THE END OF THIS CHAPTER

Salo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Another degree completed

So, on Friday I had my last presentation in school. It feels like I started there only a few months ago, and now everything’s over. Well, theoretically that’s also true. ’cause I got a job only after five months in school, and I haven’t been commuting to Salo since then. It’s quite odd how thing’s end up in the end and how everything falls in to place. Two years ago I had just started the Thesis for my design studies, and at the same time I was trying to look for a job. Half a year later I was still writing my Thesis, and started to feel a bit stressed about what I would do after my graduation. Now afterwards I can’t say anything else than that everything worked out in the absolute best way possible. Today I’m sitting here, with a permanent job to go to (and a job a like!), another degree in my pocket and also another language richer. If I would be able to travel back in time, I would go back and hug one-and-a-half-years-younger me. This year has given me so much, so much more than I could have hoped for.

Läs texten på svenska

En till examen avklarad

Så, i fredags hade jag min sista presentation i skolan. Det känns ju som att jag började där bara för några månader sedan, och nu helt plötsligt är allt över. Fast i teorin stämmer ju det. Jag fick ju jobb efter endast fem månader i skolan, och har inte pendlat till Salo sedan dess. Det är bra konstigt hur allt löser sig till slut och att alla bitar faller på plats. För två år sedan hade jag precis påbörjat examensarbetet för mina formgivningsstudier och försökte samtidigt söka jobb. Ett halvår senare höll jag fortfarande på med mitt examensarbete och började känna mig småstressad över att inte veta vad jag skulle göra efter min examen. Nu i efterhand kan jag inget annat säga än att det löste sig på absolut bästa möjliga sätt. Idag sitter jag här, med ett fast jobb (ett jobb jag dessutom gillar!), en till examen i fickan och ännu därtill ett språk rikare. Skulle jag kunna åka tillbaka i tiden skulle jag åka tillbaka och krama om ett-och-ett-halvt-år-yngre mig. Det här året har gett mig så mycket, så mycket mer än jag någonsin skulle ha kunnat fantisera om.

TRICKY FLIGHT PRICES

Travel and flying. | qandvictoria.wordpress.com

Flights and flight prices steer the traveling plans

Buying flight tickets can sometimes be a bit tricky. This far when I’ve planned my trips I have never bought a ready package, which means I have been refreshing flight search engines about five times per day until I’ve found a flight to the right price. Last summer’s trip, which was to Spain and Portugal, was pretty much by luck, since the flights to Malaga happened to be extra cheap then. If I remember right, we booked the flight there many months before we booked the flights that would take us back home. We ended up flying home from Faro, with a two days stopover in Bremen i Germany. So the flights and flight prices steers my traveling plans quite a lot. At the same time it’s quite exciting not knowing where the trip will end, since the flight back home can be from wherever (of course in ish the same area as where the trip started).

How long do you dare to wait?

I came to think of flights and flight prices yesterday when my friend in Norway was about to book her flight back to Oslo. We have now decided that we’re going to Bergen from Oslo, and I have been checking the prices from Bergen to Turku for an eternity. Quite early in the process the tickets were quite cheap, but then they got more expensive and has been the same price since then. Then all of a sudden, this Wednesday, when I had sat down in the couch with my passport and my credit card next to me, I realised that the prices had become even more expensive. Sucks if you ask me, since during Tuesday the prices were still the same as they had been these last few weeks. But I took it coolly and chose to wait, and on Sunday I succeeded in getting cheaper tickets again. Same thing happened now to my friend who’s going to fly from Oslo to Bergen – yesterday the prices had doubled (!).

It’s been said that the search engines keep track on your searches and that the prices rise if you often search for same destinations and from same computer. Have you noticed this when you check flight prices? I haven’t noticed this, BUT I have noticed that the prices are more expensive towards the end of the week. Is there more people that feel like going to a trip then? I don’t know. But what I wanted to say with this is that it’s really tricky sometimes if you wanna travel on a budget. How long do you dare to wait?

Läs texten på svenska

Flygen och flygpriserna styr resplanerna

Det här med att köpa flygbiljetter kan emellanåt vara riktigt knepigt. Hittills när jag har planerat mina resor så har jag aldrig köpt färdiga paket, vilket innebär att jag har suttit och refreshat flygsökningssidorna cirka fem gånger om dagen tills jag en dag hittat ett flyg till rätt pris. Förra sommarens resa, som var till södra Spanien och Portugal, blev till lite av en slump eftersom flygen till Malaga just då råkade vara extra billiga. Om jag minns rätt bokade vi flyget dit många månader innan vi bokade flyget som skulle ta oss hem tillbaka. Det slutade ju med att vi flög hem från Faro, med en mellanlandning i två dagar i Bremen i Tyskland. Flygen och flygpriserna styr alltså väldigt mycket mina resplaner. Samtidigt är det ganska spännande att inte veta var resan slutar, eftersom flyget hem kan bli från varifrån som helst (förstås inom ungefär samma område som resan startade).

Hur länge vågar man vänta?

Jag kom att tänka på det här med flyg och flygpriser igår när min kompis i Norge skulle boka sitt flyg tillbaka till Oslo. Det är nu bestämt att vi åker till Bergen från Oslo, och jag har själv hållit koll på priserna från Bergen till Åbo i en halv evighet. I ett tidigt skede var biljetterna rätt billiga, men sen steg de plötsligt och har hållits vid samma prisnivå sedan dess. Sen plötsligt i onsdags, när jag hade satt mig ner i soffan med pass och kreditkort bredvid mig insåg jag att priserna hade höjts ännu mera. Surt tyckte jag, eftersom under tisdagen var priserna exakt samma som de varit de senaste veckorna. Med lite is i magen valde jag att vänta, och på söndag lyckades jag fixa billigare biljetter igen. Samma sak hände nu min kompis som skall flyga till Oslo från Bergen – igår hade priset fördubblats (!) på den sträckan.

Det sägs att sökningssidorna håller koll på dina sökningar och att priserna kan höjas om man söker ofta på samma destination från samma dator. Har ni märkt av detta när ni kollat flygpriser? Jag har inte märkt av detta, MEN jag har märkt att priserna är dyrare mot slutet av veckan. Är det fler som blir sugna på nya resmål just då? Jag vet inte. Vad jag ville komma fram till med detta är att det är riktigt knepigt emellanåt om man vill resa till budgetpris. Hur länge vågar man vänta?

FJÄLLRÄVEN KÅNKEN BACKPACK

Kånken, Fjällräven. | qandvictoria.wordpress.com

A new Kånken bag

Spring came, and spring went away. Today there’s has been coming down slosh here in Turku, and now we just have to kindly sit and wait for spring to return. It’s crazy how much weather affects your mood, if you compare how you feel when the sun is shining or if it’s rainy and grey outside. Last week, when sun was shining and spring was on its way, I finally inaugurated my pretty Fjällräven backpack that I got for Christmas! It’s such a beautiful blue colour, almost a bit towards turquoise. Before I couldn’t understand how anyone would want to use Kånken, since they were sooo ugly, but it ended up the same way as with Converse shoes – a favorite! Crazy how it goes sometimes.

Läs texten på svenska

En ny Kånken-väska

Våren kom, och våren gick. Idag har det kommit ner snöslask här i Åbo, och nu får man bara snällt vänta på att våren återvänder. Tänk vilken skillnad det är på humöret när solen skiner i jämförelse med när det regnar och är grått. Förra veckan, när solen sken och våren var på intågande, invigde jag äntligen min fina Kånken-ryggsäck som jag fick i julklapp! Den är härligt klarblå, nästan lite mot turkos. Förut kunde jag inte förstå hur någon ville använda Kånken, dom var ju sååå fula, men det blev som med Converse – en favorit! Tänk så det kan bli ibland.