SVENSKA I ÅBO

Efterfrågan på svensk service i Åbo

I samband med att jag började blogga på Kaduilla började jag också se fram emot de intressanta samarbetena som vi skulle komma att stöta på. När jag bloggade där började det ramla in erbjudanden då och då, och vi fick pröva på och recensera en del. Men eftersom jag var den enda finlandssvenska bloggaren på portalen började jag intressera mig för att leta efter samarbetspartners i Åbotrakten som erbjuder tjänster och evenemang på svenska, helt enkelt för att jag märkte att det finns en efterfrågan. Som nyinflyttad Åbobo letade jag själv alltid efter svenska tjänster som jag behövde i min vardag, och emellanåt var det lättare sagt än gjort att hitta det man letade efter.

Projekt svenska i Åbo

I och med detta har jag nu dragit igång ett eget projekt på min blogg. Här till höger kan man nu hitta en ny kategori: Svenska i Åbo. Här kommer jag att börja samla tjänster, produkter och evenemang som på ett eller annat sätt har något att göra med ”svenska i Åbo”. Det jag strävar efter är att samarbeta tillsammans med finlandssvenska företag/anställda för att lyfta fram att de existerar även här i Åbo. Det är alltså tänkt att man enkelt skall kunna hitta svenska tjänster via min blogg, och att man samtidigt skall kunna läsa om företaget och en recension av vad de erbjuder. Jag startade detta projekt redan i december när jag fick kontakt med Vireä (som jag dessutom har ett samarbete med just nu), och sedan dess letar jag hela tiden efter nya intressanta företag att presentera här på bloggen. Just nu har jag två företag till som kommer att dyka upp inom en snar framtid, och efter det lär det börja dyka upp allt fler vartefter jag får kontakt med nya samarbetspartners.

Så, råkar just DU ha ett företag (eller känner du någon) som erbjuder svensk service här i Åbotrakten och vill samarbeta tillsammans med mig, tveka inte att ta kontakt! Vi diskuterar och bygger upp samarbetet tillsammans och utformar ett samarbete specifikt utifrån ditt företag.

Turku Cathedral in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Request for Swedish service in Turku

In connection with when I started blogging for Kaduilla, I also started to look forward to all the interesting cooperations we would get to do. When I was blogging there, we got a few offers a bit now and then, and we got to test and review some companies and products. But since I was the only Finland-Swedish blogger on the portal, I started to be more interested in finding cooperation partners around Turku that offer services and events in Swedish, simply ‘cause I noticed there is a request for it. Just as when I had just moved to Turku, I was looking for Swedish services that I needed in my everyday life, and sometimes it was easier said than done to find what I was looking for.

Project svenska i Åbo

As a result of this, I have launched an own project here on my blog. To your right you can now find a new category: Svenska i Åbo. Here I’ll start to collect services, products and events that in one way or another has something to do with “svenska i Åbo”. What I strive for is to cooperate with Finland-Swedish companies/employees to highlight that they do exist also here in Turku. The thought is that it will be easy to find Swedish services through my blog, and that you’ll at the same time be able to read more about the company and a review of what services they offer. I started this project already in December when I got in contact with Vireä (which I also have a cooperation with right now), and since that I all the time look for new and interesting companies to feature here on my blog. Right now I have two companies that I will show off in the near future, and after that there will gradually show up more once I get in contact with new cooperation partners.

So, if YOU happen to have a company (or know someone) which offer Swedish service here around Turku, and you want to cooperate with me, don’t hesitate to get in touch! We discuss and build up the cooperation together, and work out a cooperation specifically from your company.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

6 thoughts on “SVENSKA I ÅBO

  1. Jag vet ju inte om det är sådana typ av företag/tjänster du tänkt dig, men Domkyrkoapoteket i Hansa har ju alltid svenskspråkig personal – det är ju verkligen en viktig tjänst, men knappast känner alla svenskspråkiga som bor/studerar i Åbo till att det är hit man ska gå om man vill köpa mediciner och få råd/instruktioner på svenska :)

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s