THIS IS WHAT WE HAVE DONE

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Renoveringen

Idag är en bra dag, en mycket bra dag! Nu har vi nämligen fått klart vår renovering och har även haft svärföräldrarna på besök. Och vi känner lättnad, lättnad över att faktiskt inte ha några måsten. Nu är det helt okej att bara sätta sig ner i soffan och slösurfa, titta tv eller spela tv-spel. Så vad är det vi egentligen har gjort? Största projektet och orsaken till varför vi påbörjade renoveringen var att vi skulle byta golv. I samma veva passade vi också på att göra “allt annat” som vi (läs: jag ;)) ville ändra på. Att lägga nytt golv visste vi att skulle ta länge, eftersom alla våra möbler och saker skulle behöva flyttas från rum till rum vartefter golvet blivit lagt.

The renovation

Today is a good day, a very good day! Now we have finally got our renovation done and we’ve also had the in-laws for a visit. And we feel relieved, relieved for not having anything that we “have to” do. Now it’s ok to sit down in the sofa and surf on internet, watch tv or play tv-games. So what is it that we’ve actually done? The biggest project and the main reason why we started this renovation was to change the floor. At the same time we also decided to fix “everything else” that we (read: me ;)) wanted to change. We knew it would take a lot of time to put new floor, since all our furniture and stuff would need to be moved from room to room.

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

De svarta väggarna målades

Efter att golvet blivit lagt valde vi att måla om de två svarta väggarna som funnits i lägenheten (en i sovrummet och en i vardagsrummet) sedan vi flyttade in. Eftersom vi ville se det färdiga golvet innan vi valde väggfärg så blev det ju också lite mera jobb när vi var tvungna att täcka över det färdiga golvet innan vi kunde börja måla. Enda sedan förra gången vi målade sovrummet och lyckades dra bort en del av takfärgen så har det saknats färg just där och vi valde därför att också måla taket. Att måla taket var jobbigt och blev kanske inte perfekt, men definitivt bättre än det varit tidigare.

The black walls got painted

After the floor got done we chose to paint the two black walls that has been here (one in the bedroom and one in the livingroom) ever since we moved in. Since we wanted to see the ready floor before chosing wall color it was also more work when we had to cover the ready floor before we could start painting. Also ever since the last time we painted the bedroom we’ve had a piece of the ceiling paint ripped off, so we also chose to paint the ceiling. To paint the ceiling was hard work and didn’t get perfect, but it is definitely better than it was before.

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Ett nytt klädskåp

Den andra mest efterlängtade förändringen skulle bli att byta ut klädskåpet som vi haft i vårt sovrum. Vi köpte ett PAX-skåp från IKEA (typ som detta), och alla som någonsin byggt ihop ett PAX-skåp vet hur mycket jobb det är. Men när det äntligen var färdigt så njöt vi fullt ut. Resultatet var så mycket bättre!

New clothing cabin

The second most wanted change was going to be the clothing cabin that we’ve had in our bedroom. We bought a new PAX cabin from IKEA (something like this one), and everyone who’s ever built a PAX cabin knows how much work it is. But when it was finally done we enjoyed it to the fullest. The result was so much better!

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Apartment renovation. | qandvictoria.wordpress.com

Lister och nya möbler

Sen återstod en ganska tidskrävande del, vilket var att såga till och sätta fast alla lister i lägenheten. Vi valde en bredare variant än vi hade haft tidigare, eftersom de fastlimmade listerna vi hade haft innan rev med en del av tapeten som fanns bakom. För att täcka den fula delen valde vi en bredare och snyggare list. Sen var det bara småfix kvar vilket ändå brukar ha en tendens att ta ganska lång tid i slutändan. Jag valde att satsa mina pengar på ett nytt arbetsbord (reglerbart!) och ny förvaring, medan sambon valde att uppgradera min lilla 32″ tv till en 55″. Lite skillnad kan man väl säga att det är. Foton på slutresultatet kommer upp i ett senare inlägg, så stay tuned!

Floor moldings and new furniture

What was next was quite a time consuming part of the renovation, and that was to saw and put all the floor moldings in place. We chose a wider kind than we had had before, since the glued lists we had before ripped off some of the wallpaper in behind. To cover the ugly part we chose wider and nicer looking floor moldings. After that, there was just small stuff to do, which has a tendency to take quite long time in the end. I chose to spend my money on a new working table (adjustable!) and new storage space, while T chose to upgrade my small 32″ tv to a 55″. Quite a difference between them. Photos of the end result will be published in a later post, so stay tuned!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

4 thoughts on “THIS IS WHAT WE HAVE DONE

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s