WANDERLUST LISTAN

Jungle Bungy Jump in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com

Nu när jag inte har några resor att berätta om längre, så tänkte jag klämma in en lista som jag har haft som utkast en längre tid. Det var Silje som startade listan, och när jag läste hennes svar så tänkte jag direkt att denna lista kunde vara skoj att ha med även i min blogg!

Stadssemester eller solsemester? Den här frågan är lite knepig eftersom jag föredrar att resa till varma länder men avskyr att ödsla tid på stranden. Skulle jag få välja, så skulle det vara en stadssemester i ett varmt land nära havet – på så vis hinner man ta sig en tur till stranden när man behöver vila upp sig från alla upptäcktsfärder i staden!

Vilka länder har du varit i? Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, England, Tyskland, Polen, Frankrike, Italien, Österrike, Slovenien, Ungern, Kroatien, Bosnia Hercegovina, Serbien, Bulgarien, Turkiet, Grekland (Kos), Spanien, Portugal, Gibraltar (UK), Vatikanstaten, Thailand, Australien (New South Wales och Victoria). Tror det var alla?

Senaste resan du gjorde? Hmm.. Jag var ju på en weekendresa till Tallinn i sommar, men innan det så var jag ett varv till Norge under våren. Norge hade jag inte besökt tidigare, så det var ett nytt land för min del!

Sydney Harbour Bridge in Sydney, Australia. | qandvictoria.wordpress.com

Längsta resan du varit på? Tidsmässigt så är det ganska lika mellan fyra olika destinationer – min praktik i England, mitt ungdomsutbyte i Australien och min bartenderutbildning på Kos i Grekland. De var alla kring fem-sex veckor långa. Längsta resan distansmässigt så är helt klart Australien.

Hurdan resväska har du? Beror på vilken typ av resa jag gör – men ganska ofta min rinkka. Annars har jag använt en gigantisk röd dragväska från American Tourister, men den har nu gått sönder så blir väl att skaffa en ny tills nästa turistresa jag gör.

Travel backpack covered in patches. | qandvictoria.wordpress.com

Hur reser du helst: tåg/bil/flyg/båt/buss? Åh, det här beror också så mycket på vilken typ av resa jag gör. Alla är behändiga på sina egna sätt, och jag väljer transportmedel utifrån var jag befinner mig och vad jag har att tillgå!

Drömresemål? Det ultimata drömresemålet är kanske Fiji-öarna eller Hawaii (blir nog någondera om jag någonsin gifter mig och åker på smekmånad), men drömresemålet just nu är Karibien, Södra Afrika eller Sri Lanka.

Har du någon resa inplanerad? Tjaa, faktiskt så har jag börjat på med planeringen av nästa års resa. Det blir ännu ett nytt land och dessutom något jag länge har velat göra – men jag hade inte tänkt avslöja mera än så innan planerna faktiskt börjar bli verklighet.

Det bästa med att resa? Att få ta del av en annan kultur för en tid och att leva precis som dem. Jag älskar också när resor är en utmaning och något som man kan lära sig av. Det är sååå spännande att resa i ett land där man inte talar samma språk och där man lever i en helt annan kultur och med andra traditioner än vad man är van vid!

Disney Land in Paris, France. | qandvictoria.wordpress.com

Now when I don’t have any trips to tell about anymore, I was thinking to share this list with you that I have saved as a draft for quite a while already. It was Silje that started the list, and when I red her answers I was right away thinking that this list would be fun to publish on my own blog as well!

City vacation or beach vacation? This question is a bit tricky, ’cause I prefer to travel to warm countries but despise wasting my time on beaches. If it’s up to me, I would choose a city vacation in a warm country close to the ocean – that way you have time to visit the beach when you need to rest from all the adventures in the city!

Which countries have you visited? Finland, Sweden, Norway, Denmark, Estonia, England, Germany, Poland, France, Italy, Austria, Slovenia, Hungary, Croatia, Bosnia Hercegovina, Serbia, Bulgary, Turkey, Greece (Kos), Spain, Portugal, Gibraltar (UK), Vatican City, Thailand, Australia (New South Wales and Victoria). I think that’s it?

Latest trip you have done? Hmm.. I went on a weekend trip to Tallinn this summer, but before that I went to Norway during spring. I hadn’t visited Norway before, so that was a new country for me!

Kos, Greece. | qandvictoria.wordpress.com

Longest trip you have done? Time wise it’s quite the same for four different destinations – my internship in England, my youth exchange in Australia and my bartender education on Kos in Greece. They were all five-six weeks long. Longest trip distance wise is definitely Australia.

What kind of traveling bag do you have? It depends on what kind trip I’m going on – but quite often my rinkka. Otherwise I have used a gigantic red pulling bag from American Tourister, but that one is now broken, so I probably have to buy a new one until my next tourist trip.

What do you prefer to travel with: train/car/airplane/boat/bus? Oh, this also depends a lot on what kind of trip I do. All of them are handy in their own ways, and I choose transportation depending on where I am and what there is to choose from.

London Bridge in London, England. | qandvictoria.wordpress.com

Dream travel destination? The ultimate dream travel destination is maybe Fiji Islands or Hawaii (I think I would go to either one of them in case I ever get merried and go on honeymoon), but the dream travel destination right now is Caribia, South Africa or Sri Lanka.

Do you have a trip coming up? Well, actually I have started to plan our next year’s trip. It will be a new country and also something I have wanted to do for a while now – but I wasn’t planning to unveil more than that before our plans are actually starting to become reality.

What’s the best thing with traveling? To take part of different cultures for a while and to live like they do. I also love it when traveling is a bit of a challenge – when you can actually learn something from it. It’s sooo exciting to travel in a country where you don’t speak the same language and where they have totally different culture and traditions that you’re used to!

Diving in Phuket, Thailand. | qandvictoria.wordpress.com


Follow my blog on facebook // bloglovin’ // blogit.fi

Advertisements

Let's talk! I will answer your comment here below :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s