KITCHEN TRENDS | HOUSING FAIR FINLAND 2015

Kitchen at Asuntomessut 2015 in Vantaa, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Asuntomessut in Vantaa

As I mentioned before I visited Asuntomessut in Vantaa during my vacation! Right away when I heard that it would be held in Vantaa this year I scheduled a day for this specific event – it’s usually really interesting to see the new houses. Quite spontaniously we scheduled a two day trip to Helsinki the day before departure, but it was anyway a fun experience.

Kitchen interior

I have quite much pictures from the fair that I was thinking to share with you during these following few days. I was planning to show you stuff that caught my eye and also pictures of things that I liked myself. First off is kitchens! Here below you can see four very different styles of kitchens, but all of them appeal to me in one way or another. The yellow kitchen has been seen quite much in the media lately, and that’s not so weird considering the choice of color and how easily you notice it! Among others, Silje brought it up for discussion the other day – so what do you think, do you think you could have a lemon yellow kitchen with white kitchen furnishing? Atleast I thought it was exciting!

Läs texten på svenska

Bostadsmässan i Vanda

Som jag nämnde för er tidigare så besökte jag Bostadsmässan i Vanda under min semester! Genast jag fick höra om att bostadsmässan skulle ordnas i Vanda detta år så bokade jag in en dag för detta ändamål – det brukar ju vara intressant att se de nya husen. Det blev så där halvspontant som vi bokade in två dagar i Helsingfors dagen innan avfärd, men det blev bra i alla fall.

Köksinredning

Jag har en del bilder från mässan som jag tänkte dela med er de kommande dagarna. Jag tänkte ta upp det som jag lade märke till mest och också visa bilder av sånt som jag själv tyckte var fint. Först ut har vi kök! Här nedanför kan ni se fyra mycket olika stilar på kök, men alla tilltalar mig på ett sätt eller annat. Det gula köket har synts rätt mycket i media, och inte så konstigt med tanke på färgval och hur lätt man lägger märke till det! Bland annat Silje tog upp just detta kök till diskussion häromdagen – vad tycker ni, skulle ni kunna tänka er att ha ett citrongult kök med vit köksinredning? Spännande tyckte jag att det var i alla fall!

MY SUMMER VACATION

Flowers and photography. | qandvictoria.wordpress.com

My summer vacation

On Sunday I had my last vacation day, and the beginning of this week has felt quite tough when the alarmclock has rung around five-six in the morning. Three weeks went by way too fast, but atleast it has felt like I’ve accomplished most of the stuff on my “summer-to-do-list”. I visited Flow Park, Asuntomessut in Vantaa, Korkeasaari zoo in Helsinki, and then I was visiting Ostrobothnia for a week also. Then I went to Jaakon Päivät during two days, and I also had time to meet pretty much everyone I had planned to meet. I ended my vacation at one of my best friend’s wedding – and it was so beautiful! So, as you can see I have a lot of pictures to show you, but that will have to wait until later.

Läs texten på svenska

Min sommarsemester

I söndags hade jag min sista semesterdag och början på veckan har minsann känts tung när väckarklockan har ringt vid fem-sex tiden. Tre veckor gick som vanligt alltför snabbt, men det har i alla fall känts som om jag har fått avprickat det mesta på min “sommar-to-do-lista”. Jag besökte Flow Park, Bostadsmässan i Vanda, djurparken Högholmen i Helsingfors och sen var jag hemma i Österbotten under en hel vecka också. Då hann jag två gånger på Jakobs Dagar, och hann träffa så gott som alla som jag hade planerat att träffa. Jag avslutade semestern med att gå på en av mina närmsta vänners bröllop – och det var så otroligt vackert! Ja, som ni ser så sitter jag inne med en hel del bilder från semestern, men dom får ni se senare.

GRÄNNÄS HOTEL STALLBACKEN – HOTEL IN NAUVO, FINLAND

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

On Saturday I noticed that Visit Turku had published my guest blogpost that I wrote in cooperation with Hotel Stallbacken, so now I was thinking to share it with you too here on my blog! I visited Nauvo in the end of June, and I got to spend one night at Hotel Stallbacken – a beautiful hotel in a wonderful area in the Finnish archipelago. It was really nice to get away for a weekend, and the fact that the sun was shining made it even better!

Hotel and B&B in Nauvo

Grännäs Hotel Stallbacken and Grännäs B&B are located in the beautiful Finnish archipelago in Nauvo, and they are open all year round (except 23-25 December). Both buildings are on the same area, and regardless which building you stay in, it’s close to everything. Here you can choose between just enjoying the calm surroundings, or then you can rent a canoe, kayak or rowing boat and experience Nauvo out on the sea. Just a few meters away from the hotel and the B&B, there’s a traditional wood fired sauna and a warm water tub recessed in the terrace, and there’s also a private beach available for those who want to take a dip in the sea. At Hotel Stallbacken there are seven double rooms, conference room, restaurant, a small stage and festive hall. All double rooms have 90 cm wide beds, toilet/shower, TV and WiFi.

Läs texten på svenska

I lördags såg jag att Visit Turku hade publicerat mitt gästinlägg som jag skrev i samarbete med Hotel Stallbacken, så nu tänkte jag också dela med mig av samma här på min egen blogg! Jag besökte alltså Nagu i slutet av juni och fick spendera en natt vid Hotel Stallbacken – ett vackert hotell i ett underbart område i vår finska skärgård. Det var riktigt skönt att komma bort en helg, och att solen var framme gjorde helgen ännu bättre!

Hotell och B&B i Nagu

Grännäs Hotel Stallbacken och Grännäs B&B finns belägna i den vackra finska skärgården i Nagu där de har öppet året om (förutom 23-25 december). Båda byggnaderna finns på samma område, och oberoende i vilken av byggnaderna man övernattar så är det nära till allt. Här kan man välja mellan att bara njuta av den lugna omgivningen eller så kan man också hyra kanot, kajak eller roddbåt och uppleva Nagu ute på havet. Några tiotals meter från hotellet och B&B:n finns en traditionell vedeldad bastu och varmvattensbalja infälld i terrassen, och för de som vill ta sig ett dopp i havet finns även en privat badstrand tillgänglig för alla gäster. Vid Hotel Stallbacken finns sju stycken dubbelrum, konferensutrymmen, restaurang, liten scen och festsal. Alla dubbelrum har 90 cm breda sängar, wc/dusch, TV och WiFi.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

From barn to a hotel

Right away when we arrived to Grännäs and stepped out of the car, we were amazed at how quiet and calm it was. After living in Turku these last few years, and always hearing noise of cars, it was really nice to come to a place where it’s absolute silence. You easily forget that there actually exist places like these when you’re used to something else. We had been assigned the biggest room in Hotel Stallbacken – a room of 19 square meters with own toilet/shower and a big roof window in the middle of the room. The room was light and airy, and the interior had been perfectly adapted to the old barn, which the hotel has been before. Old details, such as ceiling beams and walls, had been preserved in the reception and the hallway, which fit really good with the rest of the interior.

Läs texten på svenska

Från ladugård till hotell

Genast när vi anlände till Grännäs Storgård och steg ut ur bilen förvånades vi över hur tyst och lugnt det var. Efter att ha bott i Åbo de senaste åren och alltid hört brus av bilar, så var det riktigt skönt att komma till en plats där det är absolut tystnad. Man glömmer lätt att det faktiskt finns sådana platser när man är van med annat. Vi hade blivit tilldelade det största rummet i Hotel Stallbacken – ett rum på 19 kvadrat med egen toalett/dusch och med ett stort takfönster mitt i rummet. Rummet var ljust och luftigt, och inredningen hade anpassats perfekt efter den gamla ladugården, som hotellet tidigare har varit. I receptionen och i hallen hade de bevarat gamla detaljer, såsom takbjälkar och väggstommar, vilket gjorde sig bra med resten av inredningen.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Sauna and a private beach

After checking in and taking our luggage to our room, we went on a short tour around the area. We had a quick look at the B&B, and then we went along to the terrace to check out the sauna and the warm water tub. After a while, we continued to the private beach. To get there, we walked along a short trail which took us all the way to the own pier and the small beach. There you could also find the boats and the canoes that are available for rent. I chose myself to just sit down and enjoy the beautiful view.

Läs texten på svenska

Bastu och privat badstrand

Efter att vi hade checkat in och tagit våra väskor till rummet gick vi på en kort vandring kring området. Vi tog oss en snabb titt på Grännäs B&B och gick sedan vidare till solterrassen där både bastun och varmvattensbaljan finns. Sedan fortsatte vi vidare ner till den privata badstranden. För att ta sig till badstranden gick vi efter en kort stig som till slut tog oss till den egna bryggan och lilla stranden. Där fanns också båtarna och kanoterna som man kan hyra. Själv satt jag mig bara ner och njöt av den vackra utsikten.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Restaurang Stallbacken

In the same building as the hotel they have their own restaurant, Restaurang Stallbacken. During high season the restaurant functions as an á la carte evening restaurant that is open between 17-22 (Sundays 17-21), and during low season it’s available for booking. We went there to eat dinner right after they had opened. There were mainly different fish courses to choose from, and of course a list of wines and drinks.

Läs texten på svenska

Restaurang Stallbacken

I samma byggnad som hotellet finns deras egen restaurang, Restaurang Stallbacken. Under högsommaren fungerar restaurangen som en á la carte kvällsrestaurang som har öppet mellan 17-22 (söndagar 17-21), och under lågsäsongen fungerar den som en beställningsrestaurang. Vi gick dit och åt middag genast när de öppnade vid klockan 17. Där fanns till största del att välja mellan olika typer av fiskrätter och förstås en vin- och dryckeslista.

Grännäs Hotel Stallbacken in Nauvo, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Nature walk and hotel breakfast

In the end of the evening we went on one of the nature walks nearby and we also went to check out the tennis court that is available for all guests. Next morning we woke up to sun shining and birds singing, and then we ended our visit with a proper hotel breakfast. We had a lovely stay at Hotel Stallbacken, and we arrived back to Turku well rested and completely relaxed. I can definitely recommend this to anyone looking for a high-class hotel in an area close to nature in Nauvo archipelago!

Läs texten på svenska

Naturstig och hotellfrukost

Vi avslutade kvällen med att gå runt deras naturstig och att kolla in tennisplanen som finns tillgänglig för alla gäster. Nästa morgon vaknade vi till fågelkvitter och solsken, och sen avslutade vi vårt besök med en ordentlig hotellfrukost. Vi hade en helt underbar vistelse vid Hotel Stallbacken och vi anlände tillbaka till Åbo utvilade och avslappnade. Rekommenderas varmt för alla som letar efter ett högklassigt hotell i ett naturnära område i Nagu skärgård!