COZY AREAS AROUND TURKU

Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Sightseeing in Turku

Today we have perfect weather here in Turku, so we went out for a ride with our bikes to check out some new areas around here. I passed by a really lovely area, that was new to me, when I went by bus from work to central the other day, and today I got to check it out a little bit closer. I also had my camera with me, so I got to practise at the same time.

Läs texten på svenska

Rundvandring i Åbo

Idag har vi perfekt väder här i Åbo, så vi passade på att åka ut på en liten cykeltur och kolla in lite nya områden häromkring. Åkte förbi ett riktigt ljuvligt område, som var helt nytt för mig, när jag tog bussen från jobbet till centrum häromdagen, och idag fick jag titta lite närmare på det. Hade ju förstås med mig kameran också, så jag fick öva lite på samma gång.

OUR HOME | THE LIVING ROOM

Livingroom inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Livingroom inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

At least I’m really curious what other peoples homes look like, so that’s why I was thinking to show you around a little bit today! These pictures are already starting to be quite old, I’ve already moved some stuff around and the biggest change is that my working space has moved into the living room. But this is at least what it looked like in our living room, like four months ago.

Here lives a carpenter and a furniture designer

The rocking chair Q& Rocker is one of my own products, that I did for Stockholm Furniture Fair 2012. Then our class exhibited our own furniture during the whole week that the fair was going on, and after that we also exhibited the products in Galleri Campus in Turku and Design Forum in Helsinki. The pouf Q& Tuffet is also one of my own products, and that one I did during the first course in the school I’m in right now. A soft start for my studies, since I got to start with the same stuff that I did in my old school. The living room table is actually made by my boyfriend, and the miniature model on the Expedit shelf as well. You do notice that there’s a carpenter (+ wood engineer) and a furniture designer that live here!

Läs texten på svenska

I alla fall jag brukar vara grymt intresserad av hur det ser ut hemma hos andra, så därför tänkte jag nu visa er runt lite idag! Dessa bilder börjar redan vara på den äldre sidan, har hunnit flytta runt massor av prylar och största förändringen är väl att mitt arbetsbord har fått flytta in till vardagsrummet. Men så här såg det i alla fall ut i vårt vardagsrum för ungefär fyra månader sedan.

Här bor en snickare och en möbelformgivare

Gungstolen Q& Rocker är en av mina egna produkter som jag gjorde inför Stockholms möbelmässa 2012. Då ställde vår klass ut våra möbler under hela veckan som mässan pågick, och efter det ställde vi även ut produkterna vid Galleri Campus i Åbo och vid Design Forum i Helsingfors. Sittpuffen Q& Tuffet är också en av mina egna produkter, och den gjorde jag under första kursen i skolan jag går i just nu. En mjukstart på studierna när jag fick fortsätta i samma spår som vid min tidigare skola. Vardagsrumsbordet har faktiskt min sambo tillverkat, likaså miniatyrmodellen som står uppe på Expedit bokhyllan. Det är ju faktiskt både en snickare (+ träingenjör) och en möbelformgivare som bor här!

Livingroom inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Livingroom inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

Livingroom inspiration. | qandvictoria.wordpress.com

MARIMEKKO DINNERWARE

Marimekko. | qandvictoria.wordpress.com

Marimekko dinnerware

My mom and grandmother have been on a quick visit to Turku over the night, and yesterday they popped by for coffee and dinner. This was the first time my grandmother has visited me here in Turku, and that was about time since I’ve lived here for five years already (!). They also brought three beautifully wrapped presents with them, and all three showed clear signs that inside was something from Marimekko. They brought me the bowl and the teapot that I had wished for, and also another teacup for my collection! Everything’s sooo pretty! It definitely pays off to make wishes for what kind of gifts you’d want to get!

Läs texten på svenska

Marimekko matbestick

Min mamma och mormor har varit på snabbvisit till Åbo över natten, och igår kom de hit på kaffe och middag. Det var första gången min mormor besökte mig här i Åbo, och det var väl på tiden med tanke på att jag har bott här i fem år redan (!). Med sig hade de tre vackert paketerade presenter, som visade tydliga spår att där inne fanns något från Marimekko. Det de hade med sig var bland annat skålen och tekannan jag hade önskat mig, och dessutom ännu en tekopp till samlingen! Allt är sååå fiiint! Det lönar sig definitivt att önska sig sådant man skulle vilja ha i present!

Marimekko. | qandvictoria.wordpress.com