SUMMER JOB

Summer job as a marketing designer. | qandvictoria.wordpress.com

Sommarjobba som marknadsföringsdesigner

Det kom som en överraskning nu på slutrakan av vårterminen. Samtidigt som planerna för sommaren börjat klarna och även månaderna strax därefter. Men vips så ändras väldans mycket, man kan nästan säga att det var bara med en fingerknäppning! Jag har nämligen fått jobb – sommarjobb! Jag är så otroligt nöjd; dels för att jag, trots anställningen, kommer att få åka iväg på min tre veckors resa som planerat, men också för att sommarjobbet är inom min egen bransch! “Markkinointisuunnittelija” (marknadsföringsdesigner) kommer min position att heta, och arbetsuppgifterna kommer bland annat att innehålla “pakkaus- ja mainossuunnittelu” (förpacknings- och reklamdesign). Och ja, jobbet är dessutom helt på finska!

Working as a marketing designer

It came as a surprise now at the end of this spring term. At the same time as my plans for the summer started to get more clear, and even the months after. But all of a sudden a lot changed, you can almost say it changed just by a finger snap! Ergo, I have got a job – a summer job! I’m so happy and satisfied; partly ’cause I can, despite the employment, go on my three week trip as planned, but also ’cause the summer job is within my own business! “Markkinointisuunnittelija” (marketing designer) is what my position will be called, and the work assignments will be “pakkaus- ja mainossuunnittelu” (packaging and advertisement design). And yes, the job is also completely in Finnish!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

VISUALISTI PÄIVÄ VOTING

Visual identity for Visualisti Päivä. | qandvictoria.wordpress.com

Slutresultatet av vår visuella identitet

Ni minns kanske att vi har jobbat med den visuella identiteten för kommande Visualisti Päivä? Bland annat här hittar ni ett inlägg där jag har skrivit lite om planeringsprocessen. I måndags hade vi alltså omröstning för vilken idé som skulle bli den som genomförs. På bilden ovan kan ni se vårt bidrag som vi har utvecklat utifrån min logo (som syns uppe i vänstra hörnet) – här har jag, Nora, Reija och Ida jobbat fram utseendet för plansch, pins, blogg-/Facebookbanner, kort och t-tröja. Jag är supernöjd med slutresultatet och vad vi har lyckats åstadkomma! Men med en tight omröstning från de andra eleverna i skolan så blev det en annan grupps förslag som blev vald (som ni bland annat kan ta en titt på till exempel här). Absolut värd att bli framröstad och skall bli jätteroligt att se slutresultatet!

The result of our visual identity

You might remember that we’ve been working on the visual identity for the upcoming Visualisti Päivä? Here you can find one blogpost where I have written more about the planning process. On Monday we had a voting for which idea that would be implemented. In the picture above you can see our contribution, which we have developed from my logo (which you can see in the left top corner) – here I, Nora, Reija and Ida have worked on the style of the posters, badges, blog-/Facebookbanner, cards and t-shirts. I’m really happy with the end result and what we’ve accomplished! With a tight voting from the other students at our school, another groups idea was chosen (which you can take a look at for example here). Absolutely worth the win, and it’s going to be really fun to see the end result!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

INFOGRAPHIC ASSIGNMENT

Infographic poster by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

En instruktionsplansch

Som sista uppgift i skolan för denna vår så har vi fått göra en “infographic poster”. En “infographic poster” är en typ av instruktionsplansch som visar hur en produkt eller tjänst fungerar. Jag fick i uppgift att göra en plansch för att instruera hur man knyter slipsar, knyter flugor, viker fickdukar och knyter halsdukar. Det har varit en hel del jobb att rita alla figurer från grunden (från en mall förstås) men nu är den äntligen färdig. Här nedanför ser ni slutresultatet!

An instruction poster

As last assignment in school for this spring we got to make a infographic poster. An infographic poster is kind of an instruction poster that shows how a product or service works. I got the assignment to make a poster that shows how to tie ties, tie bow ties, fold pocket squares and tie scarfs. It’s been a lot of work to draw all the shapes from start (from a template, of course) but now it’s finally done. Above you can see the end result!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi