OSLO TO BERGEN BY TRAIN

From Oslo to Bergen by train. | qandvictoria.wordpress.com

From Oslo to Bergen by train. | qandvictoria.wordpress.com

Som jag nämnde i mitt tidigare inlägg så valde vi att åka tåg mellan Oslo och Bergen, och i det här inlägget tänkte jag visa er varför man bör ta tåget den här sträckan istället för att flyga! Tågturen tar sex och en halv timme, och vi betalade 399NOK för våra biljetter (ungefär 50 euro). Priserna varierar beroende på klockslag och hur tidigt man köper biljetten, och i vårt fall kostade både vuxen- och studerandebiljett samma.

Avstängda bilvägar och järnvägsspår på grund av ras

Jag brukar ju ha ”turen” på min sida nästan varje gång jag åker tåg, och brukar få vara med om lite ett och annat. Denna gång var både bilvägar och järnvägsspår avstängda på grund av ett ras i Vaksdal, ungefär en timme bort från Bergen. Så för oss som tog tåget mellan Oslo och Bergen fick byta till båt mellan Stanghelle och Garnes, sedan buss från Garnes till Arna och slutligen en kort tågtur från Arna till Bergen. Själv tyckte jag att det bara var roligt att få åka båt, men på grund av raset hamnade vi också på 1½ timmes försening, vilket var mycket tid att förlora då vi bara hade 1½ dag i Bergen. I bästa fall får vi ersättning för förseningen, men det väntar vi ännu svar på från Norges Statsbaner.

Om tågresan

Jag hade väntat mig vackra landskap på turen mellan Oslo och Bergen, men vi fick se så mycket mer än det. De två första timmarna av resan så var det gröna landskap som susade förbi utanför tågfönstret. De därpå följande två timmarna så fick vi se snöklädda berg och till och med snöstorm! Det var så jäkligt häftigt att se hur snabbt det ändrade, och det var så otroligt vackert! De två sista timmarna av resan så fick man se hur snölandskapet sakta trappades ner, och slutligen var allt grönt igen. Om ni inte har något emot att sitta närmare sju timmar i tåg, ta då tåget mellan Oslo och Bergen, bara för äventyrets skull!

From Oslo to Bergen by train. | qandvictoria.wordpress.com

From Oslo to Bergen by train. | qandvictoria.wordpress.com

From Oslo to Bergen by train. | qandvictoria.wordpress.com

From Oslo to Bergen by train. | qandvictoria.wordpress.com

As I mentioned in my previous blogpost, we chose to travel by train between Oslo and Bergen. In this blogpost I’m gonna show you why you should take the train for this route instead of flying! The trip takes about six and a half hours, and we payed 399NOK for our tickets (about 50 euro). The prizes vary depending on departure time and how early you buy your tickets, and in our case both the adult and student tickets were the same prize.

Closed car and railroads because of a tumble

I usually have the “luck” on my side every time I travel by train, and quite often I get to experience one thing or another. This time both car roads and railroads were disconnected because of a tumble in Vaksdal, about an hour away from Bergen. So we, who were traveling by train between Oslo and Bergen, had to take the boat between Stanghelle and Garnes, then bus from Garnes to Arna and finally a short train ride from Arna to Bergen. To me, it was just fun to go by boat, but because of the tumble we were also 1½ hours late, which was a lot of time to loose when we only had 1½ day in Bergen. In best case we might get a refund because of the delay, but we’re still waiting for an answer from Norwegian State Railways about that.

About the train trip

I had been expecting beautiful landscapes on the trip between Oslo and Bergen, but we got to see so much more than that. The two first hours of the trip, there were green landscapes that whizzed past outside the window. The following two hours we got to see snow covered mountains and even snowstorm! It was so darn cool to see how fast it changed, and it was so beautiful! The two last hours of the trip, you could see the snow slowly disappearing, and in the end everything was green again. If you don’t mind sitting in train for almost seven hours, then you should definitely take the train between Oslo and Bergen, just for the adventure’s sake!

From Oslo to Bergen by train. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

2 thoughts on “OSLO TO BERGEN BY TRAIN

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.