THE DEFINITION OF WHAT I DO

Foto från Pixabay.
Photo from Pixabay.

I ett av mina äldre inlägg i den här bloggen berättade jag lite mera ingående om vad en visuell marknadsförare gör och vad man kan jobba med. Där nämnde jag bland annat att man kan jobba med grafisk design och på exempelvis en marknadsföringsbyrå. Jag har märkt att många är intresserade av att veta vad det är jag egentligen gör på mitt jobb och vad hela vår avdelning egentligen sysslar med, så det tänkte jag berätta för er nu.

Marknadsföringsavdelningen på Motonet

Motonet är alltså en finländsk specialkedja som säljer bland annat verktyg, bilreservdelar och -tillbehör, hem- och fritidsprodukter etc. I april 2013 öppnade dom upp ett nytt varuhus här i Åbo där huvudkontoret nu också finns i samma byggnad. Det är där jag och mina kollegor håller hus. Där jobbar jag på marknadsföringsavdelningen och vi har hand om allt marknadsföringsmaterial för alla Motonet-varuhus i hela landet. Vi har alla olika ansvarsområden som bland annat innefattar prisskyltning, tv- och tidningsannonser, förpackningar, produktfotografering och fotoredigering etc. Min främsta uppgift är att designa produktförpackningarna för de egna varumärkena som säljs i butikerna. Detta gäller främst verktyg och tillbehör för bilar, båtar, trädgård och bygg. Jag har i stort sett hand om helt egna projekt där jag samarbetar med dom som beställer produkterna och dom som tillverkar produkterna. Ganska ofta designar jag också manualerna som följer med produkterna, och på samma gång brukar jag få översätta dem från finska till svenska. Andra uppgifter jag kan ha är att kontrolläsa svenska tidningsannonser (som ni bland annat kan se i Vasabladet) och att hjälpa till med andra typer av översättningar.

Jag lär mig något nytt varje dag

Sedan hösten har jag haft galet mycket jobb och jag har knappt haft en lugn stund sedan dess. Överlag stortrivs jag och känner mig lyckligt lottad som fått en arbetsuppgift som denna så tidigt i livet. Samtidigt som jag är här lär jag mig dessutom massor av nya saker! Jag lär mig mera om Adobes program (Illustrator, InDesign och Photoshop) som jag använder så gott som hela tiden, jag lär mig skillnaderna mellan CMYK och RGB (varför lär man sig inte sånt i den första kursen för bildredigeringsprogram??) och framförallt lär jag mig finska. En helt perfekt första arbetsplats!

The definition of marketing design. | qandvictoria.wordpress.com

In one of my older posts in this blog I told you a bit more detailed about what a visual merchandiser does and what you can work with. Then I mentioned that you can work with graphic design and at a marketing agency. I have noticed that quite many are interested in knowing what I do at my job and what our whole department really work with, so that’s what I’m going to tell you now.

Marketing department at Motonet

Motonet is a Finnish chain that sells tools, car spare parts, home and spare time products etc. In April 2013 they opened up a new department store here in Turku, where the headquarters now also is situated. That’s where me and my colleagues spend our days. I work at the marketing department and we take care of all marketing material you can see in all Motonet department stores in Finland. We all have different fields of responsibilities, among others; price signs, TV and magazine advertisement, packaging material, product photos and photo editing etc. My main assignment is to design the packaging material for their own brands which are sold in the stores. This mainly applies to tools and accessories for cars, boats, garden and building. I basically have my own projects where I work with the people that order the products and those that produce the products. Quite often I also get to design the manuals that come with the products, and at the same time I usually translate them from Finnish to Swedish. Other assignments I have is to proof read Swedish magazine ads (which you can find in Vasabladet for example) and to help with other kinds of translating assignments.

I learn something new every day

Since autumn I’ve had so much work, that I haven’t really had a calm moment since then. Overall I enjoy working here, and I feel very lucky to have got this job assignment so early in life. At the same time I’m here, I also learn a lot! I have learned more about Adobes programs (Illustrator, InDesign and Photoshop) that I use all the time, I learn the differences between CMYK and RGB (why don’t they teach that in the first course of editing programs??) and most importantly I learn Finnish. The perfect first workplace!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

BLOGGTRÄFF I ÅBO

Finlandssvenska Bloggare blog event. | qandvictoria.wordpress.com

Bloggträff i Åbo

Nästa veckas lördag ordnas det, för andra gången, bloggträff i Åbo i samarbete med Finlandssvenska Bloggare! Bloggträffen kommer att hållas vid Anniskelukahvila Tiirikkala på Linnankatu 3 i Åbo. Så råkar just du vara en finlandssvensk bloggare och råkar befinna dig i Åbo denna lördag, välkommen med! Vi börjar på klockan 13 och umgås så länge det finns tid och ork. Anmäl dig via Facebook evenemanget här. Hoppas vi ses!

Blog event in Turku

Next weeks Saturday we’re organizing a blog get-together in cooperation with Finlandssvenska Bloggare! The get-together will be held at Anniskelukahvila Tiirikkala on Linnankatu 3 in Turku. So are You a Finland-Swedish blogger that happens to be in Turku this Saturday, you’re welcome to join us! We’ll start at 1pm, and we’ll hang out as long as there is time and energy. Sign up to the event through the Facebook event here. Hope to see you there!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

FÖRÄNDRINGARNAS VINDAR

Från inredningsbloggare till Åbobloggare

Jag känner hur förändringarnas vindar blåser, lite i taget. Den här bloggen håller för tillfället på att ta ännu ett steg längre bort från inspiration och inredning. Allt hände nog i samband med att jag pausade med tillverkningen av mina egna produkter, och helt plötsligt började det komma erbjudanden från företag runtom i Åbo. Jag tror det var då jag visste att nu är det dags att satsa på annat en stund, se vad Åbo har att erbjuda, hitta på äventyr i staden jag bor i. Sen började jag på med geocaching, som i sin tur har visat sig vara riktigt spännande och som visar mig helt nya sidor av vackra Åbo. Jag tycker själv jag känt till Åbo rätt bra tidigare, men nu börjar jag inse hur mycket som finns osett i denna ljuvliga del av Finland! Jag kommer nog att fortsätta dela inspiration och låta er göra en störtdykning i mitt arkiv lite nu som då. Men just nu vill jag visa er allt det roliga som hör min vardag till. Det blir nog aldrig en vardagsbloggare utav mig, utan snarare vill jag klassa mig som en… Åbobloggare. Den titeln tar jag mig an för en tid framöver, prövar på, känner efter. Kanske det passar mig, kanske inspirationen kommer tillbaka sen när jag börjar producera egna produkter igen. Den som lever, den får se.

From interior blogger to Turku blogger

I can feel the winds of change blowing, little by little. This blog is about to take another step further away from inspiration and interior design. I think everything started to change when I paused the production of my own products, and all of a sudden I started to get offers from companies around Turku. I think that’s when I knew that now it’s time to try something else for a while, see what Turku has to offer, find adventure in the city I live in. And then I started with geocaching, which has been really exciting and that shows me completely new sides of beautiful Turku. I think myself that I have been familiar with Turku from before, but now I’m starting to realize how much there is still to see in this lovely part of Finland! I think I will continue sharing inspiration and let you dive into my archive a little bit now and then. But right now I want to let you in and show you the fun parts that happens in my life. There wont ever become a spare time blogger of me, I would rather put myself in the category… Turku blogger. I will take that title for a while now, try it out, feel how it feels. Maybe it will fit me, maybe the inspiration will come back later on once I start producing my own products again. Only time will tell.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi