HUR VI KAN FÖREBYGGA PROBLEMEN – DEL 1

Det här inlägget är ett samarbete med Vireä.
This blogpost is a cooperation with Vireä.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Det var en hel del av er som klickade in sig på förra inlägget jag gjorde tillsammans med Linda på Vireä, så nu kommer följetongen (uppdelad i två inlägg) där ni får läsa lite mera om vilka områden hon fokuserar på i sin behandling och vad du kan göra på egen hand för att motverka att smärtan uppstår. Jag hoppas att ni får lite tips som ni själva kan få nytta av! För dessa två inlägg möttes vi upp en kväll under sista veckan i april och vi spenderade några timmar med att gå igenom och fota olika övningar. Jag kan garantera att ju mera klockan blev, desto roligare blev våra foton. Men här kommer nu i alla fall slutresultaten från kvällen och här har ni mig – vig som ett kylskåp.

Smärta i nedre ryggen

Det här var det område som hade flest möjliga orsaker till smärtan, och här beror behandlingsmetoden mycket på vad det är som orsakar problemen. Men om man bortser från akut ryggskott och diskbråck, så brukar behandlingen fokuseras på ländrygg, sätesmuskler och vid behov även fram- och baklår, samt höftböjare. Sitter man mycket är det vanligt att man tar med sätesmuskler och lår i behandlingen.

Egenvårdstips:

• God hållning är a och o! Ergonomin bör ses över så att problemet inte uppstår från felinställda arbetsstolar och arbetsbord!
• Genom att träna upp bålstabiliteten kan man motverka överbelastning på muskulaturen i nedre ryggen.
• Ryggvridning och skorpionen kan hjälpa att öppna upp ryggen.
• Stretcha lår, säte och höftböjare. Ta till exempel några små pauser mitt i arbetsdagen och stretcha, det gör gått åt både musklerna och energin.

Quite many of you have been checking the last blogpost I did together with Linda at Vireä, so now comes the feuilleton (divided in to two posts) where you get to read more about what areas she focus on in her treatment and what you can do yourself to prevent that the pain emerge. I hope you’ll get some tips that you might find useful! For these two blogposts we met up an evening in end of April, and we spent a few hours going through and taking photos of different exercises. I can ensure you, that the later it got, the funnier our photos became. But here’s now the result of the evening, and here you have me – limber as a refrigerator.

Pain in lower back

This was the area that might be causing pain of many different reasons, and the treatment depends a lot depending on the reasons to the problem. But if we look past the fact, that it might be caused by herniated disc or acute lumbago, you usually focus on lower back, gluteal muscles and sometimes front- and back thighs and hip flexors in the treatment. If you sit a lot, it’s quite common that you include gluteal muscles and thighs in the treatment.

Self care tips:

• Good posture is important! The ergonomics need to be checked so the problem isn’t caused by badly adjusted working chairs and tables!
• By exercising your trunk stability you can prevent overload on the muscles in your lower back.
• Back twisting and the scorpion can help opening up your back.
• Stretch thighs, gluteal muscles and hip flexors. Take for example short breaks during your workday and stretch, it will do good for both your muscles and your energy.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Domningar/strålande smärta i benen

Domningar/strålande smärta i benen kunde bero på endera ischias eller falsk ischias. Om vi fokuserar på att problemet orsakas av falsk ischias, så beror smärtan på en inklämning av ischiasnerven. Här läggs nästan all fokus på sätesmusklerna, men emellanåt inkluderar man även ländryggen och benen.

Egenvårdstips:

• Här gäller i stort sett samma tips som med smärtor i nedre ryggen!
• Fokusera på att stretcha sätet, speciellt piriformismuskeln!
• Att rulla på en massageboll kan också hjälpa och lätta på smärtan.

Numbing/radiating pain in the legs

Numbing/radiating pain in the legs could be caused by either sciatica or false sciatica. If we focus on that the problem is caused by false sciatica, the pain comes from the sciatica is being pinched. Then the treatment mainly focus on the gluteal muscles, but sometimes also lower back and legs.

Self care tips:

• This refers to the same tips as for the lower back!
• Focus on stretching the gluteal muscles, especially the piriformis muscle!
• Rolling on a massage ball can also help and loosen up the pain.


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.