är varifrån vi flyger hem, men vi siktar på Faro eller Lissabon! Ska bli så jäkligt skönt! Senast vi reste bort någonstans var i oktober då vi besökte Tallinn, och före det var det Thailand i januari. Jag kan lätt säga att jag har grym abstinens! Det som gör det ännu bättre är att jag fyller år 8 juli, så detta blir min födelsedagspresent!

VISUAL MERCHANDISING

What is a visual merchandiser? | qandvictoria.wordpress.com

What is a visual merchandiser?

Maybe quite many of you wonder what I’m really studying. Maybe many of you even end up as huge questionmarks when I answer that I’m studying to become a visual merchandiser (visual stylist, decorator etc.). If you click your way to Wikipedia you find this description (which I think is quite a good description, actually):

A Visual Merchandiser is responsible for the displays in a store, product exposure, making of signs and price tags, rehanging and reorganizing the products in the store, changing of the mannequins’ clothes and overall responsible for the store’s visual appearance. A visual merchandiser can also specialize in planning and decorating exhibition stands.”

What a visual merchandiser can work with

Just so I don’t describe the occupation too one-sided, I can also tell you that a visual merchandiser is needed in pretty much all fields, not only in fashion and interior design. You can also work as a visual merchandiser for different marketing agencies, event planning, photography stylings (for different interior design/fashion magazines, brochures etc.) and webshops. So it really is a versatile occupation! I got very interested of the business myself after my first internship (that I did during my furniture design studies) at IKEA Communications AB. There they handle all the photoshoots for the IKEA catalogue, and I got to participate in a couple of shoots and styling jobs they did there. The ultimate dream job for me.

Läs texten på svenska

Vad är en visualist?

Kanske en hel del av er undrar vad det är jag egentligen studerar. Kanske många till och med är ett enda stort frågetecken när jag svarar att jag studerar till att bli visualist (visuell stylist, dekoratör, visuell marknadsförare etc.). Om man klickar sig vidare till Wikipedia hittar man denna beskrivning (som för övrigt är en ganska bra beskrivning, om man frågar mig):

Dekoratör, även butikskommunikatör eller engelskans Visual merchandiser, ansvarar för skyltningen i en butik, varuexponering, framtagande av skyltar och prislappar, omhängning i butiken, byte av kläder på skyltdockor och ansvarar för att butiken ger ett visuellt toppintryck. En dekoratör kan även specialisera sig och arbeta med att inreda mässmontrar.”

Vad en visualist kan jobba med

För att inte beskriva yrket alltför ensidigt, så kan jag berätta att en visualist egentligen behövs inom alla områden, inte bara inom mode och inredning. Man kan dessutom jobba som visualist vid olika marknadsföringsbyråer, evenemangsplaneringar, styling av fotograferingar (till t.ex. inrednings-/modetidningar, broschyrer etc.) och nätbutiker. Det är alltså ett mycket mångsidigt yrke! Jag själv blev mycket intresserad av branschen efter min första praktik (under tiden jag studerade möbelformgivning) vid IKEA Communications AB. Där sköter de alla fotograferingar för IKEA katalogen och jag fick delta i en del av stylingarna som de gjorde där. Det absoluta drömjobbet för mig.

What is a visual merchandiser? | qandvictoria.wordpress.com

LOGO DESIGN FOR VISUALISTI PÄIVÄ

Logo design for Visualisti Päivä. | qandvictoria.wordpress.com

Logo ideas

What a couple of days we have had these last two weeks! Tomorrow we’re presenting our logo ideas for the “Visualisti Päivä” event we’re organizing next autumn, and I’m keeping my fingers and toes crossed that it will calm down a little bit after tomorrow. Here you can see a couple of my ideas that I have developed more during the day, and at the same time I’ve practiced Adobe Illustrator on my own (hey, the program ain’t that bad after all!).

Läs texten på svenska

Logoidéer

Vilka fullspäckade dagar vi har haft de senaste två veckorna! Imorgon presenterar vi våra logo idéer för “Visualisti Päivä” evenemanget vi ordnar i höst, och jag håller tummar och tår att det lugnar ner sig lite efter imorgon. Här kan ni se några av mina idéer som jag har utvecklat mera under dagen, och samtidigt tränat Adobe Illustrator helt på egen hand (hey, programmet är ganska kul ändå!).