HAVE YOU HEARD ABOUT NIA?

Det här inlägget är ett samarbete med Katriina Virtanen – Nia teacher.
This blogpost is a cooperation with Katriina Virtanen – Nia teacher.

Nia in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nia i Åbo

För en tid sedan blev vi på kaduilla tillfrågade om vi skulle vilja komma och pröva på Nia – en ny form av träning i alla fall för mig. Igår var dagen D då jag, Duussi och Mari styrde kosan mot Turun Riennon kerho på Nylandsgatan 16 i Åbo för att pröva på denna träningsform. Men vad är Nia? Så här står det på deras hemsida:

Nia är en sprudlande blandning av dans, kroppsvård och sinnesfrid, och kom till i USA i början av 1980-talet. Debbie Rosas och Carlos AyaRosas skapade en motionsform som i över trettio år erbjudit ett koncept där styrketräning, självuttryck och avslappning smälter samman på ett kreativt, inspirerande och framför allt underhållande sätt. Nia bjuder på dansglädje och självuttryck, fokus och styrketräning och givetvis avslappnande element som förebygger och läker bland annat stress. Nia förespråkar lyhördhet för oss som psykofysiska helheter, utan att glömma livskraften och euforin som finns i oss alla.”

Vad tyckte jag själv då? Jag hade kollat en del Youtube klipp innan passet och var lite tveksam om det skulle vara för flamsigt för mig (jag är en riktigt typisk bollsportare och skrotlyftare). Men under och efter passet var jag själv förvånad över hur effektivt det faktiskt hade varit. Jag skulle själv beskriva det mest som dans, men med en del rörelser inspirerade från kampsport och yoga. Är man stel i kroppen, som jag, hjälper detta för att mjuka upp kroppen och stärka musklerna. Är ni intresserade av att pröva på Nia och kanske vill börja utöva denna träningsform så kan ni kontakta Katriina Virtanen som är Nia instruktör här i Åbo. Mera om hennes timmar och hennes e-mail hittar ni på sidan http://nianow.com/katriina.

Nia in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nia in Turku

A while ago all the kaduilla bloggers were asked to come and try Nia – a new form of exercise, at least for me. Yesterday was finally the day when I, Duussi and Mari headed for Turun Riennon kerho on Uudenmaankatu 16 in Turku to try it out. But what is Nia? This is what it says on their homepage:

Nia is an exuberant mix of dans, bodycare and peace of mind, and came to the USA in the beginning of 1980s. Debbie Rosas and Carlos AyaRosas created a form of exercise that has for the past thirthy years offered a concept where strength training, self-expression and relaxation blend together in a creative, inspiring and entertaining way. Nia offers dancing pleasure and self-expression, focus and strength training, and ofcourse relaxing elements that prevents and heals for example stress. Nia advocates responsiveness as psycho-physical entities, without forgetting the vitality and euphoria that is in all of us.

So what did I think of it? I had watched a couple of Youtube clips in beforehand, and I was a bit doubtful if it would be a bit too silly for me (I’m just a typical ballplayer and weight lifter). But during and after the workout I was a bit surprised how effective it actually had been. I would mostly describe it as dance, but with some moves inspired from martial arts and yoga. If your body is stiff, this helps to soften up your body and to strengthen your muscles. If you are interested in trying Nia and to maybe start doing this type of exercise, you can contact Katriina Virtanen that is a Nia teacher here in Turku. More about her lessons and her e-mail you find from the page http://nianow.com/katriina.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “HAVE YOU HEARD ABOUT NIA?

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s