INFOGRAPHIC ASSIGNMENT

Infographic poster by Q& Design. | qandvictoria.wordpress.com

En instruktionsplansch

Som sista uppgift i skolan för denna vår så har vi fått göra en “infographic poster”. En “infographic poster” är en typ av instruktionsplansch som visar hur en produkt eller tjänst fungerar. Jag fick i uppgift att göra en plansch för att instruera hur man knyter slipsar, knyter flugor, viker fickdukar och knyter halsdukar. Det har varit en hel del jobb att rita alla figurer från grunden (från en mall förstås) men nu är den äntligen färdig. Här nedanför ser ni slutresultatet!

An instruction poster

As last assignment in school for this spring we got to make a infographic poster. An infographic poster is kind of an instruction poster that shows how a product or service works. I got the assignment to make a poster that shows how to tie ties, tie bow ties, fold pocket squares and tie scarfs. It’s been a lot of work to draw all the shapes from start (from a template, of course) but now it’s finally done. Above you can see the end result!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s