AULA CAFÉ – BRUNCH IN TURKU

Sunday buffet at Aula Café in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Sunday buffet at Aula Café in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Aula Café in Turku

Last weekend, when mom and dad was still here for a visit, we had booked a table for Sunday brunch at Aula Café here in Turku. Aula Café is in the same building as the Aboa Vetus & Ars Nova museum, which is right next to the Aura river (and also right accross from my old school, Novia). I and T have both been there before, both on Saturday Jazz brunch and Sunday Lunch buffet, and knew from before that the variation is really good. What I like about Aula Café is that the area is big and airy, and I have quite few times had to stand in line to get my food. The food is also really good with a variation of salad choices with different toppings. And the dessert table… Mmm… That’s usually what I look forward to the most – everything’s crazy good! If you prefer more protein for brunch, I would maybe recommend the Jazz brunch instead of the Sunday buffet, but overall I think both are worth the money.

Läs texten på svenska

Aula Café i Åbo

Förra helgen, när mamma och pappa ännu var här och hälsade på, så hade vi inbokat söndagsbrunch vid Aula Café här i Åbo. Aula Café finns i samma byggnad som museet Aboa Vetus & Ars Nova, som ligger precis vid Aura å (och dessutom mittemot min gamla yrkeshögskola, Novia). Jag och T har varit där tidigare, både på lördags Jazzbrunch och söndags Lunchbuffé, och visste från tidigare att utbudet är mycket bra. Det jag gillar med Aula Café är att utrymmet är stort och luftigt, och jag har sällan behövt stå och köa för att få plocka åt mig mat. Maten är också grymt bra med ett stort utbud av olika sallader och tillbehör. Och efterrättsbordet sen… Mmm… Det brukar nog vara det jag ser mest fram emot – helt galet gott allting! Föredrar man brunch med mera protein skulle jag kanske rekommendera Jazzbrunchen framom Söndagsbuffén, men överlag tycker jag båda är värda pengarna.

Sunday buffet at Aula Café in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Sunday buffet at Aula Café in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

ACORN SPROUT PROGRESS

Acorn in vase. | qandvictoria.wordpress.com

My tiny oaks

My tiny oaks are growing in the spring sun that shines through our kitchen window every midmorning. Now two of them already have big leaves, while the third one has started to grow a longer tail. The fun thing is, that there are three small twigs growing from one of the bigger ones, and they are all filled with leaves. Anyway, they are really pretty! I also found the most perfect vases from HM Home when I was there last week, so they got to come with me home. The vases you can also find from their webshop, here and here.

Läs texten på svenska

Mina små ekar

Mina ekar står och växer i vårsolen som lyser genom vårt köksfönster under förmiddagarna. Nu har två av dem redan fått stora blad, medan den tredje har börjat få en ännu längre svans. Det roliga är att från en av de större så växer det tre små kvistar som alla har rikligt med blad. Fina är dom i varje fall! Hittade också de mest perfekta vaserna från HM Home när jag var där förra veckan, så de fick följa med mig hem. Vaserna hittar ni också från deras webshop, här och här.

KAJ – PJASI PÅ FÄÄLAND FÅOT

Photo from KAJ.

KAJ - Pjasi på fääland fåot. | qandvictoria.wordpress.com

KAJ at Åbo Svenska Teater

As I mentioned before my parents were visiting me last weekend, and the reason to that was of course KAJ! Already long ago we got the tickets for their show at Åbo Svenska Teater, and now the D day was finally here. Since I have never heard them perform before, I didn’t have any special expectations. I was just waiting for to see them perform live. The songs I’ve heard before, and I’ve also seen their YouTube videos, so at least I knew some much what to expect. So what about the performance? Their jokes are just as spot on as Finland-Swedish jokes can get. Sometimes I had difficulties myself to follow what they were singing about (even though we’re from the same small town and we speak the exact same dialect), but the jokes in between made up for that. It’s so fantastic to see someone from our small town make it as far as they have. They are now on tour and have got the chance to perform around Finland. They were even in Sweden at some point! But I guess this is something we just need, us Ostrobothnians. Something to recognize ourselves in, to hear the dialect no matter where in Finland (or Sweden) we have chosen to live. We had a lovely evening, and it was a lot of fun to finally see them live!

Läs texten på svenska

KAJ på Åbo Svenska Teater

Jag hade ju som sagt mina föräldrar här på besök förra helgen, och orsaken till att de var här var ju självklart KAJ! Vi hade sedan länge tillbaka haft biljetter till deras föreställning på Åbo Svenska Teater, och nu hade dagen D äntligen kommit. Eftersom jag aldrig hade sett dem uppträda tidigare så hade jag inga speciella förväntningar, jag väntade mest bara på att få se dem live. Låtarna har jag ju hört tidigare, och också sett deras YouTube videor, så jag visste ju iallafall vad jag ungefär kunde vänta mig. Uppträdandet då? Deras skämt är så klockrena som finlandssvenska skämt kan bli. Emellanåt hade jag själv svårt att följa med i deras låttexter (trots att de är från samma by som mig och pratar precis samma dialekt som mig), men det vägdes upp av skämten mellan låtarna. Det är så fantastiskt att se att någon från vår lilla by har lyckats ta sig så pass långt som de har gjort. De är nu på turné och har fått möjligheten att uppträda runtom i Finland. De var till och med ett varv till Sverige ett tag! Men det här är väl just något sånt som vi behöver, vi Österbottningar. Något att känna igen oss i, att få höra dialekten oberoende var i Finland (eller Sverige) man har bosatt sig. Vi hade en mycket trevlig kväll, och det var riktigt roligt att äntligen få se dem uppträda!