TALI – ESTONIAN DESIGN SHOP

Tali Estonian Design Shop in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Designshop i Tallinn

After Nu Nordik and Master’s Courtyard we started walking towards the town square in the old town and continued through to the smaller streets. There, around the coziest of streets, was a small shop called Tali – Estonian Design Shop. This design store was my absolute favourite of all four we visited during the trip! The range consisted of nice and well-made products, and also the store’s interior felt very fresh and modern. Fun fact: the products that are marked with Triinu Tiisel or Kirju is made by the store’s owner – so if you’re lucky you can exchange a few words with the designer at the same time as you’re visiting the store.

From here I bought a grey fabric bag with a fox print on it made by Triinu Tiisel (which you can see in the last picture below) and a pair of geometrical earings made by Kirju (which you can see in the picture above) – but I could easily have bought more stuff from there. In Tallinn (or possibly in Estonia overall) most design products are relatively inexpensive if you compare to Finland. Of course the products are made by unfamiliar local designers, which makes the price level relatively low. But I still consider it as a big advantage when the consumer doesn’t need to think so hard if he/she should purchace the piece of jewelry for ten euros or not. So, many plus points for inexpensive design products!

Tali Estonian Design Shop, Voorimehe 4, Tallinn, Estonia
Mondays-Sundays 11:00-19:00

Läs texten på svenska

Designshop i Tallinn

Efter Nu Nordik och Master’s Courtyard började vi gå mot torget i gamla stan och vidare in på de mindre gatorna. Där mitt bland de mysigaste av gator fanns en liten shop vid namn Tali – Estonian Design Shop. Den här designbutiken blev min absoluta favorit bland de fyra som vi besökte under vår resa! Utbudet var snygga och välgjorda produkter och dessutom kändes butikens inredning fräsch och modern. Fun fact: produkterna märkta med Triinu Tiisel eller Kirju är gjorda av butikens ägare – så har man tur kan man utbyta några ord med designern samtidigt som man besöker butiken.

Härifrån köpte jag en grå rävtygkasse av Triinu Tiisel (som ni kan se på bilden längst ner) och ett par geometriska örhängen av Kirju (som ni kan se två bilder neråt) – men jag skulle lätt ha kunnat köpa med mig mera än så. I Tallinn (eller möjligtvis Estland överlag) så är största delen av designprodukterna relativt billiga till skillnad från i Finland. Förstås är ju många av produkterna tillverkade av okända lokala designers, vilket gör att prisnivån hålls relativt låg. Men jag anser ändå att det är en stor fördel då konsumenten inte behöver fundera speciellt länge om hen borde köpa det där smycket för tio euro eller inte. Så alltså, många pluspoäng till förmånliga designprodukter!

Tali Estonian Design Shop, Voorimehe 4, Tallinn, Estonia
Måndagar-Söndagar 11:00-19:00

Tali Estonian Design Shop in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Tali Estonian Design Shop in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Tali Estonian Design Shop in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Tali Estonian Design Shop in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

MEISTRITE HOOV IN TALLINN, ESTONIA

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Handicraft and chocolaterie

Here comes my next tip from our trip to Tallinn! Tallinn is very known for their handicraft, and if you walk around in the old town you will most likely run across small shops and booths that sell handmade products. Master’s Courtyard was one of those places where you could find anything from wood and glas products to textile and wool products, and the place itself describes Tallinn perfectly – so incredibly cozy! Here you also find The Pierre Chocolaterie (you can see their café garden in the picture above), a café that I have read a lot of recommendations about on different webpages. It feels like this is a café you have to try if you visit Tallinn, but for us the café had to wait since we were aiming for the handicraft shops instead. Visit Master’s Courtyard if you want to experience a genuine Tallinn and if you want to get souveniers with a more personal touch!

Läs texten på svenska

Hantverk och chocolaterie

Här kommer nästa tips från vår Tallinn resa! Tallinn är ju väldigt känt för sina hantverk, och går man omkring i gamla stan så stöter man ganska ofta på små butiker eller stånd som säljer handgjorda produkter. Master’s Courtyard var ett av ställena där man kunde hitta allt från trä- och glasprodukter till textil- och ylleprodukter, och platsen i sig beskriver Tallinn perfekt – så otroligt mysigt! Här finns även The Pierre Chocolaterie (deras uteservering kan ni se på bilden ovanför), ett café som jag har läst många rekommendationer om på olika nätsidor. Det känns som att detta är ett café man bör testa på om man besöker Tallinn, men för vår del så fick caféet vänta eftersom vi hade siktat in oss på hantverksbodarna istället. Besök Master’s Courtyard om du vill uppleva ett äkta Tallinn och om du vill skaffa souvenirer med en personligare touch!

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

GRANIT – INTERIOR SHOP IN TURKU

Photo from Granit.

Granit in Turku, Finland. | qandvictoria.wordpress.com

Granit is coming to Turku

For you who didn’t know already I can happily tell you that Granit will open up a store in Turku in spring 2016! I got so happy when I saw the news and I’m also so incredibly happy that they have chosen Turku for their next store. I know I’m not the only one who’s slightly in love with Granit’s products, and from next spring and forward you won’t have to go to Helsinki or Stockholm anymore to be able to visit this wonderful store. Wohoo!

Läs texten på svenska

Granit kommer till Åbo

För er som inte visste det redan så kan jag glatt meddela att Granit kommer att öppna upp en butik här i Åbo våren 2016! Jag gav ifrån mig ett litet glädjerop när jag såg nyheten och jag är så fantastiskt glad att de har valt just Åbo för sin nästa butik. Jag vet att jag inte är den enda som är lite småkär i Granits utbud, och från och med nästa vår så behöver man inte längre åka till Helsingfors eller Stockholm för att besöka denna underbara affär. Wohoo!