APARTMENT RENOVATION: PAINTING OF WALLS

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

The walls have been painted

Damn this week has gone by fast! All of a sudden it’s Friday, and last time I had the computer going was on Sunday. Every day this week we’ve been working with the renovation, and we’ve both realised that I takes almost longer time to actually get the material that the renovating itself. A little sneakpeek of what’s going on in here I can give you. Now the black wall is long gone, poff! It’s gonna be so much fun to see the end result!

Läs texten på svenska

Väggarna är målade

Oj vad den här veckan har gått snabbt! Helt plötsligt är det fredag, och senast jag startade datorn var typ i söndags. Varje dag denna vecka har vi jobbat med renoveringen, och vi har båda kunnat konstatera att det tar nästan längre att hämta hem allt material än själva “renoverandet”. En liten sneak peek på vad som händer här borta tänkte jag i alla fall ge er. Nu är den svarta väggen borta, poff! Skall bli roligt att se slutresultatet!

SEVILLA, SPAIN | TRAVEL GUIDE

Sevilla, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Out last stop with our rental car

Again I’ve had a small break in my travelstory, but here comes the continuation. By now we have left Cádiz and continued towards Sevilla, and as first stop to return the rented car. As I’ve mentioned before we had been driving the whole trip without GPS, and the hardest part would be to find the Sixt office in a city with more inhabitants than Helsinki. With some help from the one printed google-maps map, and with instructions saying to follow the signs towards the railway station, we actually found our way there an hour in advance. After that we headed for the hostel that we had tried to contact and book a room from the day before, and once we arrived we found out that there had been some kind of mistake with out booking. But after a while we finally got our two upcoming nights booked at the hostel, and we could head out on the town.

Unbearably hot during the summer months

Sevilla is a beautiful city with loads of stores and restaurants (and cafés). The only bad thing I have to say about the city now afterwards, is that it’s uuunbearably hot there during summer. The streets are narrow and the air is heavy, and every day the temperature was around 40 degrees in the shadow. The sun felt more like fretting acid when you by mistake ended up poking out your arm into the sunlight. But except from that, it was a really great place. We also found exciting art pieces, like the one you can see in the pictures above. This is made out of clay (terracotta) and every detail is incredible. The ones who’ve created this is called Alfares Sevilla, and you who wanna see more of their pieces can check out their Facebook page.

The best dinners of the trip

In Sevilla we also had among the best dinners of the trip. The first time we tried out tapas was in Malaga, and as you could see in the pictures the portions there were really small. One bread like that costed around 2 euro each, so we thought that the tapas in Sevilla that costed the same would be the same size as well. We went to the restaurant Taberna Coloniales and ordered seven different dishes. When the first dish came out, I just had to ask if this really is the smallest size (you could choose between small, medium and big), and I got a yes as an answer. The dish I had in front of me was the same size I normally have at home, and we had seven of these served to our table. We got many laughs during that meal, but every dish was so incredibly good so the only thing left on our plates was a small piece of chicken. Crazy good!

Läs texten på svenska

Vårt sista stopp med vår hyrbil

Nu blev det en liten paus igen i min reseberättelse, men här kommer fortsättningen. Vid det här laget har vi lämnat Cádiz och fortsatt mot Sevilla, och med första stop att lämna tillbaka hyrbilen. Som jag nämnt tidigare hade vi kört hela sträckan utan GPS, och det knepigaste skulle nu bli att hitta Sixt:s kontor i en stad med fler invånare än Helsingfors. Med hjälp av min enda utprintade google-maps karta, och med instruktionerna att följa skyltningen mot järnvägsstationen, så var vi faktiskt framme en timme före vi egentligen skulle ha behövt lämna in bilen. Sen sökte vi oss mot ett hostell som vi hade försökt kontakta och boka ett rum hos dagen innan, och väl framme fick vi veta att det hade blivit en miss i vår bokning. Men efter lite om och men så fick vi ändå fixat våra två kommande nätter hos dem, och vi kunde gå ut på stan och strosa omkring.

Olidligt varmat under sommarmånaderna

Sevilla är en vacker stad med jättestort utbud av butiker och restauranger (och caféer). Det enda dåliga jag har att säga om staden nu efteråt är att det är oliiidligt varmt där under sommaren. Gatorna är smala och luften tung, och varje dag låg temperaturen kring 40 grader i skuggan. Solen kändes mera som frätande syra när man av misstag råkade sticka fram armen i solskenet. Men förutom det, så var det ett helt underbart ställe. Vi hittade också jättespännande konstverk, såsom detta som ni kan se på bilderna ovanför. Detta är gjort helt i lera (terracotta) och varje detalj är helt makalös. De som tillverkar detta heter Alfares Sevilla, och de som vill se mera kan kolla in deras Facebook sida.

Resans bästa middagar

I Sevilla hade vi också bland resans bästa middagar. Första gången vi provade på tapas var ju i Malaga, och som ni kunde se på bilderna där så var ju portionerna jättesmå. Ett sådant bröd var kring 2 euro styck, så vi tänkte att även tapas i Sevilla för 2 euro är av samma storlek. Vi gick in på restaurangen Taberna Coloniales och beställde totalt sju olika rätter. När första rätten kommer ut var jag tvungen att fråga om detta är storlek small (man kunde välja small, medium och big), och jag fick ett ja till svar. Rätten jag hade framför mig var samma storlek som jag annars äter där hemma, och vi hade sju av dessa som serverades till vårt bord. Vi fick många skratt under den måltiden, men allt var så sjukt gott så det enda som lämnade kvar på tallrikarna var en liten bit kyckling. Helt galet gott!

Sevilla, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Art by Alfares Sevilla in Sevilla, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

Sevilla, Spain. | qandvictoria.wordpress.com

JUTHBACKA MARKET – FINLAND’S LARGEST OUTDOOR RUMMAGE SALE

Juthbacka flea market in Uusikaarlepyy, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Juthbacka flea market in Uusikaarlepyy

Today we outbraved the rain clouds and headed towards Uusikaarlepyy and Juthbacka flea market! We started going there already at 10 o’clock, and there were no tailbacks and hardly any visitors at all. Nice for us, of course, ’cause it can be really annoying to hustle with a bunch of people in there. I actually found a couple of bargains (among others a small (new!) Mariskooli for 11 euro and a “Turku 10” metal sign for 5 euro), but the best find was the thing you see in the picture to the left. My grandmother was working at “Oravais klädfabrik” a looong time ago, so the two metal signs I just had to buy. A fantastic find if you ask me!

Läs texten på svenska

Juthbacka marknaden i Nykarleby

Idag trotsade vi regnmolnen och styrde kosan mot Nykarleby och Juthbacka marknaden! Vi var så tidigt ute som klockan 10, och det var inga köer och knappt några besökare alls. Skönt tyckte vi, för det kan vara otroligt irriterande att trängas med mängder av människor just där. Jag hittade faktiskt några fynd (bland annat en liten (ny!) Mariskooli för 11 euro och en “Turku 10” plåtskylt för 5 euro), men det bästa fyndet ser ni på bilden till vänster. Min farmor jobbade på Oravais klädesfabrik för lääänge sedan, så de två plåtskyltarna var jag bara tvungen att köpa. Ett fantastiskt fynd om ni frågar mig!

Juthbacka flea market in Uusikaarlepyy, Finland. | qandvictoria.wordpress.com