THE DEFINITION OF WHAT I DO

Foto från Pixabay.
Photo from Pixabay.

I ett av mina äldre inlägg i den här bloggen berättade jag lite mera ingående om vad en visuell marknadsförare gör och vad man kan jobba med. Där nämnde jag bland annat att man kan jobba med grafisk design och på exempelvis en marknadsföringsbyrå. Jag har märkt att många är intresserade av att veta vad det är jag egentligen gör på mitt jobb och vad hela vår avdelning egentligen sysslar med, så det tänkte jag berätta för er nu.

Marknadsföringsavdelningen på Motonet

Motonet är alltså en finländsk specialkedja som säljer bland annat verktyg, bilreservdelar och -tillbehör, hem- och fritidsprodukter etc. I april 2013 öppnade dom upp ett nytt varuhus här i Åbo där huvudkontoret nu också finns i samma byggnad. Det är där jag och mina kollegor håller hus. Där jobbar jag på marknadsföringsavdelningen och vi har hand om allt marknadsföringsmaterial för alla Motonet-varuhus i hela landet. Vi har alla olika ansvarsområden som bland annat innefattar prisskyltning, tv- och tidningsannonser, förpackningar, produktfotografering och fotoredigering etc. Min främsta uppgift är att designa produktförpackningarna för de egna varumärkena som säljs i butikerna. Detta gäller främst verktyg och tillbehör för bilar, båtar, trädgård och bygg. Jag har i stort sett hand om helt egna projekt där jag samarbetar med dom som beställer produkterna och dom som tillverkar produkterna. Ganska ofta designar jag också manualerna som följer med produkterna, och på samma gång brukar jag få översätta dem från finska till svenska. Andra uppgifter jag kan ha är att kontrolläsa svenska tidningsannonser (som ni bland annat kan se i Vasabladet) och att hjälpa till med andra typer av översättningar.

Jag lär mig något nytt varje dag

Sedan hösten har jag haft galet mycket jobb och jag har knappt haft en lugn stund sedan dess. Överlag stortrivs jag och känner mig lyckligt lottad som fått en arbetsuppgift som denna så tidigt i livet. Samtidigt som jag är här lär jag mig dessutom massor av nya saker! Jag lär mig mera om Adobes program (Illustrator, InDesign och Photoshop) som jag använder så gott som hela tiden, jag lär mig skillnaderna mellan CMYK och RGB (varför lär man sig inte sånt i den första kursen för bildredigeringsprogram??) och framförallt lär jag mig finska. En helt perfekt första arbetsplats!

The definition of marketing design. | qandvictoria.wordpress.com

In one of my older posts in this blog I told you a bit more detailed about what a visual merchandiser does and what you can work with. Then I mentioned that you can work with graphic design and at a marketing agency. I have noticed that quite many are interested in knowing what I do at my job and what our whole department really work with, so that’s what I’m going to tell you now.

Marketing department at Motonet

Motonet is a Finnish chain that sells tools, car spare parts, home and spare time products etc. In April 2013 they opened up a new department store here in Turku, where the headquarters now also is situated. That’s where me and my colleagues spend our days. I work at the marketing department and we take care of all marketing material you can see in all Motonet department stores in Finland. We all have different fields of responsibilities, among others; price signs, TV and magazine advertisement, packaging material, product photos and photo editing etc. My main assignment is to design the packaging material for their own brands which are sold in the stores. This mainly applies to tools and accessories for cars, boats, garden and building. I basically have my own projects where I work with the people that order the products and those that produce the products. Quite often I also get to design the manuals that come with the products, and at the same time I usually translate them from Finnish to Swedish. Other assignments I have is to proof read Swedish magazine ads (which you can find in Vasabladet for example) and to help with other kinds of translating assignments.

I learn something new every day

Since autumn I’ve had so much work, that I haven’t really had a calm moment since then. Overall I enjoy working here, and I feel very lucky to have got this job assignment so early in life. At the same time I’m here, I also learn a lot! I have learned more about Adobes programs (Illustrator, InDesign and Photoshop) that I use all the time, I learn the differences between CMYK and RGB (why don’t they teach that in the first course of editing programs??) and most importantly I learn Finnish. The perfect first workplace!


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

4 thoughts on “THE DEFINITION OF WHAT I DO

    1. Hehe, ofta brukar det vara så att man inte tänker på att det finns en person bakom alla delar av en produkt! Den största delen av processen är när man utvecklar själva visuella utseendet. När kunden är nöjd med det visuella använder man samma detaljer till alla paket inom samma produktgrupp. Nu väljer jag mest var texterna och de olika delarna skall placeras på förpackningarna, men sen när utseendet skall totalförändras blir det roligt att vara med från start! :)

    1. Vad kul att du tycker det! Jag brukar själv tycka att det är intressant att läsa om vad andra jobbar med, det är ju ändå en ganska stor del av en persons liv! :)

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.