DETTA FÖRÄNDRADE MITT LIV

Ung och naiv

För tillfället håller jag på att gå igenom gamla blogginlägg och samtidigt som jag gick igenom inläggen från min förra InterRail resa, så läste jag om “Dagens rubrik”finlandssvenskabloggare.com och visste genast vad jag ville skriva om. Inte för att själva InterRail-resan i sig förändrade mitt liv på något särskilt sett, utan mest för det som råkade hända just på den resan. Att resa är mitt liv, och jag har alltid känt mig som lyckligast när jag reser och ser mig omkring i världen. Men som vilken annan ungdom som helst så har även jag varit naiv när jag har rest runt och trott att inget ont kan hända mig. Vad är oddsen att något skall hända mig, liksom? Efter InterRail resan jag gjorde 2011 ändrades hur jag ser på resande, sedan dess vet jag att allt är möjligt och att vad som helst kan hända även mig.

Anhållna och misstänkta för drogsmuggling

Efter fyra dagar i Istanbul, där vår resa hade startat, så hade vi bestämt att ta nattåget från Istanbul i Turkiet till Sofia i Bulgarien. Tågresan skulle ta fjorton timmar, och vi skulle hamna att gå av tåget vid gränsen för en passkontroll, and that would be it. Det hela slutade med att tågresan tog 23 timmar istället för fjorton, och att vi hamnade att gå av tåget vid gränsen under nio timmar istället för bara en snabb passkontroll. Vid gränsen mellan Turkiet och Bulgarien hade de nämligen hittat fem kilogram heroin utanför vår tågvagn, och alla passagerare i vår vagn blev anhållna och misstänkta för drogsmuggling. Under nio timmar kom ingen av oss åt våra grejer, vi fraktades med buss långt ut till ingenstans var vi hamnade att ta brottsfoto och fingeravtryck. Slutligen hamnade vi också att skriva under ett papper på turkiska, som vi ännu idag inte har någon aning om vad som egentligen stod där. Men tur i oturen så hittade de dom skyldiga till slut iallafall. Hittills har ingen av oss haft problem att resa till andra länder, men händer en liknande grej inom Turkiets gränser har vi ingen aning om vad som skulle kunna ske. I dagens läge är det en skräckhistoria som är ganska rolig att berätta för andra resenärer, och det känns också som en viktig del att berätta. Om man är på fel plats vid fel tillfälle så kan vad som helst hända vem som helst. För att läsa hela historien så kan ni klicka in er här där ni hittar original inlägget jag skrev strax efter resan.

Night train between Istanbul, Turkey and Sofia, Bulgaria. | qandvictoria.wordpress.com

Young and naive

At the moment I’m going through old blogposts and while I was reading through the blogposts from my last InterRail trip, I read about “Today’s title” on finlandssvenskabloggare.com and knew right away what I wanted to write about. Not ’cause the InterRail-trip itself changed my life dramatically, but more ’cause of the one thing that happened on that trip. To travel is my life, and I have always felt happiest when I travel and get to see the world. But like any other youth I have also been very naive when I have been traveling, and I have believed that nothing bad can happen to me. What are the odds that something’s gonna happen to Me? But after the InterRail trip that I did 2011, the way I look at traveling changed, and ever since, I know that anything is possible and that anything can happen also to me.

Arrested and suspected for drug smyggling

After four days in Istanbul, where our trip started, we had decided to take the night train from Istanbul in Turkey to Sofia in Bulgaria. The train trip would have taken fourteen hours, and we would only have had to get off the train at the border for a passport control, and that would be it. The train trip ended up taking 23 hours instead of fourteen, and we ended up getting off the train at the border for nine hours instead of a quick passport control. At the border between Turkey and Bulgaria they had found five kilos of heroin outside our carriage, and all the passangers in our carriage were arrested and suspected for smuggling drugs. During nine hours we didn’t have access to our luggage, and we were taken far away by bus to take mug shots and to give our fingerprints. We also ended up signing a paper in Turkish, that we still today don’t know what it was about. But luckily they found the guilty ones in the end. This far none of us have had any problems getting in to other countries, but if a similar accident happens within Turkish borders we have no idea what could happen. Nowadays it’s a horror story that is quite fun to tell to other travelers, and it’s also quite an important part to tell. If you are at the wrong place at the wrong time, anything can happen to anyone. To read the whole story, you can click here. There you find the original blogpost I wrote right away after the trip.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “DETTA FÖRÄNDRADE MITT LIV

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.