MEISTRITE HOOV IN TALLINN, ESTONIA

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Handicraft and chocolaterie

Here comes my next tip from our trip to Tallinn! Tallinn is very known for their handicraft, and if you walk around in the old town you will most likely run across small shops and booths that sell handmade products. Master’s Courtyard was one of those places where you could find anything from wood and glas products to textile and wool products, and the place itself describes Tallinn perfectly – so incredibly cozy! Here you also find The Pierre Chocolaterie (you can see their café garden in the picture above), a café that I have read a lot of recommendations about on different webpages. It feels like this is a café you have to try if you visit Tallinn, but for us the café had to wait since we were aiming for the handicraft shops instead. Visit Master’s Courtyard if you want to experience a genuine Tallinn and if you want to get souveniers with a more personal touch!

Läs texten på svenska

Hantverk och chocolaterie

Här kommer nästa tips från vår Tallinn resa! Tallinn är ju väldigt känt för sina hantverk, och går man omkring i gamla stan så stöter man ganska ofta på små butiker eller stånd som säljer handgjorda produkter. Master’s Courtyard var ett av ställena där man kunde hitta allt från trä- och glasprodukter till textil- och ylleprodukter, och platsen i sig beskriver Tallinn perfekt – så otroligt mysigt! Här finns även The Pierre Chocolaterie (deras uteservering kan ni se på bilden ovanför), ett café som jag har läst många rekommendationer om på olika nätsidor. Det känns som att detta är ett café man bör testa på om man besöker Tallinn, men för vår del så fick caféet vänta eftersom vi hade siktat in oss på hantverksbodarna istället. Besök Master’s Courtyard om du vill uppleva ett äkta Tallinn och om du vill skaffa souvenirer med en personligare touch!

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

Master's Courtyard in Tallinn, Estonia. | qandvictoria.wordpress.com

One thought on “MEISTRITE HOOV IN TALLINN, ESTONIA

Let's talk! I will answer your comment here below.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.