HUR VI KAN FÖREBYGGA PROBLEMEN – DEL 2

Det här inlägget är ett samarbete med Vireä.
This blogpost is a cooperation with Vireä.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Spänningshuvudvärk

Spänningshuvudvärk kan alltså bero på statisk spänning i axlar och nacke, tandgnissling eller på grund av stress. Vid statisk spänning i axlar och nacke behandlas övre rygg (områdena kring skulderbladen), axlar och nacke. Om spänningshuvudvärken beror på tandgnissling är det käkmuskler och tinningar som behandlas, och om man råkar ha huvudvärk just vid behandlingstillfället så kan skalpmassage lätta på huvudvärken.

Domningar i händer/fingrar

Domningar i händer och fingrar kan då orsakas av en nervinklämning i nacke/hals eller axlar/bröstmuskler. I dessa fall så fokuserar man behandlingen på axlar, nacke, halsmuskler, bröstmuskler och skuldror. I de fall där domningen orsakas av en nervinklämning i armarna så fokuserar man också på armarna.

Spända axlar/nacke

Spända axlar/nacke kommer vanligen från dålig hållning eller dålig ergonomi. Här är det de svaga musklerna i övre rygg som kan vara en stor orsak till problem med denna del av kroppen. Här behandlar man övre rygg, axlar, nacke och vid behov bröstmuskler och halsmuskler.

Egenvårdstips:

• Att ta korta pauser under arbetsdagen (ungefär 3 – 5 minuter per timme) kan motverka den statiska spänningen.
• Lätt axelgymnastik (till exempel att göra cirklar med axlar och nacke) under arbetsdagen hjälper att sätta igång blodcirkulationen.
• Stretcha spända muskler! Genom att stretcha nacke, hals, axlar och bröst under arbetsdagen kan man enkelt motverka spänningarna.
• Nackgympa! Träna upp dina nackmuskler med nackgympa.
• Som med det mesta annat hjälper även här motion och vardagsmotion, eftersom det hjälper till att öka blodcirkulationen i kroppen.
• Arbetsergonomin. Har man återkommande problem med spänningshuvudvärk så kan det mycket väl hända att problemet ligger i arbetsergonomin. Har du fel höjd på arbetsstolen och/eller arbetsbordet, sitter du i fel ställning, är datorskärmen placerad på fel ställe etc., kan det vara just det som orsakar problemen.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Tension headache

Tension headache can be caused by static tension in shoulders and neck, teeth grinding or stress. If you have static tension in shoulders and neck; the upper back (areas around the shoulder blades), shoulders and neck is included in the treatment. If the tension headache is caused by teeth grinding she includes jaw muscles and temples in her treatment, and if you happen to have headache when visiting the masseur, scalp massage can ease the pain.

Numbing hands/fingers

Numbing hands and fingers can be caused by a pinched nerve in neck/throat or shoulders/chest muscles. In these cases you focus on treating shoulders, neck, throat muscles and chest muscles. In cases where the numbing is caused by a pinched nerve in the arms, you also focus on arms in the treatment.

Tense shoulders/neck

Tense shoulders/neck usually comes from bad posture or bad ergonomics. Here it’s the weak muscles in upper back that might be causing the problems with this part of the body. In this case you treat upper back, shoulders, neck and also throat muscles when needed.

Self care tips:

• Take short breaks during the workday (about 3 – 5 minutes per hour), that might prevent the static tension.
• Light shoulder gymnastics (for example making circles with your shoulders and neck) during the workday helps to start up the blood circulation.
• Stretch the tense muscles! By stretching neck, throat, shoulders and chest during the workday, you can easily prevent tension.
• Neck gymnastics! Work out your neck muscles by doing neck gymnastics.
• Like with most other things, exercise also helps to prevent tension. It helps to improve blood circulation in the body.
• Work ergonomics. If you have recurring problems with tension headache it might just as well be that the problem comes from the work ergonomic. If you have wrong height on your work chair and/or work table, if you sit in wrong posture, if the computer screen is placed in wrong place etc., that might be what is causing the problems.

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com

Self care tips and muscle stretching. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “HUR VI KAN FÖREBYGGA PROBLEMEN – DEL 2

  1. Så bra inlägg! Jag har världens problem med spänningshuvudvärk från nacke och axlar, så nu ska jag följ dina tips! :)

    1. Vad bra att du fick lite idéer! Jag brukar själv alltid fråga tips från min massör (Linda) när jag är där på behandling, så när vi funderade ut blogginläggens innehåll tänkte vi att detta kunde hjälpa dom som annars också brukar ha problem med olika delar av kroppen! :)

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.