TESTING TURKU BLOG

Testing Turku blog. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggers are trying out Turku

Today a completely new blog has been published out in the cyberworld! The blog goes by the name Testing Turku and it belongs to the tourist organization Visit Turku. Here will different bloggers try out restaurants, museums, hotels, theaters, conserts, exhibitions and other kinds of events around Turku and then tell about their experiences. And the most fun part is that I’m one of the bloggers that will participate in this project! Already now there are a couple of posts published, and if you follow Visit Turku on Facebook you can see every time there is a new event to read about. Check out the blog here!

Läs texten på svenska

Bloggare testar Åbo

Idag publicerades en helt ny blogg ute i cybervärlden! Bloggen går under namnet Testing Turku och tillhör turistorganisationen Visit Turku. Här kommer olika bloggare att testa restauranger, museer, hotell, teatrar, konserter, utställningar och andra evenemang runtom i Åbo och sedan berätta om sina upplevelser. Och det roligaste är att jag själv är en av bloggarna som kommer att delta i det här projektet! Redan nu finns några inlägg uppe, och om ni följer Visit Turku på Facebook så kan ni följa med varje gång ett nytt evenemang finns att läsas om. Kolla in bloggen här!

18TH CENTURY DINNER

Furirbostället in Oravainen, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Restaurant Ädelbragd at Furirbostället in Oravainen

On Saturday, when I was home in Ostrobothnia, we celebrated my grandfather that was turning 90. His two sons (my dad and uncle) had organized a really perfect treat for the birthday kid! They had booked a 18th century dinner for sixteen people at restaurant Ädelbragd at Furirbostället in Oravainen. The food was amazingly good, and the theme was as previously mentioned 18th century. It was extra fun to hear stories about what a dinner would have been like during that time, long ago. I could definitely recommend the place! So if you wanna do something different and eat a fantastic dinner, you should absolutely consider to visit Oravainen! Here you can find more information about the restaurant and their menus.

Läs texten på svenska

Restaurang Ädelbragd vid Furirbostället i Oravais

I lördags när jag var hemma i Österbotten så firade vi min farfar som fyllde 90 år. Hans två söner (min pappa och farbror) hade fixat en helt perfekt tillställning för födelsedagsbarnet! De hade bokat en 1700-tals middag för sexton personer vid restaurang Ädelbragd vid Furirbostället i Oravais. Maten var helt fantastiskt god, och temat var ju som sagt 1700-talet. Det var extra roligt att höra historier och berättelser om hur en middag faktiskt skulle ha sett ut då för länge sedan. Jag skulle varmt rekommendera stället! Så vill ni göra någonting annorlunda och äta en fantastisk middag, så överväg absolut att besöka lilla Oravais! Här kan ni hitta mera information om restaurangen och deras menyer.

Furirbostället in Oravainen, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Furirbostället in Oravainen, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Furirbostället in Oravainen, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Furirbostället in Oravainen, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

FINLANDSSVENSK BLOGGTRÄFF I ÅBO?

Turku Cathedral in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Organize a blog meet up in Turku?

Everytime I’ve red about fun (Finland-Swedish) blogevents that’s been organized in both Vaasa and Helsinki, I have wished for that I would have time to go. That’s why I have now been thinking about this: whould it be time to organize a blogmeeting for us Finland-Swedish bloggers here in Turku?! It would be so much fun to get to know other Finland-Swedish bloggers here in Turku, then I would have someone to spend dark autumn evenings with and do something fun instead! Who’s with me? Anyone else interested? I’m thinking some easy program, like a get-to-know-eachother evening to start with, preferably out on the town a Saturday evening. Sometimes I feel like I’m the only Finland-Swedish blogger here in Turku among all other Finnish fashion-, interior- and lifestylebloggers, and I know that’s definitely not true! You who’re interested in joining can let me know, then I know how many of us that would come to the meeting!

Läs texten på svenska

Ordna bloggträff i Åbo?

Varje gång jag har läst om roliga (Finlandssvenska) bloggevenemang som ordnats i både Vasa och Helsingfors har jag innerst inne hoppats på att jag någon gång skulle komma mig iväg på något av dem. Därför har jag nu funderat allt mera på detta: skulle det vara dags att ordna en bloggträff för oss Finlandssvenska bloggare som finns här i Åbo-trakten?! Det skulle vara så otroligt roligt att lära känna andra Finlandssvenska bloggare här i Åbo med vilka man skulle kunna spendera mörka höstkvällar och göra någonting roligt istället! Vem är med? Är någon annan med? Jag tänker mig ett lättsamt program, som en lära-känna-varandra kväll till att börja med, gärna ute i härliga Åbo en lördag kväll. Emellanåt känner jag mig som den enda Finlandssvenska bloggaren bland alla finskspråkiga mode-, inrednings- och lifestyle-bloggare här i Åbo, och detta vet jag ju att inte alls är sant! Ni som är intresserade att joina kan ju göra er röst hörd, så man skulle få veta hur många vi skulle kunna tänkas bli!