VIREÄ – MASSAGE I ÅBO

Det här inlägget är ett samarbete med Vireä.
This blogpost is a cooperation with Vireä.

Vireä - Massage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Svensk massör i Åbo

Som många kanske redan vet, så jobbar jag som marknadsföringsdesigner på Motonet här i Åbo sedan ett halvt år tillbaka. Att vara marknadsföringsdesigner innebär i princip sjutimmarsdagar stillasittandes framför datorn. Jag planerar och designar förpackningar och manualer, och enda gångerna jag inte sitter vid datorn så är när jag klipper och limmar papper eller när jag faktiskt står upp framför datorn. Efter ett halvt år med detta jobb så har jag fått inse att jag behöver få något gjort åt mina spända axlar och min onda rygg. Liksom med allt annat kände jag att jag gärna ville hitta en svenskspråkig massör här i Åbo, och jag blev så glad när jag faktiskt hittade någon som erbjöd svensk service!

Swedish masseur in Turku

As many of you already know, I’m working as a marketing designer at Motonet here in Turku since six months back. To be a marketing designer means pretty much seven-hour days sitting still in front of a computer. I plan and design packaging and manuals, and the few times I don’t sit by the computer is when I cut and glue paper and when I actually stand in front of the computer. After half a year at this job, I have had to realize that I need to do something about my tense shoulders and sore back. As with anything else, I felt like I wanted to find a Swedish speaking masseur here in Turku, and I was so happy when I actually found one that offers Swedish service!

Vireä - Massage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Om företaget

Jag fick kontakt med Linda Holmström som jobbar som massör och idrottsmassör på Vireä i Åbo. Vireä är ett ganska nystartat företag, och grundades i början av 2013 av Olli Määttänen. Våren 2014 utexaminerades Linda från massörsutbildningen vid Solvalla i Esbo, och sedan sommaren 2014 jobbar hon tillsammans med Olli på Vireä här i Åbo. Hon är född Ålänning, men har också hunnit via Stockholm och dansskola innan hon utbildade sig till massör i Esbo och slutligen flyttade till Åbo för att jobba. Utöver klassisk- och idrottsmassage erbjuder Linda även kroppssammansättningsmätningar.

About the company

I got in contact with Linda Holmström, that works as an masseur and sports masseur at Vireä in Turku. Vireä is quite a start-up company, and was founded in the beginning of 2013 by Olli Määttänen. During spring 2014, Linda graduated from her masseur education at Solvalla in Espoo, and since summer 2014 she works together with Olli at Vireä in Turku. She is born on Åland, but has also had time to pass by Stockholm and a dancing school before she got her education in Espoo and finally moved to Turku to start working. Besides classical massage and sports massage, Linda also offers body composition measurements.

Vireä - Massage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Ett program speciellt utarbetat för dig

Efter att jag hade berättat om mina problemområden så fick jag även en del följdfrågor som om jag ofta har huvudvärk, ryggproblem etc. Utifrån svaren på frågorna kunde hon göra upp ett program speciellt utarbetat för mig. “Alla ryggar är olika och är i behov av olika typer av behandlingar”, som Linda själv sade under min behandling. Sättet hon masserade på kändes också annorlunda än massörerna jag har gått till innan. Hon fokuserade mera på att massera specifika punkter istället för stora områden, och jag tyckte själv att det kändes riktigt bra. Det kändes som om hon faktiskt visste vad hon höll på med. Dessutom hittade hon enkelt punkter som jag själv har känt att är i stort behov av behandling.

A program especially planned for you

After I had told her about my problemareas, I also got a couple of follow up questions like if I often get headaches, back problems etc. From the answers I gave her, she could create a program especially planned for me. “All backs are different, and are in need of different kinds of treatments”, as Linda said herself during my treatment. The way she massaged also felt a bit different than the masseurs I have been to earlier. She was more focusing on massaging specific points instead of big areas, and I thought myself that it felt really good. It felt like she really knew what she was doing. Besides all of this, she also easily found the spots that I knew myself need to be taken care of.

Vireä - Massage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Adress och öppethållningstider

Vireä finns beläget i stadsdelen Martti i Åbo, mera specifikt på Stålarmsgatan 3 (Stålarminkatu 3 på finska). En grym fördel (enligt mig) är att Linda jobbar varannan vecka dagtid (9-15) och varannan vecka kvällstid (15-21), så oberoende hur man jobbar/studerar så kan man hitta en passlig tid åt sig! Om ni är intresserade av att veta mera om företaget, eller om ni vill kolla in deras prislista så kan ni klicka in er här. Det som inte nämns på den svenska sidan är att man också kan köpa seriekort hos Vireä och få billigare rabatter beroende på hur många gångers kort man köper (på finska kan du läsa om det här). Om ni dessutom gillar Vireä på facebook kan ni ta del av alla deras facebook erbjudanden.

Erbjudande i samarbete med Vireä

Men nu till det allra bästa: Tack vare ett superbt samarbete tillsammans med Vireä så har jag möjligheten att erbjuda alla mina läsare -20 % rabatt på alla Lindas klassiska- och idrottsmassager som görs under hela december månad! Det enda ni behöver göra är att nämna kaduilla i kommentarsfältet på deras bokningssida eller i telefonen när ni bokar en tid till Linda. Hon talar både svenska, finska och engelska, så erbjudandet kan användas av vem som helst! Passa på och skäm bort er nu denna vintermånad, er kropp kommer att tacka er sen efteråt!

Address and opening hours

You find Vireä in the part of Turku called Martti, more specifically on Stålarminkatu 3. A great advantage (if you ask me) is that Linda works every second week during the day (9-15) and every second week during the evening (15-21), so regardless if you work/study, you always find a time! If you are interested in knowing more about the company, or if you want to check out their pricelist, then you can click here. And one thing that isn’t mentioned on the English site is that you can also buy series cards at Vireä and get cheaper discounts depending on how many times card you buy (in Finnish you can read about it here). And if you like Vireä on facebook you can also take part of all their offers on facebook.

Offer in cooperation with Vireä

But now to the best part: Thanks to this great cooperation with Vireä, I do now have the opportunity to offer all of my readers -20 % discount on all of Lindas classical and sports massages that are done during the whole month of December! The only thing you need to do is to mention kaduilla in the comment field on their booking page or in the phone when you schedule a time to Linda. She speaks Swedish, Finnish and English, so this offer can be used by anyone! Use this opportunity to spoil yourselves this winter month, your body will thank you later!

Vireä - Massage in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.